Sådan håndterer du mangel på medarbejderkompetencer inden for AI

I fremtiden vil det blive stadigt mere almindeligt at anvende AI, men der er mangel på medarbejdere med de rette kompetencer. Hvordan bærer du dig så ad med at skaffe AI-kompetencerne?

Virksomhedernes brug af AI (kunstig intelligens) er ved at nå et kritisk omfang. Forsknings- og rådgivningsvirksomheden Gartner rapporterede tidligere i år, at 37 % af organisationer har indført AI eller planlægger at gøre det snart, hvilket er en stigning fra 10 % i 2015. Det varer ikke længe, før over halvdelen af alle virksomheder verden rundt anvender AI på et eller andet niveau.

Men hvorvidt virksomheder også drager fordel af deres anvendelse af AI, afhænger i høj grad af, om de har kompetencerne internt til at udvikle, administrere, skalere og fejlfinde på AI-implementeringerne. Det har de sandsynligvis ikke, hvilket skyldes manglen på AI-kompetencer, der bremser udviklingen i AI-projekter på tværs af mange forskellige brancher.

“AI og maskinlæring er ikke løsninger, man bare lige kan indføre, i det mindste ikke endnu,” påpeger AI-forskningsvirksomheden Emerj.

“Man har brug for medarbejdere med de nødvendige tekniske kompetencer til at træne AI-systemer … Desværre findes der kun meget få med den type kvalifikationer.”

Faktisk svarede 54 % af respondenterne i en Gartner-virksomhedsundersøgelse, at den største forhindring for AI-planerne er mangel på interne kompetencer. I betragtning af den skræmmende mangel er det ikke så mærkeligt, at de fleste AI-applikationer i virksomhederne, som Emerj udtrykker det, “ikke er nået ret meget længere end til pilotprojektstadiet”. Der er ingen, der aner, hvad de foretager sig!

Hvordan kan virksomheder, der er ivrige efter at lancere AI-initiativer, så finde (og fastholde) medarbejdere med de nødvendige kompetencer? Der findes desværre ingen magisk trylleformular eller hemmelige websteder med AI-jobsøgende, men virksomhedernes beslutningstagere kan skaffe de rette AI-medarbejdere ved at følge en grundlæggende, men omfattende, strategi for at opnå/udvikle kompetencerne.

Det første skridt er naturligvis at få defineret formålene med at indføre AI. Det bidrager til at finde frem til, præcis hvilke AI-kompetencer, der er påkrævede. Det betyder, at en virksomhed, der er i gang med at udvikle et system til visuel inspektion af produkter og dele, har brug for en ingeniør med speciale i datamatsyn, hvorimod en organisation, der er ved at opbygge en AI-baseret chatbot til kundeservice, har brug for en specialist i datalingvistik. Denne vurdering af nødvendige AI-kompetencer er en opgave, som virksomhedens IT-chef bør stå i spidsen for.

Når det er klarlagt, hvilke AI-kompetencer, der er brug for, har virksomhederne fire grundlæggende kilder til at skaffe kompetente medarbejdere. Der er fordele og ulemper ved dem alle, så hvis det er muligt, er det bedst at kombinere dem.

Rekruttering udefra og ind

Hvis prioriteten er at finde de rigtige AI-specialister hurtigt, er det indlysende at begynde med at lægge en jobannonce ud online og/eller bruge virksomhedens netværk til at nå ud til kandidater. Og hvis man tilbyder en tilstrækkelig løn, skal det nok fange nogens interesse.

Problemet med at ansætte udefra er, at det kan tage længere tid end forventet, specielt når der er mangel på kvalificerede kandidater. Og derudover er det svært for alle andre end de største virksomheder at vinde i konkurrencen om dygtige AI-medarbejdere, fordi man er oppe mod giganter med dybe lommer såsom Google og Microsoft.

Køb en iværksættervirksomhed eller en mindre virksomhed

En anden almindelig metode til hurtigt at skaffe både dygtige medarbejdere og teknologi er at købe en iværksættervirksomhed eller en mindre virksomhed. Det er en attraktiv mulighed, fordi man kan vurdere AI-medarbejdernes arbejde ved at se på de produkter og serviceydelser, de har udviklet.

Ikke desto mindre er der altid risici forbundet med opkøb. Ikke nok med, at det kan være svært at integrere nye teknologier, så kan det være endnu mere udfordrende at integrere kulturer. Hvis AI-medarbejderne fra den opkøbte virksomhed ikke er motiverede i forhold til din virksomheds mission, bliver de ikke hængende ret længe – ikke på nutidens jobmarked.

Udvikle dem internt

En mere langsigtet mulighed for en organisation, der har brug for medarbejdere med AI-kompetencer, er at udvikle dem internt. Tilbyd uddannelsesprogrammer i forskellige AI-discipliner, og rekrutter interne kandidater, specielt dem med en baggrund inden for programmering, datahåndtering og statistik. Selvom godt designede AI-uddannelsesprogrammer kan levere et virkelig fint investeringsafkast, er det ikke en løsning, der giver resultater fra den ene dag til den anden.

Nogle organisationer vil også opleve, at det er svært at rekruttere interne kandidater. Det kan skyldes, at virksomhedens ledere ikke har fået kommunikeret deres AI-vision godt nok, eller måske er medarbejderne bange for, at indførelse af AI vil ende med at koste dem deres job.

Etabler partnerskaber

Og endelig er der også virksomheder, der etablerer partnerskaber, hvor man er fælles om udviklingen af AI-initiativer og skaber en fødekæde af medarbejdere med AI-kompetencer.

For eksempel annoncerede Argo AI, der producerer selvstyrende biler, for nylig, at man havde indgået en 5-årig samarbejdsaftale til 15 millioner USD med Carnagie Mellon University.

I betragtning af, at Argo er grundlagt af en tidligere studerende på Carnagie Mellon University, giver det praktisk talt virksomheden sikkerhed for, at den vil have adgang til potentielle AI-specialister, som allerede kender både virksomheden og dens mål.

Selvom det kan tage tid at udvikle den type partnerskaber, kan de resultere i, at beslutninger om at hyre AI-specialister med stor sandsynlighed vil blive en succes.

Manglen på AI-kompetencer indebærer reelle konkurrencemæssige udfordringer for organisationer, der ikke bare kan åbne op for den helt store tegnebog for at tiltrække kvalificerede kandidater.

Virksomheder, der vil have fuld effekt af AI, skal først klart definere, hvad deres mål er, samt de specifikke kompetencer og kvalifikationer, de har brug for til at opnå dem. Derefter skal de opbygge og dyrke flere forskellige kilder til at skaffe talentfulde AI-medarbejdere.

Det vil øge chancerne for, at virksomhedens AI-initiativer bliver en bæredygtig succes.

Læs mere: Forventet udvidet virkelighed: Augmented reality uden headsets

Læs mere: Brug RPA-aktiveret AI til at fremtidssikre din digitale strategi

Sig din mening

*