Big Data gør projektindustrien smartere

Sådan kommer du i gang med dataindsamling og -analyse.

Større kontrol over produkter, bedre kundeoplevelse, øget omsætning og bedre lønsomhed. Det er nogle af effekterne ved at bruge Internet of Things, dataindsamling og dataanalyse i projektindustrien. Læs, hvordan du får mest ud af Big Data.

Internet of Things (IoT) giver mulighed for indsamling af store datamængder for derefter at analysere dem. Og Big Data åbner op for nye forretningsmuligheder. Det gælder ikke mindst inden for industrien, særligt i projektorienterede produktionsvirksomheder.

De sidste par år er IoT gået fra at være et hypet buzzword til at vinde stort indpas hos virksomheder, fordi det giver dem nogle konkrete og værdifulde forretningsmuligheder.

Et eksempel kunne være en producent af porte. Når man indbygger forskellige sensorer i porten, bliver produktet meget bedre og klogere. Porten kan fx åbne automatisk, når bestemte registreringsnumre er i nærheden, eller man kan fakturere parkering direkte, baseret på når bilerne kommer, og når de kører igen. Vedligeholdelse bliver også lettere ved at bruge IoT, fordi porten selv registrerer, når behovet for service og/eller måling af energiforbruget er nødvendigt.

Alle indsamlede data kan give producenten værdifuld information om produktet. Informationen kan derefter bruges i nye produktioner for at forbedre produktet. Dermed kan fysiske produkter også få de samme små, trinvise forbedringer, vi kender fra softwarebaserede tjenester.

Internet of Things er kombineret med dataindsamling, og analyse af dataene har en indre og en ydre effekt.

“Den indre effekt handler om at sænke omkostninger, effektivisere processerne og gøre dem hurtigere. De ydre gevinster handler om kundeværdi og kundeoplevelse, for hvis man øger kundeoplevelsen, så øger man samtidig også værdien af produktet. Det giver som regel en øget omsætning og bedre marginer”, siger Henrik Borg, direktør for digitale løsninger hos DXC.

Læs også: Sådan vælger du Business Intelligence løsning.

Ledelsen skal tage første skridt

Hvordan kommer man så i gang med Internet of Things og Big Data? DXC’s Henrik Borg understreger, at sådanne digitaliseringsprojekter skal være forankret i ledelsen.

“Udgangspunktet skal altid være, at projektet giver værdi til forretningen. Hvad er businesscasen? Dernæst skal teknologieksperterne og it-afdelingen på banen. Og husk, at alle it-satsninger skal forankres i hele organisationen”, siger DXC-direktøren.

Borg understreger, at IoT og Big Data er noget, alle chefer bør forholde sig til, ligesom de også skal forholde sig til den virkning, teknologien vil få, og hvordan den vil påvirke virksomhedernes brancher.

“Glem ikke de muligheder, som IoT og Big Data giver. Det gælder specielt virksomheder, der arbejder projektorienteret. For projektbaserede industrivirksomheder giver teknologien en række oplagte fordele”, fortsætter Borg.

Han giver tre fordele og muligheder ved at bruge teknologierne:

Tre fordele og muligheder med IoT og Big Data

  • Nye forretningsmodeller og tilbud, der retter sig personligt mod den enkelte kunde ud fra deres unikke forudsætninger.
  • Brug data som en del af et kontinuerligt arbejde med forbedring af produkter eller processer.
  • Forebyggende vedligehold eller service, brug data som grundlag for at gøre arbejdet, når det faktisk står og trænger. Planlæg det, så det påvirker den daglige drift mindst muligt.

Gør dataene værdifulde

Borg understreger, at industrien skal behandle dataene rigtigt for at skabe fordele.

“En ting er at indsamle strukturerede og ustrukturerede datastrømme (Big Data). En helt anden sag er at generere informationer fra dataene, som skaber værdi for både kunder og medarbejdere. Det vigtige er at finde den rette forretningsmodel. Altså det, der giver værdi til kunden eller medarbejderne. Det kan fx være integreret beslutningsstøtte som en del af ledelses- og beslutningsstrukturen”, siger Borg.

Han fremhæver de to vigtigste punkter for at bruge data rigtigt:

Brug data rigtigt

  • Find de forretningsmodeller eller brugsområder, som giver værdi til kunderne eller internt
  • Databaserede beslutninger – integrer beslutningsstøtte som en del af ledelses- og beslutningsstrukturen

Læs også: Business Intelligence vs. Analytics – hvad er forskellen?

Læs også: Find din branchetilpassede løsning til produktionsindustrien

Download gratis whitepaper: Digitalisering uden buzzwords? Her får du et gratis whitepaper med 5 gode råd og 10 konkrete erfaringer

Sig din mening

*