Digitalt byggeprojekt brillerer: Papirløst fra start til slut

Tablets, virtual reality, augmented reality, dronedata, robotter og RFID gjorde byggeprocessen hurtigere og bedre.

Den norske pendant til Vejdirektoratet, Statens Vegvesen, er netop flyttet ind i den nye trafikstation i Gol, der ligger 20 kilometer nordvest for Oslo.

Indflytningen cementerer dermed enden på den norske stats første 100 procent digitale byggeprojekt.

Statsbygg i front

Initiativet til projektet kom fra Statsbygg, der er bygherre for den norske stat. Grundlaget for projektet var at udnytte de teknologiske muligheder til at bygge hurtigere og bedre samt mere effektivt og miljøvenligt.

Derfor gik byggebranchen og myndighederne ind i et samarbejde under navnet Bygg21. Målsætningen er at reducere byggeomkostninger med 20 procent inden udgangen af 2020, mens kvaliteten, produktiviteten og bæredygtigheden skal blive bedre.

Trafikstationen i Gol er et vigtigt skridt på vejen for at nå Bygg21-målene:

“At bygge digitalt er en helt ny måde at bygge på. Blandt andet med et tættere og meget mere samarbejde mellem de forskellige entreprenører og håndværkere. Det betyder, at andre og nye processer skal på plads, og vi har brugt meget tid på at gå op i de nye processer,” fortæller projektleder Anett Andreassen, Statsbygg.

Hun siger, at Statsbygg nu tester digitale byggeprocesser på alle små projekter for at få mere erfaring med, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør.

Læs også: Hvordan gør man byggebranchen interaktiv?

4 vigtige erfaringer fra projektet

1. Tættere og bedre samarbejde

Hvis du ønsker at lykkes med digitalisering af dine byggeprojekter, kræver det et meget tættere og bedre samarbejde, end man er vant til med traditionelle byggeprojekter.

“Digitale byggeprojekter kræver en anden type samarbejde. Det kræver større grad af udveksling af informationer mellem aktørerne i projektet. Især når en entreprenør overtager projektet fra en anden.”

2. Øget kvalitet

Kvaliteten i projektet stiger, når alle har tilgang til de samme opdaterede informationer på tablets, i stedet for at man har hver sine tegninger og dokumenter på papir. Med BIM (bygningsinformationsmodeller) ser alle aktørerne også, hvad konsekvensen bliver, hvis tingene ændres, hvilket giver færre fejl.

“Det er enklere at opdage problemer som følge af ændringer. Et eksempel kan være, hvis man flytter en dør. Det gør, at rørlæggeren skal flytte på rørene, og så skal elektrikeren flytte på elanlægget, hvilket kan være umuligt at gøre på grund af en væg. Dermed undgår man at flytte døren. Det giver mindre dobbeltarbejde i forhold til traditionelle byggeprojekter,” fortæller Andreassen.

Med tablets, 3D-modeller, VR og andre visualiseringsværktøjer undgår man også misforståelser på grund af sprogbarrierer.

3. Kræver tillid

Digitale byggeprojekter kræver tillid. Både i den enkelte organisation og mellem aktørerne.

“De ansatte skal have tillid til, at man kan dele informationer og fortælle os om fejl og mangler undervejs. Man skal også have tillid til, at det kan være krævende at arbejde på nye måder. Ledelsen i den enkelte organisation skal skabe en tillidsfuld kultur,” understreger Andreassen.

4. Moderne infrastruktur

Hvis du skal lykkes med at flytte data og informationer i den enkelte organisation og mellem aktørerne, skal det teknologiske fundament være opdateret og på plads. Man må kende til og bruge standarderne og værktøjerne, som gælder i branchen.

“Man skal have modet til at lære at bruge nye værktøjer og arbejdsprocesser, men det er hverken farligt eller vanskeligt. De fleste værktøjer er enkle at bruge,” siger Andreassen.

Nyt digitalt projekt venter forude

Statsbygg er netop gået i gang med et nyt digitalt byggeprojekt. Det er et nyt akutcenter i Bergen. I opstarten af projektet har man trukket meget på den viden og de erfaringer, man har fået med Gol-projektet.

“Digitalt byggeri handler om et digitalt kompetenceløft, som hele byggebranchen skal igennem. Forretningsmodellerne skal ændres og justeres. Alle aktørerne skal være åbne over for dette, for ellers bliver man irrelevant,” siger Andreassen.

Hun mener, at alle kan gå igennem denne digitale transformation, og hun fremhæver en lille, lokal leverandør i Gol, som har fået et enormt digitalt boost i de seneste 18 måneder.

“Det viser, at alle kan komme igennem digitaliseringen,” siger Andreassen.

Hun fortæller, at byggeprojektet i Bergen ikke bliver lige så digitalt som Gol-projektet, men at nogle af processerne bliver endnu mere automatiserede.

Læs også: Se alle teknologiske muligheder for entreprenører og byggebranchen

Download gratis brochure: Få kontrol gennem hele byggeprocessen

Sig din mening

*