5G bliver fundamentet i fremtidens fabrik

Telenor is investigating how 5G will change the factories and production of the future. 5G is the foundation of a production that consists of analytics, sensors and robots.

The fifth generation of the mobile network, 5G, is finding its shape, and global mobile players are increasingly agreeing on what standards to apply.

Forskellige 5G-projekter er lige nu ved at blive testet i mange lande. Et af dem er Norge, hvor teleudbyderne Telenor og Telia går forrest i udviklingen og afprøvningen af 5G. Telenor tester lige nu selvkørende busser og selvkørende postkasser med automatisk post- og pakkeudlevering ved hjælp af et 5G-testnetværk.

5G byder altså på nogle helt nye muligheder i forhold til tidligere generationer af mobilnettet. Derfor er der adskillige forskningsprojekter i gang for at undersøge alle mulighederne for at bruge 5G. Et af dem undersøger 5G’s rolle i fremtidens fabrikker. Projektet bliver koordineret af Telenor. Vi tog en snak med forskningsdirektør i Telenor Research, Patrick Waldemar.

Digitaliseringskatalysator

“Mobilnetværkene er en meget vigtig katalysator for digitaliseringen af samfundet og forretningslivet. Eftersom 5G-teknologien er blevet mere moden, vil digitaliseringen blive forstærket, og med 5G får vi et netværk, som har mange flere muligheder end de tidligere generationer. Vores opgave er at udforske mulighederne,” indleder Waldemar.

Udviklingen af 5G-nettet startede omkring 2010. Det er gået gennem tre faser. Først en udviklingsfase, dernæst en modningsfase, og nu er vi så nået til slutfasen, hvor aktørerne er blevet enige om en række teknologiske standarder.

“5G vil dække industriel brug på et helt andet niveau, end 4G gør,” fortsætter Waldemar.

Fakta om 5G

Den femte generation mobilnetværk har disse kendetegn:

  • Ekstremt lav forsinkelse (mindre end 1 ms)
  • Ekstrem kapacitet af datatrafik (mindst 10 gbps pr. tilkobling)
  • Ekstremt mange tilkoblinger (mindst 1.000.000 enheder pr. km2 / 1 pr. m2).
  • Ekstremt mobil
  • Mulighed for at opdele netværket og dermed dedikere dele af det til fx nødtjenester eller selvkørende biler.

Med andre ord: 5G giver mulighed for at sende enorme datamængder ekstremt hurtigt til ufatteligt mange enheder. Samtidig giver 5G-nettet mulighed for at opdele nettet efter forskellige aktørers behov.

Internetopkoblede sensorer

En central del af fremtidens fabrikker er internetopkoblede sensorer. De kommer til at fylde meget mere. Der er tre typer af sensorer, der er koblet op via 5G, fortæller Waldemar.

“Den første type kan være en gruppe af sensorer, der kun sender lokal information om tilstanden her og nu. En anden type sensorer giver data og statistik over tid, så man gennem dataanalyse kan arbejde klogere. Den tredje kategori er eksempelvis parkeringssensorer, der påvirker et økosystem – hvordan man parkerer,” siger Waldemar.

5G vil sammen med andre teknologier både ændre måden, man producerer på, og hvordan man forholder sig til kunderne, og åbne op for helt nye forretningsmodeller.

Digitaliseringen vil også tage fart. McKinsey definerer “digital” ud fra fem områder, som også forklarer, hvordan 5G vil påvirke fremtidens fabrikker:

  • Advanced analytics – machine learning og kunstig intelligens
  • Robotics and automation – automatiseret produktion ved hjælp af robotter
  • Process digitalization – digitaliserede processer
  • Connectivity & sensing – tilkobling af maskiner og personer samt tilkoblede sensorer
  • Business model innovation – nye forretningsmodeller, nye produktionsmåder og nye værdiskabende tjenester til kunderne.

“5G-teknologien kommer ind via dataindsamlende sensorer eller ved at koble robotter og maskiner til internettet. Sammen med andre teknologier, fx dataanalyse, spiller 5G en hovedrolle i digitaliseringen af fabrikkerne,” siger Waldemar.

“Summen af alle teknologierne er, at forretningsmodellerne ændrer sig – enten internt i fabrikken ved måden, man producerer på, eller helt ud mod slutkunden. Hvilke ændringer der vil komme, og hvilke ændringer og forretningsmodeller 5G muliggør, er det, vi forsker og tester lige nu,” slutter Waldemar.

Styrk din virksomhed med advanced analytics

Sig din mening

*