3 trin til styring af IoT-kaos på arbejdspladsen

Det skorter ikke på dommedagsforudsigelser om de mange farer ved at tilslutte IoT til virksomheden. Her er 3 trin, der styrer uden om dem.

Hvis du tilslutter IoT-enheder til din virksomhed, åbner du porten til helvede. Det er blot en af de dommedagsforudsigelser om de mange farer og sikkerhedsrisici ved IoT.

Alene antallet af tilsluttede ting og de data, tingene genererer, er overvældende. Det får fænomenet Bring-Your-Own-Device (BYOD), som opstod kortvarigt efter udgivelsen af den første iPhone, til at virke meget lille.

IoT og den Industri 4.0-revolution, som er resultatet heraf, repræsenterer et seismisk skift i måden, produkter produceres på. Denne fjerde revolution giver store løfter – lige fra stigende produktivitet til forbedring af driftseffektiviteten og øget indtjening gennem reduceret nedetid. Men med estimater på helt op til 75 mia. tilsluttede enheder inden 2025 truer en betydelig udfordring med at administrere enhederne.

BYOD-eksplosionen viste sig at være en katalysator for mobilenhedshåndteringen, også kaldet Mobile Device Management (MDM), som har til formål at adressere behovene hos virksomheder, der skal have styr på alle disse enheder. I takt med at markedet for forbrugerenheder voksede både i omfang og diversitet, blev det næste nye, at man skulle have endnu flere data, programmer og enheder. Ved hvert skift var bekymringerne de samme – fra sikker tilslutning af enheden til virksomheden og til muligheden for at konfigurere, opdatere, overvåge og udskifte enheden. MDM blev til Enterprise Mobility Management (EMM) og derefter til Unified Endpoint Management (UEM).

Få styr på IoT-kaos med metode

Omfanget af tilsluttede enheder, som denne fjerde industrielle revolution har medført, er uden fortilfælde, men virksomheder behøver ikke at frygte, at de tager et spring ud i det uvisse. De kan følge en tretrinsproces for at komme i gang med at udvikle en smart arbejdsplads:

1. Definer forretningsproblemet. Spørg dig selv, om hyppig nedetid i produktionen forringer indtjeningen pga. uforudset vedligeholdelse og reparation. Er krav til overholdelse af lovgivning noget, der belaster eksisterende ressourcer, forringer produktionstider og påvirker indtjeningen? Øger skader i forbindelse med maskineri og udstyr produktionstider og omkostninger på grund af problemer med aktivernes synlighed? Måske er der bekymring for arbejdernes sikkerhed og ansvarlighed under farlige hændelser.

2. Fastlæg, hvilke data der skal indsamles for at løse det definerede forretningsproblem. Information, der skal overvejes, inkluderer sted, temperatur, vibration, tryk og hastighed.

3. Undersøg, hvilke enheder eller ting der kan indsamle data. Det vigtige i undersøgelsen er at bruge den samme metode, som man har brugt i næsten 20 år, for at få en sikker tilslutning af traditionelle slutpunktsenheder som fx mobiltelefoner og bærbare computere til virksomheden. Kan de valgte enheder tilsluttes eller klargøres på en sikker måde? Når enhederne er blevet tilsluttet, kan de så konfigureres, opdateres, overvåges og udskiftes? En positiv vurdering her vil vise sit værd, når projektet begynder, ved at være med til at begrænse sikkerheds- og datarisici.

Formålet med denne tretrinstilgang er ikke at minimere IoT’s kompleksitet, da man skal tage specielle hensyn, for at projekter kan lykkes. Omfanget af brugen af tilsluttede enheder skal omhyggeligt administreres af IT-personale, der har kendskab til integration af driftsteknologi gennem hele et projekts levetid.

Bliv klog af skade

Der findes kun håndfuld platforme, der i tilstrækkelig grad kan håndtere omfanget og diversiteten af den omvæltning, IoT har medført i dag. Derfor er det afgørende at definere projektets omfang og ønskede resultat, så arbejdspladsens IoT-løsning kan levere den nødvendige båndbredde. Fokus skal ikke være på antallet af tilsluttede enheder, uanset om det er 25 eller 75 mia. eller endda en billion.

At lukke det administrationsmæssige hul mellem det traditionelle slutpunkt og den nye kant behøver ikke at være et spring ud i det uvisse. Principper varer ved, og den enhedshåndteringsmetode, man har brugt de seneste to årtier, kan også bruges i en verden, der bliver mere og mere forbundet.

Læs mere: IoT i produktionen: Sådan opnår du merværdi

Læs mere: IoT: Start din rejse rigtigt

Sig din mening

*