3 tips til revolutionering af dit udviklingsteam

Hvis du gerne vil have din virksomhed til at opleve større succes hos kunderne og internt, skal du udvikle dit udviklingsteam.

Når du tænker på udviklere, hvad falder dig så ind?

Måske tænker du på en gruppe nørder, der sidder i et hjørne og kun taler med hinanden og går til frokost i en isoleret gruppe. Måske tænker du på nogle typer, som ikke rigtig forstår, hvordan de skal kommunikere eller samarbejde med andre, og som ikke rigtig forstår forretningen.

Så bør du tænke om igen. I vore dages virksomhedsmiljø er det en realitet, at udviklingsteamets succes er afgørende for virksomhedens succes. Teamet er en drivfaktor for næsten hvert eneste aspekt af kundesucces og den daglige drift. Alligevel har mange virksomheder ikke udviklet deres udviklingsteams til at være mere aktive og mere involverede i virksomheden som helhed.

Det er en fejl. Hvis du gerne vil have din virksomhed til at opleve større succes hos kunderne og internt, skal du udvikle dit udviklingsteam.

Hvorfor forandring?

Tænk på nogle af de største udfordringer, vore dages udviklingsteams står overfor.

Ifølge State of Software Development in 2019, en rapport fra udviklingsfirmaet Coding Sans Ltd., er den primære årsag til, at teamet har problemer med at levere, urealistiske forventninger tæt efterfulgt af en mangel på klart definerede leveringsmål.

Forestil dig forskellen, hvis en repræsentant fra udviklingsteamet var blevet involveret fra starten – i mødet med kunden, i afklaringen af forventninger og havde været aktivt med til at definere leveringsmål og deadlines.

Gå nu et skridt videre, og forestil dig, hvis den pågældende repræsentant var blevet involveret i forretningen, og mere præcist den effekt, aktuelle udviklingsprojekter kunne have haft på forretningen. Dette ville være et stort skridt på vejen mod at lette den største generelle udfordring anført af mange respondenter i undersøgelser om softwareudvikling: kapacitet. Hvis et teammedlem blev involveret i projektplanlægningen, ville der være en meget større gennemsigtighed, hvad arbejdsbelastningen angår.

Ifølge rapporten er den største udfordring inden for softwareudvikling, som softwareudviklere står overfor, at dele viden. Dette er et ældgammelt problem, som er en direkte følge af de siloer af viden, virksomheder har skabt gennem årtier. Selv om mange er begyndt at nedbryde disse, er der helt klart stadig meget, der skal indhentes.

Faktisk er det nødvendigt at fjerne to typer af siloer:

(1) adskillelse af udviklingsteamet fra resten af organisationen

(2) adskillelse af kompetencer i selve teamet. I selve teamet udføres fx sikkerhed og kvalitetssikring

(QA) mest effektivt, når dette koordineres samtidig med andre processer gennem hele udviklingsprocessen – i stedet for bagefter.

Gennemførelse af forandring

At anerkende værdien af at revolutionere udviklingsteamet er én ting; at få det til at ske, er en anden.

Hvordan kommer du i gang? Følg disse tre tips:

1. Start med samarbejde i teamet. Inkluder som en del af teamets forretningsanalytikere: systemarkitekter, sikkerhedsspecialister, ETL-udviklere samt fx QA-analytikere og andre kompetencesæt, der traditionelt opfattes som værende adskilt fra teamet. Et enkelt udviklingsteam bør rumme alle tværfunktionelle kompetencesæt. Dette vil ikke kun hjælpe med at skabe et overordnet perspektiv, det vil også medvirke til at øge empati – og deling af viden.

2. Når samarbejdet er begyndt, er næste skridt inklusion. Vælg en leder for udviklingsteamet, og begynd med at invitere denne repræsentant med til virksomhedens planlægningsmøder, projektplanlægningsmøder og kundemøder. Overvej to eller tre repræsentanter med forskellige kompetencesæt for at sikre, at teamets ansvarsområder er fuldt repræsenteret, så hver af de tidligere siloer har en stemme.

3. Når hjulene kører, skal teamet gives mere bemyndigelse til at træffe uafhængige beslutninger samt mulighed for at arbejde med andre grupper i virksomheden som fx driftsteamet

Værdien ved forandring

I takt med, at teknologien udvikler sig, udvikler teknologiteamene sig også. Værdien for din virksomhed?

Du vil ikke kun lette de meste kritiske udfordringer, udviklingsteams i øjeblikket står over for, du vil også opleve yderligere fordele.

De vigtigste af disse er udvidet ansvarlighed. Når alle arbejder uafhængigt af hinanden, er det alt for nemt at pege fingre eller sende aben videre. Når alle deler byrden, deler alle ansvaret. Er det ikke det ultimative mål?

Læs mere: Decentraliserede netværk: Omdrejningspunktet for den stærke udvikling i produktionen

Læs mere: Sikkerhedsteams kan være heltene i den digitale transformation

Sig din mening

*