Derfor vil kunstig intelligens gøre en forskel i dit arbejdsliv

Der er kolossal opmærksomhed omkring kunstig intelligens (AI), men hvordan kan AI hjælpe dig i dit arbejde? Få svaret lige her.

Der siges og skrives så meget om kunstig intelligens, at det kan være svært at forstå, hvordan det kan hjælpe os mennesker i dagligdagen eller på arbejdet.

Helt enkelt sagt er AI det, der sker, når en maskine udfører en opgave, som mennesker synes er interessant, nyttig eller svær at udføre.

Moderne AI fungerer ved, at man bruger computermodeller til at simulere intelligent adfærd. AI kan gennemgå i hundredvis af ansøgninger for at hjælpe rekrutteringseksperter med at finde den bedste kandidat, kan give læger større indsigt i, hvordan svulster udvikles, og hjælpe ingeniører med at bygge selvkørende biler.

Potentialet for kunstig intelligens kan variere efter land og påvirkes af faktorer såsom informationsflow, kommunikationsinfrastruktur, lovgivningsmæssige rammer samt offentlige og private investeringer i den digitale økonomi.

Positive fordele kan også variere efter branche, afhængigt af faktorer såsom i hvor høj grad, AI er indført, og branchens investeringer i AI.

Overordnet set siger forskerne, at AI har potentialet til at øge den økonomiske væksthastighed og løfte rentabiliteten i det meste af den globale økonomi.

I en rapport, som McKinsey Global Institute udgav i september 2018, forudsagde McKinsey, at AI kunne tilføre næsten 13 billioner USD til den globale økonomiske aktivitet frem mod 2030, eller omkring 16 % højere akkumuleret bruttonationalprodukt (BNP) end sidste år. Det er lig med 1,2 % ekstra vækst i BNP om året.

AI kontra machine learning

Alt for ofte bruger man AI og machine learning som synonymer. Selvom de to ting hænger sammen, er det ikke det samme.

Applikationen i sig selv definerer AI; machine learning anvender erfaring (fremfor programmering) til at forbedre applikationens ydeevne og resultater.

Eksempelvis udarbejdede vi i Artificial Intelligence: The Simplest Way en oversigt, der viser, hvordan machine learning ville forudsige et udstyrsnedbrud i en fabrik, hvorimod kunstig intelligens ville planlægge reparationen.

Vi viste også, hvordan machine learning forudsiger sandsynligheden af et sygdomsudbrud, hvorimod kunstig intelligens udvikler nye behandlingsformer.

Og afslutningsvis forudsiger machine learning et systems ydeevne, hvorimod kunstig intelligens udvikler et nyt system til at overholde resultatmål.

Læs mere: Machine learning kræver modige ledere og villige medarbejdere

Frygt for kunstig intelligens er ubegrundet

For mennesker, der er bekymrede for, om livet, som vi kender det, vil forsvinde, er det for tidligt at bekymre sig om en apokalypse, der forårsages af sansende kunstig intelligens.

I dag ved vi stadigvæk kun meget lidt om, hvordan den menneskelige hjerne fungerer, hvilket betyder, at vi ved endnu mindre om, hvordan vi kan bygge en computer, der fungerer ligesom den menneskelige hjerne.

På trods af frygten for en snarlig dystopi på grund af kunstig intelligens er de kunstige evner stadig meget begrænsede sammenlignet med menneskelig intelligens.

Her kan AI hjælpe din virksomhed

Men det udelukker ikke, at AI har mange nyttige anvendelsesmuligheder. Det kan være drivkraft for konkurrencemæssige fordele.

I nystartede virksomheder finder du et område af virksomheden, som du kan gøre så intelligent som muligt så hurtigt som muligt. Identificer de data, som du mener virkelig kan gøre en forskel. Afprøv derefter dine idéer, bliv klogere, og juster så, efterhånden som du arbejder.

Den aktuelle bølge af kunstig intelligens (AI) fungerer ved, at man bruger computermodeller til at simulere intelligent adfærd.

Algoritmer til machine learning er gode til at lære ny adfærd, men dårlige til at identificere, hvornår denne adfærd er skadelig eller ikke giver mening.

Virksomheder, der anvender AI, får brug for højtuddannet arbejdskraft, der har kompetencerne til at sikre, at teknologien bliver ved med at være både nyttig og sikker.

Men lad være med at betragte AI som en metode til at automatisere kernesystemet, så mennesker bliver overflødige.

Det er mere realistisk at tænke på de fleste virksomheder som et netværk af mennesker, der interagerer med forskellige, løst sammenknyttede, digitale systemer.

Realistisk set hjælper AI med at sammenkoble helt forskellige systemer og forbedrer den måde, vi interagerer på, både med maskiner og hinanden.

I stedet for at gøre mennesker overflødige, tror jeg på, at AI vil gøre den moderne arbejdsplads mere intelligent og mere meningsfuld.

Læs mere: 5 tips: Sådan hjælper machine learning i retailbranchen

Læs mere: Grundfos bruger kunstig intelligens til mere end optimering og effektivisering

Sig din mening

*