3 regler for multicloud: Nemt, billigt og sikkert

Multicloud vil fortsat være en del af en virksomheds digitale transformationsproces. Derfor skal du fokusere på tre primære områder for at få succes.

Den rigtige kombination af hybridcloudressourcer kan give virksomheder en god vej frem mod den agile, digitale organisation, men håndteringen af adskillige offentlige clouds, private clouds og fysiske ressourcer kræver planlægning.

Der er tre primære mål, du skal huske på, når du udarbejder en multicloudstrategi: Det skal være nemt, billigt og sikkert.

De tre mål hænger sammen. Hvis en organisation for eksempel ikke gør det nemt, ender man med komplekse miljøer, der kan være svære at gøre sikre og er dyre i drift.

Det gælder specielt for multicloudmiljøer, hvor en organisation måske har to store leverandører af offentlige cloudtjenester, adskillige leverandører af platforme som en service (PaaS; Platforms as a Service) og software som en service (SaaS; Software as a Service), samt en række virtualiseringsplatforme, uforenelig automatisering, private cloudstacks og meget mere.

Det er svært at finde det rigtige miks til styring af det hele. Men det bliver nemmere, hvis du sørger for at definere dine mål for governance.

Ifølge en undersøgelse fra Frost & Sullivan siger 51 % af de adspurgte beslutningstagere, at de har brug for hjælp til at finde frem til det optimale udrulningsmiljø for nye eller videreførte arbejdsopgaver.

Så lad os se lidt nærmere på de tre mål.

1. Det skal være nemt

Organisationer bør gøre en fælles indsats for at reducere kompleksiteten. Kompleksiteten kan snige sig ind på mange måder, eksempelvis hvis man har for mange OS-muligheder, netværkskonfigurationer og godkendelsesmekanismer.

Hvad alle de muligheder angår, så er det bedst at begrænse valgene til en håndfuld godkendte standarder for hele organisationen og gøre det svært at forsøge at opnå undtagelser.

Det er specielt vigtigt i hybridcloudmiljøer, der jo består af en kombination af forskellige infrastrukturer, platforme, værktøjer, processer og governance.

Den ene vigtige ting, der vil være det bedste, du kan gøre i forhold til netværksgovernance, er at gøre brug af et værktøj til administration af IP-adresser (IPAM), der kan bruges på tværs af alle dine cloudmiljøer.

Det er et værktøj, der gemmer oplysninger om, hvilke netværk der er i hvilke miljøer, og hvilket formål de bruges til. Det er uvurderligt, når man skal administrere multicloudmiljøer.

Godkendelse er en anden vigtig ting, der kræver en enkel, effektiv tilgang. Et af de største problemer i forbindelse med håndtering af flere clouds og forskellige miljøer er administration af legitimationsoplysninger.

Administrationen bliver meget nemmere, hvis man sørger for at have en governancestandard, der definerer en enkelt identitetsleverandør pr. brugerklasse (dvs. én for medarbejdere, én for kunder og én for IoT-enheder (Internet of Things).

Læs mere: Cloudbaseret ERP-platform gør det komplekse enkelt

2. Det skal være billigt

Et nøgleelement i enhver omlægning til cloudmiljøer er en detaljeret analyse af omkostninger og fordele eller en vurdering af den forretningsmæssige værdi.

Ifølge undersøgelsen RightScale 2019 State of the Cloud svarede 68 % af respondenterne, at de vigtigste ansvarsområder i it er at administrere og optimere omkostningerne ved cloudtjenester.

Der er mange metoder til løbende at optimere værdien af cloudaktiverne: Organisationerne kan sætte begrænsninger for størrelsen og antallet af cloudforekomster, der kan anvendes; afsætte ressourcer til omkostningstildeling og -styring; administrere alle miljøer, herunder test, udvikling og produktion – og sidst, men ikke mindst: evaluere businesscasen for anvendelse af cloudressourcer.

Læs mere: CIO’en har talt: Disse 5 udfordringer spænder ben for virksomheden

3. Det skal være sikkert

Sikkerhedsstyring indebærer at sørge for, at virksomheden er beskyttet mod eksterne trusler, og at følsomme virksomhedsdata er sikre, mens governance handler om at sørge for, at det er et opnåeligt mål. Governance prioriterer altid enkelhed, synlighed og overholdelse af regler og bestemmelser, og disse faktorer er specielt vigtige i forhold til at sikre mange miljøer.

Virksomheder bør benytte en todelt governancetilgang, der består af begrænsning af valgmulighederne i frontend på intelligent vis, så det er nemt at overholde reglerne, og af levering af synlighed, i forhold til hvem der gør hvad for at sikre, at medarbejderne tager beslutninger i overensstemmelse med regler og bestemmelser.

Det større fokus på sikkerhed understreges af, at governance, ekspertise, udgifter, sikkerhed og overholdelse af regler og bestemmelser er en udfordring for mellem 76 og 79 % af respondenterne i RightScale-undersøgelsen.

For at opsummere, så er multicloudmiljøer – og vil fortsat være – en del af en virksomheds digitale transformationsproces, men hvis du fokuserer på at gøre det nemt, gøre det billigt og gøre det sikkert, så gør du det også nemt at bruge hybride cloudmiljøer til at nå frem til den agile, digitale virksomhed.

Læs mere: Se her, CIO: Sådan bliver fremtidens arbejdsplads

Læs mere: Du bør kende disse 6 teknologi-buzzwords

Sig din mening

*