ERP til produktionen: Dynamics 365 Business Central vs. Dynamics 365 Finance

Hvad er forskellen på Dynamics 365 Business Central og Dynamics 365 Finance & Operations? Hvordan kan de styrke din produktion? Få svarene her.

Traditionelt har det krævet grundig forberedelse, kostbar udvikling og langvarig implementering at få en ny forretningsplatform til at fungere optimalt i en produktionsvirksomhed. Det forklarer, hvorfor mange virksomheder i fremstillingsindustrien gennem tiden har valgt at klare sig med et fletværk af enkeltstående systemer, der ikke altid integrerede og understøttede hinanden lige godt.

Med Microsofts cloudbaserede Dynamics 365-familie er det imidlertid blevet markant enklere og mindre komplekst at konfigurere, implementere og drifte en sammenhængende ERP-platform, der støtter op om alle processer i værdikæden inden for manufacturing.

Dermed får du overblik på tværs af hele forsyningskæden med en modulær, standardbaseret og skalérbar platform, der støtter op om samtlige processer i lager, logistik, produktion og kvalitetsstyring. Det giver også overblikket til at træffe de rigtige beslutninger på tværs af indkøb, salg, marketing og finans.

Dynamics 365-platforme med forskelle og fællestræk

Du skal dog stadig beslutte, hvilken af de primære ERP-platforme, din virksomhed skal satse på, og her står valget mellem:

• Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) bygger videre på Dynamics NAV
• Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (F&O) henvender sig til omtrent samme kundegruppe som forgængeren Dynamics AX

De to platforme henvender sig kun i begrænset omfang til samme type og størrelse virksomheder, men platformene har også en lang række fællestræk. Både BC og F&O er nemlig karakteriseret ved:

• Stærk, standardbaseret kernefunktionalitet, der i langt højere grad konfigureres til den enkelte virksomhed snarere end at kræve en klassisk udviklingsindsats

• Et stort og stigende udbud af apps bygget af 3. partsudviklere, som ”klikkes” på basisløsningen og giver nem adgang til branchespecifik funktionalitet

• Hyppige opdateringer, der styrker funktionalitet og alsidighed, løbende eliminerer fejl og sikrer, at din virksomheds forretningskritiske kerneløsning altid holdes up-to-date

• Nem adgang til moderne teknologi som Machine Learning-baserede funktioner til fx avanceret forretningsstøtte og forecasting

• Umiddelbart og intuitivt samspil med det øvrige Microsoft-baserede økosystem som fx Office 365, Flow, Teams og Power BI m.m.

Business Central til mindre og mellemstore virksomheder

Du får med Dynamics 365 Business Central adgang til grundlæggende forretningsfunktioner målrettet mindre og mellemstore virksomheder. I den såkaldte Premium-udgave får du også en lang række funktioner og muligheder, der er specifikt målrettet produktionsvirksomheder.

Her får du blandt andet adgang til styring af materialer, ordrer og produktion, men også til planlægning og forecasting af salg, efterspørgsel, lager og kapacitetsstyring af produktionsmateriel.

Dynamics 365 Business Central er i almindelighed enklere og hurtigere at konfigurere og tage i brug end en løsning baseret på Dynamics 365 Finance & Operations. Platformen har en bred målgruppe og fungerer lige godt til mindre produktionsvirksomheder (med helt ned til én brugerlicens), til mellemstore organisationer med flere hundrede medarbejdere samt til afdelinger i en koncernstruktur som fx landekontorer.

Finance & Operations til større organisationer

Dynamics 365 Finance & Operations for Manufacturing er en forretningsplatform målrettet større virksomheder. Den understøtter selv komplekse, globalt orienterede koncernstrukturer med fx talrige forretningsområder, landekontorer, salg-, distributions- og produktionsfaciliteter.

Platformen omfatter også et avanceret manufacturing-modul, der understøtter samtlige dele af de komplekse værdikæder i en produktionsvirksomhed på koncernniveau. Det kunne fx være logistik og supply chain management, budgetlægning, projektstyring, udvikling og kvalitetskontrol. Dertil kan udvides med apps til salg, HR, Field Service m.m.

Dynamics 365 Finance & Operations understøtter selv meget komplekse branche- og virksomhedsspecifikke krav samt processer og er i reglen derfor også mere kompleks og tidskrævende at konfigurere end Business Central. Til gengæld giver platformen enestående indsigt og muligheder for at træffe beslutninger på tværs af selv komplekse organisationsstrukturer.

Cloudbaseret teknologi vokser med forretningen

Både Microsoft Dynamics 365 Business Central og Dynamics 365 Finance & Operations er ”født” i og til skyen, men de kan dog også fungere i et klassisk hosted eller on-premise baseret driftsmiljø.

Den cloudcentriske, modulære og standardbaserede arkitektur letter driften, gør det muligt at skalere helt frit samt at tilpasse fx antal brugere og omkostningsniveau til virksomhedens aktuelle behov.

Hermed er både Business Central og Finance & Operations langt mere fleksible og skalérbare end klassiske ERP-platforme. Det giver på hver sin måde optimale muligheder for at optimere produktionsvirksomheder af enhver størrelse.

Læs mere: Business Central er den mindre og mellemstore virksomheds bedste partner

Læs mere: Finance & Operations øger væksten og giver større virksomheder global skalérbarhed

Sig din mening

*