CFO: Sådan bevarer du magten

CFO’en betragtes nogle gange som værende mere magtfuld end CEO’en. Men hvis CFO’en ikke har en dyb forståelse af virksomhedens forretning, er magten kraftigt begrænset.

Vi diskuterer det ikke. Vi anerkender det sjældent. Vi lever i et samfund, der fokuserer på samarbejde og værdiskabelse. I mange sammenhænge har det en ekstrem negativ effekt, hvis der tales om magt eller politik, og det er ikke velset.

Der er en god grund til dette. At stræbe efter magt opfattes ofte som machiavellisme, og det er til gengæld forbundet med negativ adfærd såsom manipulation, tvivlsomme ledelsespraksisser, og at man sætter individuel magt højere end organisationens interesser.

Vi er på en eller anden måde kommet frem til den konklusion, at det er vejen frem ikke at diskutere dette problem. Vi foretrækker ikke at tale om magt, fordi vi ikke ønsker at blive opfattet som de slemme.

Men problemet forsvinder ikke. Folk, der er født med magtrelaterede evner (eller har fået dem tidligt i livet), forsætter uden hindringer. Endnu værre er det, at vi nogle gange lader magten sive væk fra os, og uden en velovervejet indsats kan vi ikke få magten tilbage.

Dette gør os til gengæld svage i forhold til vores ansvar. Vi kommer ud af balance, og vi kan ikke bidrage med det, vi bør, til virksomheden.

CFO’s er særligt sårbare

CFO’en betragtes nogle gange som værende mere magtfuld end CEO’en, fordi økonomidirektøren har kontrol over pengene, men vi taler heller ikke nødvendigvis om dette.

Økonomidirektører fungerer som finansforvaltere, idet de beslutter, hvilke afdelinger skal have fremgang, hvilke projekter ligger inden for virksomhedens budget, og hvilke er for dyre og skal blokeres.

Men hvis økonomidirektørerne ikke har en dybdegående forståelse af virksomhedens forretning – måske fordi de ikke er opdaterede med hensyn til de nyeste ændringer på markedet og teknologiområdet – så er deres magt kraftigt begrænset.

På trods af at de har økonomiske evner og ekspertise, vil en økonomidirektør, der udelukkende fokuserer på tal, skabe en alvorlig magtubalance, der kan skade forholdet til resten af virksomheden.

Gennemsigtighed og perspektiv som redning

For at kunne prioritere projekter præcist skal økonomidirektører fuldt ud forstå egenskaberne ved de foreslåede projekter og betragte dem ud fra et meget bredere perspektiv end blot det økonomiske. Wardley Mapping giver teknikker til at opnå dette perspektiv.

Et Wardley Map er et diagram, der kombinerer en kæde af afhængigheder (om det, som kunderne har behov for) og produktudvikling, som er en samlet mængde af mange egenskaber (inklusive usikkerhed).

Eksemplet herunder handler om elforbrug. Vi kan eksempelvis umiddelbart spørge, hvad “tilpasning til magttilgængelighed” betyder, hvilken type risiko samt andre egenskaber det skal have, og hvordan investering i denne del vil tjene vores kunder bedre.

Allervigtigst er det, at det er en mulighed for at forstå den leverede værdi ud over de økonomiske detaljer.

Ved at gøre et diagram obligatorisk for projekter over en vis økonomisk grænse fremtvinges en ærlig diskussion om formålet med projektet og de engagerede enkeltpersoners roller.

Det vil i sidste ende afhjælpe enhver uoverensstemmelse mellem magt og ansvar, fordi det giver økonomidirektøren et bredt forretningsperspektiv.

Etableringen af en sådan kontrolmekanisme for pengeforbrug ligger helt sikkert inden for økonomidirektørens domæne og bør være standardpraksis.

Tænk ud af boksen

Det er ikke brugbart at være en økonomiekspert, eller en hvilken som helst ekspert i det hele taget, medmindre ekspertisen bliver brugt til fordel for organisationen.

Velvilligheden til at lære og få viden uden for dit primære domæne er et afgørende aspekt, der gør eksperter indflydelsesrige.
CFO’s sikrer med en dybdegående forståelse for forretningen og ikke kun økonomien, at deres magt svarer til deres ansvar.

Læs mere: Effektive robotter er CFO’ens nye bedste venner

 

Sig din mening

*