Robotter: Venner eller fjender?

Medierne rapporterer, at robotter og teknologi bliver klogere end os og vil gøre os overflødige. Men skal vi virkelig frygte ny teknologi?

Medierne beretter stadig meget tit om, hvordan robotter og kunstig intelligens (AI) vil erstatte mennesker, uanset om det er lærere, bankfolk, advokater, omsorgspersoner og lignende.

“Robotter assisterer i klasseundervisningen. Men er de kvalificerede til det?”, “Medlemmer af EU-parlamentet stemmer om robotters juridiske status – og om behovet for en kill-switch” og “Kan robotter rette dine opgaver?” er blot nogle af overskrifterne i medierne.

Det lader til, at funktionærer er truede i stor stil. Truslen om betydelig arbejdsløshed blandt funktionæransatte i udviklede økonomier rammer et ømt punkt, og man har slynget om sig med nogle ret store tal.

Dog viser historien inden for landbrug og produktion, at udviklingen af teknologi, som fx automatisering, efter en vis udskiftning i starten over tid medfører fornyet vækst i beskæftigelsen.

Vi vælger, hvordan vi bruger og reagerer på teknologi

Arbejdsgivere og virksomheder har travlt med at indføre robotter til procesautomatisering og AI inden for alt lige fra medicinsk forskning og diagnosticering til sporing og forebyggelse af svindel.

Og vi har allesammen hørt om selvkørende biler. Der er her tale om et interessant valg: Bruger virksomheder kun disse teknologier for at nedbringe driftsomkostningerne (dvs. erstatte mennesker) eller også for at forbedre arbejdsvilkårene for de ansatte og skabe merværdi (og større indtjening)?

Robotter, der retter opgaver, kan skabe mere rum for undervisningstid og måske medføre mindre klasser. Med medicinske ekspertsystemer og fjernstyrede robothænder kan en dygtig kirurg i USA måske endda fjernoperere et barn i Afrika. På kontorer kan frihed fra monotone manuelle processer give mere tid til interessant, værdiskabende arbejde og kundeservice.

Hvis vi tager disse teknologier til os og bruger dem på intelligent vis som vores næste redskaber, kan vi forbedre vores arbejdsliv, gøre arbejdet mere behageligt og produktivt og få det bedste ud af de menneskelige kompetencer, som endnu ikke kan puttes ind i modeller, programmeres og skaleres.

Lad os tage et eksempel fra bilernes verden. På de fleste moderne bilfabrikker males karrosserier af robotter. Når robotterne trænes af en faglært maler er de langt mere produktive og maler meget mere ensartet end mennesker.

Men hvis bilen på et senere tidspunkt er ude for et uheld, vil reparationerne blive udført af en faglært mekaniker. Da hver enkelt reparation er forskellig, er det ikke noget, en robot kan udføre.

Som individer kan vi vælge enten at frygte denne næste bølge af teknologi eller tage den til os. Hvis vi vælger at tage den til os, kan vi måske blive nødt til at fokusere mere på vores unikke kompetencer, og hvordan vi skaber værdi, og måske tilegne os flere færdigheder eller omskole os. Blive den faglærte mekaniker og maler. Eller blive den person, der ved, hvordan en proces, funktion eller forretning egentlig fungerer, og hvad der kan og ikke kan automatiseres.

Lad os ikke glemme, at alle virksomheder ultimativt arbejder med mennesker som deres klienter, kunder eller slutbrugere. Succesfulde virksomheder har ofte en meget stærk, positiv kultur, der er opstået ud af medarbejdernes adfærd. Teknologi kan ofte være den videnskab, en virksomhed bygger på, men hvad der reelt kan lade sig gøre, er noget, vi i høj grad bliver ved med at have indflydelse på.

Lad være med at ignorere forandring, engager dig

Ingen bryder sig om en dårlig proces, der er automatiseret, eller en dårligt udført teknologi. Der findes utallige eksempler på dette – lige fra interaktive telefonsvarermenuer til stemmestyring i biler og selvbetjeningskasser i supermarkeder. Det er mennesker, der gør forskellen – på godt og ondt.

Måske lever vi snart i en verden, hvor vi kører i Google-biler og har læger, der benytter sig af kunstig intelligens, eller robotassistenter i undervisningen og ældreplejen. Om dette er bedre for os selv, vores virksomheder og vores samfund er op til os og de menneskelige valg, vi træffer.

Læs mere: Fordele ved digitale tvillinger bliver mainstream

Læs mere: Brug RPA-aktiveret AI til at fremtidssikre din digitale strategi

Sig din mening

*