Business intelligence gør produktionen konkurrencedygtig

Alt for mange produktionsvirksomheder udfordres af tidskrævende manuel rapportering og høster ikke konkurrencefordelene ved at konvertere data til indsigt. Det er ikke data, der mangler. Det er de rette værktøjer.

Når jeg taler med danske produktionsvirksomheder om rapportering af forretningsdata, er der stadig overraskende mange, for hvem den proces stort set er manuel. Én gang om måneden bliver it-afdelingen bedt om levere data fra ERP-systemet til virksomhedens økonomiafdeling, og så foregår arbejdet ellers ved, at medarbejdere i dagevis hænger over tallene og skaber rapporterne i hånden – typisk i Excel-regneark. Bevares, de relevante data er skam til rådighed i forretningssystemerne, men det er så som så med tilgængeligheden.

Datadrevet produktion

I en ny virkelighed, hvor digital transformation er obligatorisk, hvis man vil overleve i en tiltagende hård global konkurrence, er det en forudsætning, at forretningen er datadrevet – og det gælder også (især!) for produktionsvirksomheder. I bund og grund handler det om at være i stand til at holde styr på sin produktion, og det kræver dybdegående indsigt via business intelligence.

Én ting er nemlig helt sikker, og det er, at der er mange produktionsvirksomheder, for hvem lettilgængelig og hurtig indsigt i deres egne data via business intelligence er en betydelig konkurrenceparameter.

Er der fx den nødvendige kapacitet på maskinerne, når der kommer en ordre ind? Ved man, præcis hvornår man kan komme i gang med at producere ordren? Eller hvornår den er færdig, så transporten kan koordineres uden for lang liggetid på lageret? Blev ordren produceret optimalt, eller blev halvdelen af ressourcerne spildt, så virksomheden reelt kunne have taget en ordre mere ind eller produceret den første på den halve tid?

Tab af fortjeneste uden business intelligence

Hvis ikke den slags indsigt er lettilgængelig, når produktionen planlægges, snyder man sig selv for en betydelig konkurrencefordel. Eller sagt på en anden måde så forærer man fordelen til konkurrenterne. Én ting er nemlig helt sikker, og det er, at der er mange produktionsvirksomheder, for hvem lettilgængelig og hurtig indsigt i deres egne data via business intelligence er en betydelig konkurrenceparameter. Både på det overordnede niveau for hele virksomheden (ikke mindst i relation til fordelingen af lønomkostninger til projektledelse, kvalitetsstyring, manuelt arbejde osv.) og på det konkrete niveau i forhold til hver enkelt produktionsparti.

Enhedsprisen stiger, og fortjenesten falder nemlig, hvis ressourcerne ikke udnyttes bedst muligt. Og hvis konkurrentens produktion kontinuerligt kører bare fem procent mere optimalt end din, kommer du hurtigt bagud på point, hvis ikke du tager affære.

Styr på produktionen (næsten) i realtid

Derfor hører lynhurtig adgang til operationelle data med til en optimal rapportering. Der er en klar konkurrencefordel i at kunne overvåge sin produktions performance mere eller mindre i realtid – om ikke andet dagligt eller indimellem time for time. Lad mig komme med et eksempel:

Hvis man mandag starter en produktion og tirsdag formiddag kan se, at man ikke har nået at producere som forventet, fx i forhold til antal enheder eller tidsforbrug, har man mulighed for at justere og rette op, så man om fredagen alligevel når det planlagte mål for ugen. Som minimum kan man mindske risikoen for at underpræstere ugens øvrige dage.

Er der fx den nødvendige kapacitet på maskinerne, når der kommer en ordre ind? Ved man, præcis hvornår man kan komme i gang med at producere ordren?

Hvis data i stedet skulle hentes manuelt ud af systemet, ville man i bedste fald først efterfølgende kunne se, hvordan produktionen forløb – for blot at konstatere, at det ikke gik som ventet. Det siger vist sig selv, hvorfor det er en fordel at kunne rette op på tingene løbende og ikke bare måtte nøjes med at efterrationalisere.

Dermed ikke sagt, at analyse ikke også er en nødvendig disciplin. Rapporteringen skal også kunne give overblik over produktionens performance over tid – hvordan præsterede vi sidste uge, sidste måned, sidste år? For kun sådan kan man se trends og måle, hvordan langsigtede tiltag påvirker forretningen.

Læs også: 11 ting, du kan bruge machine learning til i produktionsvirksomheder

Business intelligence til Microsoft Dynamics

Hos DXC mener vi, at robuste business intelligence-værktøjer er den bedste løsning til virksomheder, der ønsker at få mest muligt ud af deres data. Mange af vores kunder kører Microsoft Dynamics AX eller Dynamics 365 som ERP-løsning, og idet både AX og 365 er store platforme med masser af standardmoduler og tillægsmoduler, er det et exceptionelt komplekst og datatungt stykke arbejde for disse virksomheder manuelt at finde de rigtige data til de rette mennesker i organisationen.

Derfor er vores egen DXC BI til Microsoft Dynamics et meget godt eksempel på en business intelligence-løsning, der gør livet mange gange lettere for virksomhederne og giver den lynhurtige og kontinuerlige adgang til forretningsdata, der som nævnt er en nødvendig forudsætning for en datadrevet produktion.

Best practice fra produktionen

DXC BI er bl.a. baseret på best practice fra en række store manufacturing-kunder, hvilket indebærer, at vi på forhånd har identificeret alle de parametre, som er væsentlige for produktionsvirksomheden, herunder hvilke informationer der er relevante i relation til indkøb, salg, produktion og lagerstyring. Dermed er en række rapporteringsbehov dækket uden nogen form for tilpasning, og løsningen kan både levere det strategiske overblik til ledelsen og operationelle data, som bidrager til optimeringen af den daglige drift.

Det er også en smal sag at kigge på data på nye måder og skabe nye rapporter, der kan tilgås direkte af de enkelte medarbejdere, så man ikke længere skal søge i organisationen efter data. Og da DXC BI arbejder sammen med Microsoft Power BI, er både daglig og strategisk rapportering tilgængelig som overskuelige og letforståelige dashboards, der tilmed kan tilgås online.

Læs mere: Tjek features og funktionalitet ved DXC BI her

Sig din mening

*