Cloudbaseret ERP-platform gør det komplekse enkelt

Dynamics 365 Finance bor i skyen, opdateres automatisk, kan udvides med tusindvis af apps – og giver adgang til Power BI og machine learning.

Mange taler om digital transformation, men flere er i tvivl om, hvad det indebærer. Måske fordi transformationen antager forskellige former fra virksomhed til virksomhed.

”Det handler bl.a. om at digitalisere forretningsprocesser, træffe bedre datadrevne beslutninger og om at minimere den teknologiske kompleksitet. Her er virksomhedens forretnings- eller ERP-løsning det centralnervesystem, der knytter det hele sammen,” siger Philippe Jacobsen, Principal Program Manager, Microsoft Danmark.

Måske har en virksomhed i tekstilindustrien primært fokus på at optimere den samlede værdikæde hele vejen fra idé og design til optimeret salgsforecasting og logistik. For andre er det primære sigte at opnå indsigt i big data om fx finansielle informationer – mens andre igen søger at optimere komplekse produktionsmæssige processer.

Start i det små – og hvor det giver størst udbytte

Et af de værktøjer, der for alvor har gjort digital transformation til andet og mere end et buzzword, er Microsofts Dynamics 365 Finance. Det er en cloudbaseret ERP-platform, der bygger videre på velkendt kode og grænseflade fra Dynamics AX, og som er målrettet virksomheder i størrelsesordenen ca. 50-100 ansatte og op til koncernklassen.

”Med Dynamics 365 Finance kan du starte i det små – og med den funktion i virksomheden, hvor det giver størst udbytte. Uanset om det er i fx finans, HR eller indkøb. Siden kan du udbygge infrastruktur, integrere til andre løsninger, trække på IoT-sensorer i produktionsleddet eller hvad der nu giver mening,” siger Philippe Jacobsen.

”Men fordi platformen er cloudbaseret, betaler du kun licens efter brugsmønster og antal brugere. Du skal heller ikke investere i hardware eller hænge på vedligehold,” tilføjer han. Desuden ventes snart en mulighed for at skalere automatisk op eller ned afhængigt af belastning.

Indbygget Machine Learning og Power BI styrker indsigten

Desuden er her indbygget en række værktøjer og funktionaliteter som fx direkte integration til Azure ML (machine learning). Det er et nyttigt værktøj til fx forecasting på salg og produktion baseret på en kombination af historiske data og variable indikatorer som fx råvarepriser, vejrforhold eller valutaudsving. Her er også adgang til at udtrække rapporter fra Power BI i selve Dynamics-grænsefladen.

”Det er værktøjer, som øger indsigt og transparens, og som gør det muligt at træffe mere kvalificerede, datadrevne beslutninger,” siger Philippe Jacobsen.

Platformen integrerer også til produktivitetsværktøjerne i Microsoft Office 365 og kan udvides med fx CRM-modul og med funktioner til Marketing Automation.

Læs mere: Dynamics 365 støtter Nord-Lock Group-koncernens fremtidige ekspansion og opkøb

Automatisk opdatering og tilpasning efter app-princippet

Fra april i år opdateres Dynamics 365 Finance tillige automatisk hver måned, så virksomheden får umiddelbar adgang til nyeste funktioner. Derfor er der – modsat ældre ERP-systemer — ikke risiko for at komme bagefter i versionerne.

Et andet nybrud er den måde, platformen tilpasses den enkelte virksomheds behov og processer.

Tidligere forsøg på at tage hul på digital transformation – eller blot tilpasse ERP-platformen løbende – er ofte blevet bremset af, at selv mindre forandringer eller udvidelser krævede et særskilt udviklings- og implementeringsforløb.

Her adskiller Dynamics 365 Finance sig ved at arbejde med apps, der klikkes på som byggeklodser, og allerede i dag er der knap 1.600 apps at vælge mellem.

”Der findes vertikale extensions, som udvider funktionaliteten inden for en lang række brancher. De opdateres og kontrolleres løbende med seneste version af Dynamics 365 Finance, hvilket eliminerer en stor del af den kompleksitet og vedligeholdsindsats, kunderne hidtil har kæmpet med,” siger Philippe Jacobsen.

Nyt værktøj letter test før opdatering

Microsoft har desuden stillet et værktøj til rådighed, der gør det muligt at duplikere virksomhedens produktionsmiljø – med eller uden eksternt udviklede apps – over i et sandbox-miljø, hvor nye patches kan undergå systematisk, regressiv test. Det gør det muligt at opdage eventuelle uhensigtsmæssigheder, før opdateringen implementeres.

Har man kig på Dynamics 365 Finance, anbefaler Philippe Jacobsen, at virksomheden tager kontakt til en Dynamics 365-partner med speciale inden for den branche, hvor virksomheden opererer.

”Det er med til at sikre, at man får den proces- og branchespecifikke assistance, der giver bedst mening i forbindelse med valg og implementering af en afgørende del af virksomhedens digitale infrastruktur,” siger han.

Læs mere: Ønsker du Dynamics 365 Finance i din virksomhed?

Læs mere: Her er 5 vigtige forskelle mellem Dynamics AX 2009/2012 og Dynamics 365 Finance

Sig din mening

*