Decentraliserede netværk: Omdrejningspunktet for den stærke udvikling i produktionen

Produktionsvirksomheder har brug for at opbygge et økosystem af platforme ved hjælp af nye infrastrukturer og nye teknologier såsom decentraliserede netværk, Edge Intelligence og blockchain.

Produktionsvirksomheder udvikler sig i takt med nye teknologier og teknologier, der er under udvikling. “Traditionelle” hardwareprodukter er overgået til at blive intelligente produkter med integreret software og sensorer, hvilket giver større værdi for både produktionsvirksomheden og brugerne.

Maskiner bliver stadigt mere intelligente, og branchen støtter sig nu til produktionsfokuserede platforme for at organisere produktionsflowet. På trods af disse fremskridt er der utallige kompleksiteter og udfordringer på vejen frem.

Produktionsplatforme er samlinger af digitalt opkoblede, intelligente produkter og maskiner, der muliggør interaktion mellem enheder samt indsamling af data. De udgør en central intelligens, der gør det muligt at organisere IoT-data (Internet of Things), administrere enheder og anvende forskellige serviceydelser og tjenester.

Men produktionschefer anvender mange forskellige typer maskiner og værktøjer, hvilket betyder, at der også er mange forskellige platforme til håndtering og administration af de pågældende enheder. Ofte fokuserer hver enkelt platform på specifikke opgaver, og forskellige leverandører tilbyder også adgang til deres egne platforme.

Når man skal håndtere alle enheder i produktionsflowet og gøre integrationen nemmere fra ende til anden, er det nødvendigt at sammenkoble de forskellige nicheplatforme.

Kort sagt skal man opbygge et økosystem af platforme. Det er en udfordring og kræver en seriøs indsats for at integrere alle dataene fra forskellige platforme.

Derfor er decentraliserede netværk vejen frem

Resultatet er en række platforme, der er en kompleks størrelse både at håndtere og vedligeholde, fordi det kræver, at man har metoder til at sammenkoble dem og til at sørge for, at de kan tale med hinanden.

For at forenkle processen er produktionschefer nødt til at tænke på en anden måde. Decentraliserede netværk er det næste logiske skridt. For at undgå den administrative kompleksitet i store systemer er det nødvendigt, at alle dataene så vidt muligt behandles tæt på datakilderne i periferien.

Produkterne behøver ikke blive håndteret via en central platform; de kan opkobles direkte til andre maskiner for at hente oplysninger om alle de processer og trin, de indgår i.

Eksempelvis er MES (Manufacturing Execution Systems) i øjeblikket det centrale styringsværktøj, der kører maskineriet i fabrikkerne helt fra starten og frem til montering og logistik.

Modsat muliggør implementering af decentraliserede systemer og samarbejde direkte sammenkobling af forskellige enheder, baseret på individuelle produktionsplaner, der er indlejret i de enkelte produkter, helt fra begyndelsen af produktionslivscyklussen.

Maskinerne og det produkt, der skal fremstilles, kommunikerer direkte med hinanden og trækker opgaver (pull) i henhold til produktionsplanen. For at nå frem til det punkt har produktionsvirksomheder brug for ny infrastrukturer og nye teknologier såsom Edge Intelligence og blockchain, der muliggør peer-to-peer-kommunikation og -funktionalitet.

Læs mere: Bedre, smartere og hurtigere: Wearables opgraderer medarbejderne

Decentraliseret leverandørstyring

Hvordan ser decentraliserede systemer ud i praksis? Lad os tage et kig på et konkret eksempel: styring af forsyningskæder. Hvad nu, hvis vi fortæller dig, at en robot, der blander juice, kan vise, hvordan forsyningskæden vil fungere på decentraliseret vis?

En robot placeres på en bar sammen med en bærbar computer med cocktailmenuen. Du vælger en juicebaseret cocktail, eksempelvis appelsin-gulerod, og bestiller den på den bærbare computer. Robotten modtager bestillingen, flytter et glas hen til beholderen med appelsin, kommer juice i glasset og gør derefter det samme med gulerodjuicen. Til sidst blander robotten de to juicetyper og serverer cocktailen.

I det her eksempel repræsenterer juicebeholderne leverandørerne, og juicerobotten repræsenterer et logistikfirma. Den moderne forsyningskæde er drevet af kundebestillinger, så alle parter skal samarbejde for at levere kundens bestilling.

Når der bestilles en ny cocktail, oprettes der en intelligent kontrakt, der er baseret på blockchain-teknologi, og de forskellige juiceleverandører modtager en bestilling, der giver dem mulighed for at igangsætte bestillingen. Derefter oprettes der en underkontrakt til logistikfirmaet.

Hvert enkelt trin spores i den intelligente kontrakt, så når kunden modtager den færdige cocktail, kan vedkommende tjekke processen og se, om alting er udført som aftalt.

Blockchain-teknologien gør det muligt for leverandøren at få adgang til alle relevante data i henhold til specifikke procestrin. En dublet af processen – den såkaldte “digitale tvilling” – er dokumenteret på sikker vis i den pågældende blockchain.

Det lyder nemt, men der ligger en avanceret og kompliceret proces bag det hele. Den her juicerobot kombinerer traditionel produktion med innovativ teknologi, hvilket resulterer i en mere fleksibel og ad hoc-baseret produktionstilgang.

Blockchain som rygraden i decentralisering

De opgaver, robotten behandler, er bygget oven på en blockchain, hvilket sikrer opbevaring af produktionsdataene og sørger for overholdelse af GDPR (persondataforordningen). Resultatet? Større tillid og gennemskuelighed i forsyningskæden.

Blockchain-teknologien bidrager til at skabe og styrke tilliden interessenterne imellem, fordi teknologien muliggør sikker opgaveautomatisering og sikker opbevaring af data samt uforanderlige kontrakter, der forhindrer ændringer eller manipulation.

Den potentielle udnyttelse af de data, der genereres via de automatiserede processer, er en anden merværdi. Når opgaver automatiseres i forsyningskæden, bidrager det til at generere data, der kan benyttes til forskellige formål, eksempelvis prædiktiv vedligeholdelse. Derudover kan dataene omsættes til penge ved hjælp af open source-platforme til dataudveksling.

Et vigtigt formål med forsyningskæden er at tilføre merværdi. Det handler ikke kun om at producere og levere komponenter, men også om at fungere som en integreret samarbejdspartner i det produktionsmæssige økosystem.

Læs mere: Produktionsindustrien har fået en digital overhaling

Læs mere: Hvordan udnytter man potentialet i Industri 4.0?

Sig din mening

*