Modern workplace: Har du de rigtige kompetencer?

Modern workplace lover dramatisk forbedret effektivitet og produktivitet, men du har brug for medarbejdere med nye kompetencer.

Et intelligent kontor (også kaldet et “smart office” eller “modern workplace”) er ikke et enkelt, afgrænset system, men i stedet en række procesforbedringer, der bliver løftet op på et andet niveau af Internet of Things (IoT).

For eksempel er det muligt at gøre brug af et IoT-system i mødelokaler for at automatisere booking af pladsen, hvor Office 365-lokaleanmodninger oprettes omgående, blot ved at man går ind i et lokale.

Eller automatisk låsning af en computer, når en medarbejder forlader sit skrivebord, og automatisk oplåsning, når vedkommende kommer tilbage.

Eller stemmegenkendelse til opstart af Skype-konferencer og anvendelse af wearables, dvs. kropsbåren teknologi, til at opnå kontakt med hinanden både på og uden for kontoret.

Alle disse IoT-aktiverede nyskabelser sparer et par sekunder her og et par sekunder der, og det bliver hurtigt til mange.

Intet intelligent kontor uden analyse- og dataekspertise

Når man indfører de nye værktøjer, der skal fremme samarbejde og produktivitet, kræver det erfaring med IoT, sikkerhed, networking, mobile applikationer og design af brugeroplevelser.

Virksomhederne får også brug for medarbejdere med ekspertise inden for datavidenskab og analyse – dygtige og professionelle mennesker, som kan få mening ud af alle de nye data, der strømmer ind fra IoT-enheder og -sensorer.

Derudover får organisationerne brug for ledere, som har disse it-kompetencer, men som også forstår den driftsmæssige side af ligningen (OT; Operations Technology).

Der sker så meget, eksempelvis med integreret belysning og HVAC-systemer, at it-medarbejdere, som forstår begge miljøer, vil blive stærkt efterspurgte.

Virksomhederne får også brug for medarbejdere på OT-siden/den fysiske fabrik, som forstår de nye it-værktøjer og kan forklare OT-udfordringer for it-medarbejderne.

Læs mere: Se her, CIO: Sådan bliver fremtidens arbejdsplads

Tre vigtige afdelinger får brug for nye kompetencer

Der er primært tre afdelinger, der skal tilpasses og skal udvikle nye færdigheder for at kunne være drivkraft for det IoT-drevne intelligente kontormiljø: It-afdelingen, facilities management og human resources (HR).

1. It-afdelingen

It-afdelingen ønsker at benytte IoT-teknologi til at gøre det muligt for kontormedarbejderne at samarbejde mere effektivt. Når en leder går ind i en bygning, kan IoT-sensorer tilbyde information om, hvor medarbejderne sidder henne, og hvilke mødelokaler eller samtaleområder der er ledige, og de kan levere oplysninger, der gør det let at finde vej.

På baggrund af de oplysninger kan lederen hurtigt beslutte, hvem vedkommende vil mødes med den dag, finde ledige lokaler til møderne eller håndtere komplekst konferenceudstyr i lokalet. IoT leverer grundlaget for, at it kan levere en intuitiv og brugerintelligent kontorsamarbejdsoplevelse.

For at gøre det muligt kræver det udviklere til at udarbejde de nye applikationer og sikkerhedsmedarbejdere, som ved, hvordan man tildeler adgangsrettigheder og indstiller privilegier, så de nye it-systemer er sikre.

2. Facilities management

Facilities-teamet vil gerne benytte IoT til at forbedre udnyttelsen af kontorarealerne og den fysiske fabrik, og de vil også gerne være katalysator for nye, aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer til medarbejderne.

I dag kan IoT levere realtidsindsigt i, hvordan folk anvender et kontorareal, hvilket kan være drivkraft for praktisk pladsoptimering.

Et eksempel kan være, at der måske i gennemsnit kun er fire personer, der benytter et lokale til 10 personer. Eller at mødelokalerne i 50 % af den tid, de er reserveret, faktisk ikke bliver brugt? Disse IoT-baserede datapunkter giver indsigt, der kan danne grundlag for bygningsmæssige beslutninger og intelligente arbejdsprocedurer, forbedre udnyttelsen og skabe en bedre brugeroplevelse, fordi der bliver mere plads til rådighed.

Det er på de områder, analyse- og datavidenskabsmedarbejderne virkelig kommer til deres ret, fordi de holder øje med udnyttelsestendenserne i realtid, så organisationen kan blive mere fleksibel og kan reagere hurtigt på igangværende og kommende hændelser.

3. Human resources

HR-lederne kan gøre brug af et IoT-baseret intelligent kontor til at forbedre medarbejdernes produktivitet og engagement og til at fremme en stadigt mere agil kultur, der forbedrer deres egen konkurrencedygtighed. I nogle tilfælde kan et intelligent kontor få en virksomhed til at se meget tiltrækkende ud i forhold til rekruttering af de allerbedste medarbejdere.

IoT-baseret teknologi/teknologi til intelligente kontorer kan eksempelvis give medarbejderne mulighed for at trives i et aktivitetsbaseret arbejdsmiljø, eller et kontormiljø med fleksible arbejdspladser, der fremmer højere niveauer af uvurderlig ad hoc-samarbejde i og mellem teams for at fremme innovation.

HR vil specielt gerne hyre datavidenskabeligt funderede medarbejdere ind, som kan hjælpe dem med at rekruttere mere effektivt og analysere alle de nye data, virksomheden genererer, så organisationen kan anvende både menneskelige og energimæssige ressourcer mere effektivt.

Det intelligente kontor tilbyder nogle spændende produktivitetsmæssige muligheder, men virksomhederne er nødt til at planlægge og identificere de kompetencer, som de forretningsmæssigt orienterede afdelinger får brug for til at drive IoT.

Hvis det intelligente kontor skal lykkes, vil det afhænge af virksomhedens evne til at finde og ansætte mennesker med de rette kompetencer inden for IoT-baseret udvikling, cloud og sikkerhed.

Læs mere: Bedre, smartere og hurtigere: Wearables opgraderer medarbejderne

Læs mere: 5 nødvendige træk ved en stærk digital medarbejderstab

Sig din mening

*