Digital frontløber: Dansand konsoliderede sig med automatisering

Danmarks førende sandspecialist konsoliderede sin position i branchen med automatisering. Læs hvordan og få 3 råd om digitalisering fra en digital frontløber.

Den danske produktionsvirksomhed Dansand stod for 15 år siden over for en stor udfordring.

“Vores analyser viste, at vi fremadrettet ville have vanskeligt ved at skaffe den nødvendige bemanding for at leve op til vores vækstmål. Vi ligger ude på landet, hvor der ikke er adgang til offentlig transport, så vi var nødt til at gøre noget,” siger Dansands CEO, Thomas Steen Hansen.

Derfor traf midtjyske Dansand en strategisk beslutning om at automatisere så store dele af forretningen som muligt.

“Alle de manuelle processer, der kunne automatiseres, skulle automatiseres,” forklarer Thomas Steen Hansen.

Det indebar blandt andet implementering af fuldautomatiske sækkelinjer, ordrebehandling via EDI og digital styring af de produktionsanlæg, der vasker og tørrer de 350.000 tons sand, virksomheden årligt producerer.

Automatisering konsoliderede Dansands position som Danmarks førende

Dansand har været på en bemærkelsesværdig rejse siden stiftelsen i 1971. Virksomheden har formået at udvikle sig fra at være en traditionel grusgrav til en højteknologisk produktionsvirksomhed.

“Vi har i kraft af vores digitaliseringsstrategi kunnet opretholde en stejl vækstkurve på trods af udfordringer med at tiltrække arbejdskraft. Blandt andet fordi vi ikke har skullet udvide medarbejderstaben, i samme takt som vi har vækstet og fået flere opgaver,” siger Thomas Steen Hansen.

En af de største gevinster ved digitaliseringen er en generelt større konkurrenceevne og en konsolidering af Dansands position.

“Automatiseringen har konsolideret vores position som Danmarks førende sandspecialist,” fastslår Dansands CEO, Thomas Steen Hansen.

Han uddyber:

“Vi er i dag i stand til at udnytte vores produktionsanlæg 24/7, vi kan udlevere vores mest solgte sandtyper fra et fuldautomatisk udlæsningsanlæg, når det passer ind i kundens planlægning, og vi er koblet direkte op på tyske detailkæders lagersystemer, så vi kan optimere vareflowet til butikkerne. Det er unikt for vores branche.”

Læs mere: Hvad kendetegner en digital frontløber? Få svaret her

Afmystificer automatisering for medarbejderne

Automatiseringen har også en positiv effekt på jobsikkerheden for sandspecialistens medarbejdere:

”Vi har mulighed for at fastholde vores dygtige medarbejdere – selv i sæsoner med lav aktivitet, hvor mange produktionsvirksomheder afskediger deres folk,” siger Thomas Steen Hansen.

Samtidig er automatiseringen med til at gøre arbejdstiderne for de produktionsansatte mere attraktive, fordi de fx kan styre visse processer hjemmefra på en smartphone, i stedet for at være på arbejde på skæve tidspunkter af døgnet. Hvis der sker fejl, gør systemet opmærksom på det, og alt andet end mekaniske defekter, kan løses digitalt fra operatørens hjem.

Sådan automatiserer Dansand produktionen

  • Store dele af produktionen og administrationen hos Dansand er automatiseret. Herunder vask, tørring og sortering af sandet på store automatiske sigter.
  • Ordrer fra mere end 1.000 byggemarkeder i Tyskland tikker direkte ind i ERP-systemet, genererer automatisk en salgsordre og sender en bestilling til transportøren om, at der skal sendes en palle til Tyskland.
  • Udlevering af de mest solgte typer tørret kvartssand sker fra et fuldautomatisk udlæsningsanlæg.
  • Kunden kører under udleveringstuden, taster sit ordrenummer og får læsset den ønskede mængde sand, helt uafhængigt af Dansands medarbejdere.

Ordet automatisering kan virke afskrækkende på medarbejdere i en produktionsvirksomhed. Sådan har det også været for nogle af Dansands 40 ansatte, hvor halvdelen er produktionsmedarbejdere og resten er funktionærer.

Derfor har der været et stort fokus på at kommunikere meningen med automatiseringen.

“Forandringsledelse er meget vigtig. Man skal afmystificere digitaliseringen for medarbejderne,” siger Thomas Steen Hansen.

Han slår fast, at den midtjyske virksomhed har haft fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sikkerhed gennem hele digitaliseringsprocessen.

“Det er aldrig vores hensigt at reducere den eksisterende medarbejderstab, når vi implementerer ny teknologi. Men hvis vi ikke tænker digitalisering ind i vores processer, mister vi vores konkurrenceevne,” siger Dansands CEO.

3 gode råd fra en digital frontløber

Dansand anser sig selv om en digital frontløber:

“Jeg ser os helt klart som en digital frontløber inden for vores branche,” siger Thomas Steen Hansen, der ser frem til et nyt spændende år med store digitaliseringsprojekter.

Den digitale frontløber slutter med at give tre gode råd til andre virksomheder med et ønske om at digitalisere deres forretning:

  • Digitaliseringen skal være strategisk forankret. Scan markedet for teknologier, der kan hjælpe jer med at løse jeres udfordringer. Brug kun dem, der giver mening i en strategisk kontekst.
  • Kast jer ud i det. I skal ikke være bange for at afprøve ny teknologi.
  • Afmystificer digitaliseringen for medarbejderne. Det er først, når digitaliseringen giver mening for virksomhedens medarbejdere, at den rykker noget.

Mangler du gode grunde til at digitalisere virksomheden? Her får du syv af dem

Sådan blev BabySam en digital frontløber  

Tag første skridt på rejsen mod at blive en digital frontløber ved at læse vores gratis whitepaper

Sig din mening

*