Overvinder I barriererne for forretningstransformation?

Vejen til forretningstransformation er brolagt med faldgruber. Her er nogle tips til, hvordan de overvindes.

Hvad sker der egenligt med den der transformationsrejse, som virksomheder er på? Gør virksomhederne reelt fremskridt mod deres transformationsmål, eller sidder de fast i et mønster? Tror de på den, eller tvivler de? Er de ledere eller følgere?

Vores nylige globale undersøgelse af forretningsledere, “Connecting digital islands: Bridging the business transformation gap,” antyder, at svaret er “ja.” Hvis det lyder kompliceret, jamen så er der en grund til det.

Undersøgelsen, som er en global undersøgelse af 1.186 ledere udført af DXC Technology og Leading Edge Forum, fandt, at selv om ledere forstår fordelen ved transformation og gør fremskridt, kæmper mange fortsat med både kulturel og teknologisk forandring.

Eksempelvis svarer en stor andel af respondenterne (79 %), at de forsøger at udnytte digitale teknologier til at blive markedsledere. Godt. Det er fremskridt.

Og alligevel siger to tredjedele (66 %), at deres missionkritiske systemer er så komplekse, at de vægrer sig mod at udskifte dem. Det indebærer, at de ikke er moderniserede eller i en position til at opnå succes. Ydermere er 62 % enige eller meget enige i, at de mangler fælles værktøjer og platforme på tværs af organisationen.

Hvad er årsagen til disse modstridende svar? Isolerede forretningsenheder i virksomheden arbejder måske med de rigtige teknologier, men de har ikke de samme mål som den overordnede virksomhed. Denne uoverensstemmelse resulterer i “digitale øer.”

Problemer med lederskab og kulturel forandring, som f.eks. modstanden mod at indføre en anden forretningsenheds idéer, gør det dobbelt så svært at fastlægge en strategi, der sætter virksomhedens transformationsdagsorden igennem på tværs af alle fronter.

Men der findes klare skridt, en virksomhed kan tage, for at hjælpe med at overvinde disse barrierer og skabe en samlet transformationsvision og -strategi. Her er fire idéer:

1. Udvikl ledere til det 21. århundrede

Hvis de største barrierer for fremskridt er kulturelle, er lederskab et område, hvor virksomheder skal fokusere deres indsats for at sikre, at de kan realisere visionen for transformation, som så mange af dem er begyndt at se klart for sig.

Det betyder, at man skal anerkende, at transformation vil gå på tværs af organisationsmæssige siloer, og at alle skal bidrage. Ledere på C-niveau samt mellemniveauledere skal være teknologisk dygtige.

Disse ledere vil slå til lyd for teknologier, der kan forbedre virksomhedens hastighed, agilitet, produktivitet og innovative fordel.

2. Bevar de ældre systemer

En virksomhed kan tøve med en fuld udrulning af en transformationsstrategi på grund af det omfang, virksomheden har investeret i ældre systemer.

Men det er en misforståelse, at digitalisering betyder, at man skal kassere eksisterende teknologi og begynde forfra. Det betyder det ikke.

Ved at forsyne missionkritiske systemer med servicelag, dataadgangslag og grænseflader til applikationsprogrammer er det muligt at bevare ældre systemers funktionalitet og bevæge sig mod en mere moderne drift.

Direkte håndtering af ældre systemer og applikationer kan gøre dem til en motor for fremskridt i stedet for en forhindring, man skal overvinde.

3. Omfavn platforme og partnere

Platforme vil spille en stor rolle i at hjælpe virksomheder med at reducere omkostninger, samtidig med at omfang, pålidelighed og sikkerhed forbedres.

Platforme vil hjælpe virksomheder med at gøre hurtigt fremskridt i deres transformationsrejse, hvilket hjælper dem videre til nye forretninger, så de kan levere innovative kundeoplevelser.

Uanset branche vil virksomheder vækste stærkere og hurtigere og udvikle større fleksibilitet, når de bruger platforme til at samle strategiske partnere og leverandører, som kan hjælpe dem med at identificere og reagere på markedsændringer hurtigere og med større differentiering.

4. Fokusér på data

Data vil fortsætte med at spille en nøglerolle i udviklingen af innovative, nye produkter og skabe nye kundeoplevelser.

Kunstig intelligens og Machine Learning-applikationer kræver store datasæt for at levere brugbare forretningsresultater, uanset om det betyder at identificere nye kundeindsigter, spotte nye tendenser eller advare om potentiel svindel på en liste over reklamationer. Disse data kan komme fra mange forskellige kilder, interne som eksterne.

Partnere, platforme og økosystemer vil spille en stor rolle for at skabe dataudvekslinger — med ordentlige kontrolelementer — for at nå forretningsmål, der tidligere var uopnåelige.

Disse dataudvekslinger er tegn på modenhed. I takt med, at virksomheder gør fremskridt i deres transformation, vil deres datadeling udvikle sig fra deling internt i virksomheden til deling med handelspartnere og kunder, til deling med komplette markedspladser – alt sammen gjort nemmere med de nye platforme.

At nedbryde barrierer og omfavne digitalt styrede former som platforme og økosystemer vil hjælpe virksomheder med at opbygge bredere transformationsinitiativer, der giver hele virksomheden en chance for at høste betydelige forretningsudbytter.

Vi opfordrer jer til at downloade undersøgelsen for at få adgang til alle resultaterne, herunder analyse og anbefalinger af de teknologier, kompetencer og den kultur, der kræves for at bygge bro mellem digital drøm og digital virkelighed i 2020’erne.

Læs mere: Start jeres digitale transformation her

Læs mere: 5 nødvendige træk ved en stærk digital medarbejderstab

Sig din mening

*