5 nødvendige træk ved en stærk digital medarbejderstab

Det er nemmere sagt end gjort at opbygge en stærk digital medarbejderstab, der også har det store overblik. Her har du fem absolut nødvendige træk ved talentfulde digitale medarbejdere.

Digital succes kræver, at man ansætter mennesker, som kan se ud over digital teknologi og også fokuserer på processer og resultater fra start til slut.

Det betyder, at de ikke kun forstår teknologier såsom analyse, kunstig intelligens (AI), automatisering og maskinel indlæring (Machine Learning), men også ved, hvordan de integrerer dem i aktiviteter, der er fordelagtige for virksomheden.

Det betyder, at de forstår en digital proces fra ende til anden, at de kan tænke og arbejde i digital hastighed, og at de kan samarbejde på nye måder.

Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort at opbygge en medarbejderstab med digital indsigt og udsyn, der også har det store overblik. Her har du fem absolut nødvendige træk ved talentfulde digitale medarbejdere.

1. De ved, hvad en digital proces er, og hvordan de skal vurdere værdien af den

Virksomheder udarbejder, indsamler og forbruger stadigt stigende mængder data. I en agil verden, hvor ordet “omgående” konstant bliver omdefineret, vil menneskebaserede processer blive erstattet af maskinbaserede digitale processer.

Disse processer skal levere forretningsmæssig værdi eller forbedrede eller automatiserede grundlag for forretningsmæssig beslutningstagning.

2. De ved, hvordan man drager fordel af digitale teknologier

En medarbejderstab, der trives med digitale forandringer, bør være velbevandret i både teknologi og forretningsaktiviteter.

Medarbejderne bør bruge teknologi til at tage bedre forretningsmæssige beslutninger på baggrund af voksende mængder data.

Denne tilgang kan kun fungere, hvis vi tillader, at automatisering, maskinel indlæring og AI bliver en integreret del af de digitale processer og procedurer i en virksomhed.

Læs mere: Machine learning kræver modige ledere og villige medarbejdere

3. De tænker i forskellige hastigheder samtidigt

Digitale medarbejdere bør være i stand til hurtigt at identificere muligheder og løse problemer – samtidig med at de også ser efter mønstre i dataene og tager sig tid til at afprøve, hvordan løsninger påvirker forretningsmæssige resultater.

Digitale medarbejdere skal være villige til at eksperimentere, afprøve og prøve noget andet og anderledes – at mislykkes hurtigt, gentage adskillige cyklusser og finde frem til, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør. Hvis noget ikke fungerer, afbryder de det, registrerer det lærte og prøver noget andet. På den måde kan vi nå frem til en bedre måde at gøre tingene på og fortsætte med at skabe nye forretningsmuligheder.

Det gør det muligt for os at være langt hurtigere, hvilket betyder, at vi kan være mere konkurrencedygtige på markedet. Det er nødvendigt at have iværksætterånd og kunne tænke utraditionelt i en verden i konstant og hurtig forandring, hvor der går stadigt kortere tid mellem idegenerering til produkt eller serviceydelse.

Læs mere: Myten er død: AI skaber job

4. De kan trække på DevSecOps-metodikkerne

Udviklingen går hurtigt i den digitale verden, men medarbejderne skal stadigvæk være i stand til at tilegne sig forandringerne. De skal gøre brug af DevSecOps, hvor udvikling med automatiseret afprøvning og kontinuerlig integration er indbygget i arbejdsprocessen. Det er et miljø, hvor virksomheder kan arbejde hurtigt for at forbedre kodekvalitet, sikkerhed og overholdelse af love og bestemmelser.

De operationelle teams samt udviklings- og sikkerhedsteams bør være placeret samme sted og bør bestå af højt præsterende medarbejdere med flere forskellige kompetencer, der handler som en fælles og samlet organisation.

5. De er mestre i at bruge digitale værktøjer til at samarbejde

Digitale samarbejdsværktøjer er nøglen til at holde kommunikationskanalerne åbne og aktive blandt teammedlemmerne med henblik på ubesværet arbejdsintegration. En digital platform og agile forretningsprocesser kan understøtte en samarbejdsorienteret medarbejderstab, der trives med hurtig eksperimentering.

Vi skal gribe de forandringer, vi ser omkring os, og drage fordel af de muligheder, der dukker op i kølvandet af forandringerne. Mennesker, der både griber og er drivkraft for forandringer, er dem, der vil blive betydelige bidragsydere og har en stor indvirkning på forretningsmæssige resultater.

Det er den type mennesker, der vil trives i den digitale verden.

Læs mere: Derfor vil kunstig intelligens gøre en forskel i dit arbejdsliv

Læs mere: Får din virksomhed nok ud af digital transformation?

Sig din mening

*