BI, BA og AA: Vælger du den rigtige analysemetode?

Business Intelligence, Business Analytics og Advanced Analytics præsenteres ofte som komplette, all-in-one systemer, men det er langtfra tilfældet. Tværtimod er der grundlæggende forskelle, som kan have stor betydning for din forretnings digitalisering. Læs mere om metodernes styrker og svagheder her.

Dataanalyse er blevet helt centralt i moderne virksomhedsdrift, og det er der mange gode grunde til. Først og fremmest er det i dag nemmere end nogensinde at feede relevante informationer til analyseværktøjer, som hurtigt genererer rapporter, der gør det mere overskueligt at træffe beslutninger på et kvalificeret, vidensbaseret grundlag.

Navnlig tre metodikker skiller sig ud, nemlig Business Intelligence, Business Analytics og Advanced Analytics. Men der opstår let tvivl om, hvilken tilgang der giver de ønskede resultater. Derfor præsenterer vi her de væsentligste forskelle mellem systemerne og deres individuelle fortrin.

Business Intelligence: Hvad sker der lige nu?

BI er en disciplin, der tager udgangspunkt i at indsamle, konsolidere og rapportere på data som baggrund for bedre beslutningstagning om aktuelle operationer. Business Intelligence leverer værdi i kraft af filtrering af store mængder data om processer, der foregår her og nu. Det handler således i høj grad om at overvåge og finde fejl i løbende forretningsgange, hvad enten det er i produktion, e-handelssystemer eller finansielle transaktioner.

Eksempel: En større organisation med mange afdelinger og adskillige salgskanaler vil traditionelt benytte sig af manuelle metoder til at samle salgsdata. Med BI vil indsamling af disse data blive konsolideret, gjort ensartet, foregå i real time og vil kunne trækkes ud til overskuelige rapporter, så du fx kan handle hurtigt på afvigelser.

BI kan spare din organisation for meget manuelt arbejde og optimere muligheden for at træffe beslutninger på et oplyst og opdateret grundlag – uanset om lageret fx er ved at være tømt, eller om der sker usædvanlige hændelser i økonomiafdelingen, du bør være kende til og måske handle på.

Business Analytics: Hvad vil ske i morgen?

BA er en analyse, som lægger sig ovenpå Business Intelligence og arbejder med en lidt længere udsigt. Man kan populært sige, at BA analyserer de resultater, som BI frembringer. En anden måde at se det på er, at BI er velegnet til at bevare overblikket over, hvad der sker nu og her. Derimod kan BA give et bud på, hvorfor det skete, og om det sandsynligvis vil ske igen.

BA benytter således eksisterende data til at forudsige fremtidige mønstre, muligheder og risici, så organisationen kan justere strategi og være parate. Business Analytics baserer sig på store mængder data – Big Data – til at identificere og præsentere sammenhænge, som det ofte vil være umuligt for menneskelige analytikere at identificere.

Eksempel: En servicevirksomhed, der dagligt bringer tusinder af måltider ud til forretningskunder, vil gerne reducere spild og øge omsætningen med BA. Det sker fx ved at analysere historiske data om kundemønstre, årstider, respons på menuer etc. til at kunne optimere arbejdsgangene.

Samtidig kan virksomheden mere præcist forudsige, hvor store mængder der skal produceres, optimere fremtidige indkøb og minimere spild.

Advanced Analytics: Hvordan handler du optimalt?

AA tager populært sagt Business Analytics til et nyt niveau. Her handler det ikke blot om indsigt og forudsigelser baseret på eksisterende data. For med avancerede teknologier som fx machine learning, kunstig intelligens og semantisk analyse kan Advanced Analytics operere med hvad-nu-hvis-scenarier og endda understøtte en vis grad af automatisk beslutningstagning.

Eksempel: Et verdensomspændende shippingfirma begyndte at føde deres Advanced Analytics systemer med eksterne data om travlhed i havne og vejrudsigter. De nye datakilder skabte et langt mere komplet digitalt overblik over forretningen og kunne hjælpe med både at forklare årsager til historiske problemer og til at planlægge fremtidige ruter.

Desuden kan virksomheden i dag langt mere præcist beregne konsekvenserne af at etablere ruter til nye havne, og Advanced Analytics kan på baggrund af tusindvis af datapunkter præsentere de optimale sejlrutter.

Træf bedre beslutninger på alle niveauer

I en nøddeskal kan man således udtrykke det sådan, at:

• Business Intelligence giver indsigt og mulighed for at handle hurtigt på real-time data i eksisterende setups

• Business Analytics tilbyder mere grundlæggende analyser, der kan udpege mønstre og forhold frem i tiden, som fx kan danne grundlag for beslutninger om nye strategier, nye produktions-setups og markedsmuligheder

• Advanced Analytics knuser data på et endnu dybere niveau og kan foreslå ændringer i din forretningsstruktur, forudsige bevægelser i markedet og benytte eksisterende data til at analysere tænkte scenarier og optimere handlinger.

Læs mere: Træf bedre beslutninger med Business Intelligence

Sig din mening

*