Sådan producerer du bæredygtige fødevarer – fra start til slut

Bæredygtig fødevareproduktion skærper kravene til bl.a. auditering og proceskontrol gennem hele den samlede værdikæde. En moderne ERP-løsning samler overblikket og kan automatisere en lang række af opgaverne.

Efterspørgslen stiger på fødevarer fremstillet med fokus på fair trade, økologi og minimalt ressourcespild – og mange forbrugere vil betale ekstra for bæredygtigheden. Det åbner muligheder på et marked, der traditionelt har været drevet af fokus på pris, kvalitet og ensartethed.

Bæredygtig produktion stiller imidlertid krav om styrket dokumentation, kontrol, ressourcebesparelse eller alle tre elementer.

”Her er det en fordel, hvis dit forretningssystem understøtter automatisering af processerne gennem hele værdikæden. Dels for at spare tid og ressourcer, dels for at sikre at fx procesdokumentation og auditering af leverandører altid er på plads,” siger Benny Jepsen, Vertical Architect hos DXC.

Bæredygtighed starter hos råvareproducenten

Råvaren er grundlæggende for, om et slutprodukt kan betegnes som bæredygtigt eller ej.

”Hvis du sælger økologisk fair trade-kaffe, bør du sikre dig, at produktet lever op til de løfter, du giver forbrugerne. For hvis en journalist på plantagebesøg konstaterer, at der er børn på markarbejde – og at de går og sprøjter kaffebuskene med pesticider – har du et alvorligt forklaringsproblem over for dine kunder,” siger Benny Jepsen.

”Det forebygger du ved at auditere plantagen eller samarbejde med en ekstern partner om at gøre det. Du kan også sætte din ERP-løsning op, så indkøberne kun kan bestille fra leverandører, hvor alle audits og certifikater er tilfredsstillende og opdaterede,” forklarer han.

Lad automatikken overvåge varemodtagelse og lager

Ligeledes har du mulighed for at automatisere processer ved modtagelse og kontrol af indkomne varer.

Digitaliseret styring gør det lettere at blive endnu mere effektiv – og at dokumentere det over for forbrugere og B2B-kunder.Benny Jepsen, Vertical Architect, DXC

Det er oplagt at definere stikprøvekontrol af certifikater og dokumentation for tilfredsstillende transportforhold samt stille krav om lejlighedsvis kemisk eller mikrobiologisk laboratoriekontrol. Ikke kun for at fange sendinger med kvalitetsproblemer, men også for at kontrollere, om produktet rummer spor efter pesticider.

”Kontrol er et fordyrende element. Så det giver mening at lade systemet kigge nye leverandører ekstra efter i sømmene og skrue lidt ned for kontrollen af dem, som plejer at have 100 % styr på tingene,” siger Benny Jepsen.

Du kan også implementere automatiseret styring af lageret og sikre, at:

• Alle råvarer anvendes, mens de stadig er gode
• De ældste råvarer anvendes først
• Du minimerer varespild og udnytter ressourcerne optimalt.

Øg bæredygtigheden, og spar tid, penge og ressourcer

Et vigtigt element i bæredygtighedstanken er at undgå spild i produktionen. Det flugter med ”at have kontrol” over sine processer, rationalisere produktionen og minimere forbruget af råvarer, energi, vand og emballage.

Sporbarhed hele vejen fra producenten og ud til forbrugeren fortæller historien om, at du har 100% styr på dine processer.Benny Jepsen, Vertical Architect, DXC

”Det er et område, fødevarebranchen traditionelt lægger vægt på. Men digitaliseret styring gør det lettere at blive endnu mere effektiv – og at dokumentere det over for forbrugere og B2B-kunder,” siger Benny Jepsen.

Læs mere: Lev op til kundernes krav om bæredygtighed

Det er også vigtigt at lade ERP-værktøjet assistere med at sekvensoptimere produktionen og lade produkter med nogenlunde samme basisingredienser fremstille efter hinanden for at minimere behovet for totalrengøring af produktionslinjen. Det mindsker forbrug af vand, el og rengøringsmidler.

”En anden afgørende faktor er emballagen, hvor man bør stille lige så skrappe krav til auditering og certificering som til råvarerne. Både af hensyn til produktsikkerheden, men også hvis der er bæredygtighedsrelaterede krav til, hvordan emballagen er fremstillet, og i hvilket omfang den kan genbruges,” siger Benny Jepsen.

Automatisering af mærkning og forsendelse mindsker fejlrisiko

Sendes de rigtige informationer og deklarationer med produktet ud i verden? Det kan være afgørende for samarbejdspartneres og myndigheders accept af din forsendelse – og for forbrugernes købevillighed.

”Sporbarhed hele vejen fra producenten og ud til forbrugeren fortæller historien om, at du har 100 % styr på dine processer. Det øger troværdigheden og får måske forbrugeren til at vælge den vildtfangede laks fra Atlanten, hvor du kan se, hvilken kutter, der har trukket den i land, fremfor den billigere fisk fra havbruget,” siger Benny Jepsen.

Her kan en moderne forretningsløsning holde rede på:

• Restholdbarhed
• Hvilket marked produktet må sælges til
• Korrekt mærkning og deklaration
• Håndtering og mærkning af produkter til private labels
• Aftaler om fx bestemte forpakningstyper og stykantal m.m.
• Sporing og håndtering af genbrugs- og returemballage.

Det er med til at forebygge afvisning af varer i fragten og øge produktsikkerhed, kvalitet, konsistens – og i sidste ende minimere ressourcespild.

En forsyningskæde er aldrig stærkere end det svageste led

”Mange af de her ting gør fødevareproducenter allerede i et eller andet omfang. Men den øgede fokus på bæredygtighed skærper kravene. Derfor er det afgørende at komme hele vejen rundt om virksomhedens processer. For en værdikæde er aldrig stærkere end det svageste led,” siger Benny Jepsen.

”Og realiteten er, at du med en ofte lille ekstraindsats kan begynde at producere fødevarer, som opfylder de her bæredygtighedskriterier, og samtidig spare betydelige ressourcer på at optimere produktionen. Du slår to fluer med ét smæk,” konstaterer han.

Læs mere: Branchetilpasset ERP sikrer lønsomhed og øger kvaliteten

Tjek guiden: Sådan vælger du den rette ERP-partner

Sig din mening

*