Analytics: Disse fordele kan produktionsvirksomheder opnå

Hvad er fordelene ved analytics, hvordan kommer man i gang, og hvad skal man tænke på som produktionsvirksomhed?

Henrik Borg er ansvarlig for Digital Solutions hos DXC. Han er også ekspert i analytics. Derfor kommer han i denne artikel med råd til, hvordan du anvender analytics til at opnå succes i en konkurrencedygtig produktionsindustri.

Vi befinder os i en højkonjunktur. For mange virksomheder i produktionsindustrien er de største udfordringer ikke at kunne levere produktet samt en manglende kapacitet. Det er klassiske udfordringer under højkonjunktur. Men aktiviteterne for at imødekomme disse skal vejes op mod, hvad der sker, når højkonjunkturen flader ud eller overgår til lavkonjunktur.

I branchen er der en transformation i gang, hvor produkter erstattes af tjenester. Det vil sige nye forretningsmodeller. Det er også blevet mere almindeligt at sælge direkte til forbrugeren via et showroom og e-handel. Udfordringen er derfor at styre virksomheden igennem denne periode og udtænke den rette strategi for fremtiden.

Mange produktionsvirksomheder kigger i retning mod analytics, når det kommer til at forbedre forudsætningerne for at lykkes med udfordringerne og dermed styrke konkurrencekraften. Det kan fx være effektivisering gennem måling og brug af kunstig intelligens (AI) og machine learning. Læs artiklen til ende, og få styr på fordelene og på, hvordan du kommer i gang, så du undgår faldgruberne.

Produktionsvirksomheder kan opnå disse fordele

“Analytics kan hjælpe din virksomhed med at skabe værdi. Du kan opnå forbedret kundeoplevelse, højere produktkvalitet og forenklede processer. Desuden er det muligt at skabe nye forretningsmodeller og intern effektivisering,” siger Henrik Borg.

Forbedr den interne effektivitet: Undersøg, hvordan virksomheden kan blive mere effektiv. Det kan handle om alt fra forebyggende vedligeholdelse og effektiv produktion til indkøbsprocesser og logistik. Reducer tab så meget som muligt for at optimere det, som skaber mest værdi. Ved at effektivisere dine processer er det muligt at reducere manuelt og tidskrævende arbejde.

Optimer den eksterne effektivitet: Find ud af, hvordan virksomheden kan bruge sine kundedata til at forbedre kundeoplevelsen. Det er også muligt at øge salget.

Kapitaliser på virksomhedens data: Start med at bruge Internet of Things og big data for at kapitalisere på virksomhedens data. Forsøg at se nye muligheder og forretningsmodeller. Måske kan du sælge tjenester i stedet for produkter?

Læs også: Machine learning gør produktionsvirksomheder smartere

Sådan kommer du i gang med analytics

Analytics-eksperten anbefaler, at man starter med at lytte til forretningen for at få forståelse for udfordringerne. Du har også brug for en datamodel, der kan håndtere data og skabe informationer, som kan bruges i forskellige sammenhænge.

“Begynd med at identificere, hvor moden virksomheden er. Agerer virksomheden reaktivt eller proaktivt? Dette skal på plads, inden du begynder med analytics. Ellers bliver det svært at bruge innovativ teknik som AI,” siger Henrik Borg.

“Det handler om at skabe en bevidsthed om fordelene og kortlægge, hvad du har af krav. Behovene afhænger af, hvor man er, og hvordan graden af modenhed ser ud,” siger Henrik Borg.

“Når man har de grundlæggende elementer på plads, handler det om at skabe tilgang til information for at forbedre virksomheden og øge konkurrencekraften. Her kan du fokusere på en intern effektivisering eller en forbedring af kundeoplevelsen,” siger Henrik Borg.

3 råd fra analytics-eksperten:

• Lav en ordentlig forundersøgelse. Ellers er risikoen alt for stor for, at du får for høje omkostninger, fordi du skal optimere bagefter. Lav derefter en POC, og test korrekt, før projektet går i gang.

• Arbejd procesorienteret. Hav blik for hele virksomheden, arbejd i et balanceret tempo, og fokuser på det, som giver størst effekt.

• Opdel arbejdet i store dele, og udfør projektet trin for trin. Ellers risikerer du, at organisationen mister motivationen.

Læs også: Dette kan du IKKE bruge big data til

Undgå disse faldgruber

Henrik Borg mener, at det er almindeligt at have for mange målepunkter.

“Mange virksomheder måler alt for meget – og på ting, der slet ikke er relevante. Det gør, at der opstår ‘søer af informationer’. For at lykkes skal du måle på en konsekvent måde,” siger Henrik Borg.

“En anden udbredt fejltagelse er, at man ikke kigger uden for sin egen virksomhed. Jo mere strategisk du skal arbejde, desto mere skal du have blikket rettet udad. Positionerer vi os rigtigt på markedet? Taber vi markedsandele? Hvad skal vi gøre for at være med helt fremme? Hvordan ser behovet ud på verdensmarkedet? Det er spørgsmål, du skal stille dig selv.” slutter Henrik Borg.

Guide: Træf bedre datadrevne beslutninger

Sig din mening

*