Cloudløsning er ikke svaret på alle problemer

Der er stadig brug for Managed Services, skriver John T. Hummelgaard i en artikelserie om, hvorfor det giver værdi at lade en ekstern partner tage sig af virksomhedens it-drift. Også i cloudløsningernes tid.

“Med Dynamics 365 tager Microsoft en stor del af ansvaret for driften af applikationen og den underliggende infrastruktur. Men Microsoft tager ikke hele ansvaret. Derfor er det vigtigt at vide, hvor Microsofts ansvar stopper, og virksomhedens eget ansvar starter. Med en outsourcingpartner bliver det lettere at holde et overblik”, siger John T. Hummelgaard, Sales Director hos DXC Eclipse Denmark.

Selv om udbydere af cloudtjenester og cloudbaserede applikationer håndterer dele af infrastrukturen, giver det stadig værdi at lade en it-partner tage sig af ens teknologiske infrastruktur. Det gør medarbejderne mere effektive og giver mere tid til værdiskabelse.

Flere og flere virksomheders applikationer kører som cloudløsninger, blandt andet fordi en cloudløsning gør virksomhedens it-løsning mere fleksibel – fx kan infrastrukturen hurtigt tilpasses nye behov.

Samtidig gør cloudløsninger virksomhedernes medarbejdere mere produktive, og it-medarbejderne kan bruge deres tid på udvikling og opgaver, der giver strategisk værdi, i stedet for at bruge deres tid på support og driftsopgaver.

Selv om man har en cloudløsning, giver det stadig værdi at anvende outsourcing eller en it-partner. For applikationsudbyderens ansvar rækker ikke hele vejen. Som virksomhed er man stadig ansvarlig for eksempelvis sikkerhed, brugeradgang, implementering af opdateringer og udviklings- og testmiljøer.

Læs mere: Hvad er Managed Services?

Hvad sker der, når applikationerne ligger i en cloudløsning?

Når applikationer flyttes til en cloudløsning, håndterer applikationsudbyderen dele af applikationsdriften. Illustrationen nedenfor viser, hvem der er ansvarlig for hvad for Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations.

Microsoft er ansvarlig for de mørke områder. Det er områder, som i et klassisk applikationssetup ville være blevet håndteret af en outsourcingpartner – herunder infrastrukturgenopretning, sikkerhed, udvikling og levering af opdateringer.

Men som det også fremgår af illustrationen, er det virksomhedernes eget ansvar at håndtere brugernes applikationstilgang, herunder sikkerhed, brugeradministration, adgangskontrol og så videre. (Det blå område.)

På applikationssiden er virksomheden fortsat ansvarlig for bl.a. at definere og oprette de processer, som forretningsapplikationen skal understøtte, samt for at udvikle og teste tilpasninger og sikre, at udviklingsmiljøerne fungerer. Det er også virksomhedens ansvar at implementere de rettelser og opdateringer, som Microsoft kommer med.

Med andre ord fjerner cloudløsninger ikke behovet for at overvåge og administrere applikationen.

Sidst men ikke mindst skal man som virksomhed bruge ressourcer på at sikre, at abonnementet på applikationen er på det rigtige niveau.

Fire fordele ved Managed Services

1. Alle ressourcer kan bruges på forretningen og på det, der skaber mest værdi, da din it-afdeling ikke behøver at bruge tid på at opbygge ekspertise i, hvordan Microsoft udvikler sig som forretningsplatform.

2. I bruger så lidt tid som overhovedet muligt på værktøjer og mest mulig tid på udvikling. Outsourcing giver mulighed for at fokusere investering og ressourcer, der hvor det giver størst forretningsmæssig værdi.

3. Ét kontaktpunkt for alle løsninger og forretningssystemer. En ting er at få hjælp og support til Microsofts platform, men mange virksomheder har også applikationer fra andre udbydere. Med Managed Services får du ét kontaktpunkt, uanset hvad udfordringen er.

4. Dynamics 365 er en kontinuerlig udviklingsplatform, hvilket kræver en partner, der har et dybt indblik i denne udvikling, og som kender både Microsoft og dine behov. Med Managed Services sikrer du, at du altid har den optimale løsning hvad angår både økonomi og teknologi i forhold til din virksomheds situation – både nu og i fremtiden.

Outsourcing giver forretningsmæssig værdi

Mange virksomheder oplever, at it-afdelingen får sværere og sværere ved at følge med. Flere brugere samt digitalisering af arbejdsprocesser skaber et større og større behov for fejlfinding, midlertidige løsninger og support. Med Managed Services er det ikke opgaver, som it-afdelingen skal løse. Dermed får virksomheden frigivet ressourcer, der kan bruges til værdiskabende udvikling og optimering. Samtidig får virksomheden typisk forbedret sin uptime og opnår en generel bedre kvalitet af it-systemerne, hvilket igen gør forretningen mere effektiv og giver bedre service til både kunder og medarbejdere. Derfor skaber outsourcing og Managed Services forretningsmæssig værdi.

Læs mere: Hvad er værdien af Managed Services?

Læs mere: Sådan frigør du ressourcer via hosting af it-infrastrukturen

Sig din mening

*