Fordele ved digitale tvillinger bliver mainstream

Digitale tvillinger bliver stadigt mere mainstream takket være fremkomsten af dataanalyse, AI og IoT.

Med digitale tvillinger er det muligt at udarbejde en softwarebaseret repræsentation af et fysisk objekt, der – ved hjælp af en række følere inde i det fysiske objekt – kan anvendes til at overvåge objektets tilstand, bevægelser, placering og andre relevante forhold.

Lad os for eksempel se på en bil. Data, der indsamles af følere i bilen, kan bruges som hjælp til at udarbejde en digital kopi – en digital tvilling – af den pågældende bil på en fjerncomputer. Tvillingen giver derefter realtidsindsigt i køretøjets status, eksempelvis hvor det befinder sig, motorydeevne, brændstofforbrug, temperatur og endda dæktryk.

fremstillingsindustrien har denne teknologi historisk set været brugt i det tekniske miljø. Men i dag bevæger teknologien sig hurtigt ind på andre områder af virksomheden.

Årsagen? Digital tvilling-teknologien kan hjælpe virksomheder med at få større fordel af IoT-enheder og deres data. Teknologien leverer også en ekstra række effektive elementer, lige fra virksomhedsmæssig beslutningstagning til forretningsprocesser i organisationen.

Relevante pointer: Ifølge forsknings- og rådgivningsvirksomheden Gartner bruger 13 % af de organisationer, der implementerer IoT-projekter, allerede digitale tvillinger, og yderligere 62 % er enten i gang med at indføre anvendelse af digitale tvillinger eller planlægger aktivt at gøre det. Ud fra et pengemæssigt perspektiv forventes indtægter fra digitale tvillinger ifølge Juniper Research at nå op på 13 billioner USD inden 2023, hvilket er en stigning fra skønsmæssigt 9,8 billioner i 2019.

Lad os se nærmere på nogle fordele fra den virkelige verden:

Effektivitetsfordele

For det første kan digitale tvillinger hjælpe med at forbedre effektiviteten. Måske producerer en enhed i dit organisationsmiljø data, der skal bruges i en række applikationer i forskellige afdelinger. Hvis den pågældende enhed har en digital tvilling, kan applikationer, der har brug for data, simpelthen trække data fra tvillingen, så den oprindelige fysiske enhed kan fortsætte med at arbejde uden afbrydelser.

Det koncept kan bruges endnu mere bredt. Ifølge en rapport, der blev udgivet af Gartner tidligere i år: “Når tvillingedataene kombineres med forretningsregler, optimeringsalgoritmer eller andre præskriptive analyseteknologier, kan digitale tvillinger understøtte menneskelige beslutninger eller endda automatisere beslutningstagning” (How Digital Twins Simplify the IoT).

Du kan for eksempel udarbejde en digital tvilling af hele din organisation – inklusive forretningsregler og organisationsprocesser – og derefter gennemføre “hvad nu hvis”-scenarier for at implementere potentielle resultatforbedrende forandringer i tvillingen, så du kan opnå indsigt i, hvordan virksomheden påvirkes, inden den faktiske implementering gennemføres.

Nogle organisationer, der arbejder med de helt nye metoder, udvider effektivitetskonceptet endnu mere ved at kombinere deres digitale tvillinger med andre teknologier. Ved at integrere disse digitale forekomster og anvende AI og avancerede analyseteknologier, udarbejder virksomhedernes driftscentre resultattendenser og sammenligningsgrundlag, de forbedrer vedligeholdelse af anlægsaktiver, sporing og administration, og de indarbejder automatisering i så godt som en hvilken som helst forretningsproces.

Den sidste forhindring er fjernet

En af de få forhindringer for indførelse af digitale tvillinger er, at det er vanskeligt at udarbejde tvillingeforekomsten. Det er en kompleks proces, der kræver unikke kompetencer. Så nu, hvor markedspotentialet vokser i tocifret hastighed, søger virksomhederne støtte hos førende teknologileverandører.

Teknologivirksomheder begynder at tilbyde platforme til digitale tvillinger. Ifølge en teknologileverandør “er digitale tvillinger en IoT-serviceydelse”, der “hjælper med at udarbejde omfattende modeller af fysiske miljøer” og “udarbejde grafer med rumlig intelligens for at vise en model af forholdene og interaktionen mellem mennesker, steder og enheder”. En replika af den type giver dig mulighed for at undersøge data fra et fysisk rum i stedet for forskellige følere, så genanvendelige, særdeles skalerbare, rumligt bevidste oplevelser kan opbygges til at sammenkæde streamingdata på tværs af den fysiske og den digitale verden.

I betragtning af, at flere organisationer bevæger sig i retning af digital tvilling-teknologien, og at store aktører allerede er godt i gang, kan man forvente, at teknologien meget hurtigt bliver mainstream.

Læs mere: Forventet udvidet virkelighed: Augmented reality uden headsets

Læs mere: Brug RPA-aktiveret AI til at fremtidssikre din digitale strategi

Sig din mening

*