Hvordan udnytter man potentialet i Industri 4.0?

Industri 4.0 åbner op for helt nye muligheder i produktionen. Men hvor begynder man, og hvordan udnytter man bedst potentialet i Industri 4.0? Få svarene her.

Digitalisering skaber en helt ny produktionsverden. Organisationer er udfordret i forhold til at omlægge relevante eksisterende processer og aktiviteter, lige fra organisationskulturen, teknologien og fabrikkens driftsmæssige processer til forsyningskæden, administration af produkternes livstidscyklus og håndtering af skiftende kundebehov.

Digital transformation kræver seriøst engagement, og det er der en god grund til: Det kan bidrage til at skabe nye indtægtskilder og i sidste ende sikre dig en plads på det globale marked for digital produktion. Så hvor begynder du, og hvordan udnytter du potentialet i Industri 4.0 fuldt ud?

For at svare på det spørgsmål kigger vi nærmere på tendenserne inden for produktionsmiljø (vertikal integration), det omgivende økosystem (horisontal integration) og de langsigtede perspektiver (bæredygtighed).

Vertikal integration: Digitalisering af produktionen

Nøglen er at opkoble alle produktionsprocesserne i din fabrik. Vertikal integration handler om at opnå kontrol over og gennemskuelighed i hele den interne produktionsproces. Hvordan kan vi køre produktionen mere effektivt?

Begynd med samling af informationsteknologien/driftsteknologien (IT/OT). Den nye Industri 4.0-trend betyder, at man sammenkobler de to, der indtil nu har været adskilte afdelinger. Nu skal de to afdelinger til at begynde at snakke sammen for at skabe gennemskuelighed, fleksibilitet og automatisering i hele produktionsprocessen.

Derudover muliggør fysiske objekter, der er udvidet med intelligent software (kaldet cyberfysiske produktionssystemer), kommunikationen, så der er forbindelse mellem de intelligente produkter og maskiner – de “taler” med hinanden, og de bliver i stand til at arbejde sammen.

Med samling af IT/OT kan en producent indtaste produktionsanmodninger i it-systemet, der kan styre OT og arrangere produktionsmiljøet i overensstemmelse med de specifikke behov. Produkter kan eksempelvis designes til at være bevidste om produktionsprocessen, så de kan give besked til maskinen om, hvornår den skal gå i gang.

Resultatet er en digital produktion med fuldt gennemskuelige processer og større fleksibilitet i tilpasningen af produktionsopgaverne, så de passer til skiftende kundekrav.

Læs mere: Industri 4.0 overtager verden

Horisontal integration: En samarbejdende forsyningskæde

Når du har opkoblet tingene internt, er næste skridt at fokusere på det bredere netværk. Industri 4.0 vinker farvel til den lineære forsyningskæde.

Forsyningskæder er ved at blive interaktive netværk, der giver økosystemdeltagerne mulighed for at kommunikere med hinanden på en mere samarbejdsfokuseret, agil og ad hoc måde. Interaktiviteten åbner mulighed for et mere direkte og hyppigt kundesamarbejde med alle niveauer af upstream-leverandører.

I den her sammenhæng ser vi en stigning i brugen af produktionsfokuserede samarbejdsplatforme. Formålet med dem er at levere et centralt punkt til forbrug af tjenesteydelser, sammenkobling af produktionskapacitet (produktion som en tjenesteydelse) og administration af en række fabrikker.

Produktion som en tjenesteydelse sætter fart på samarbejdet, fordi producenterne inden for et par minutter kan have kontakt til potentielle leverandører, der vil kunne levere ekstra maskinkapacitet og fremstilling af specifikke dele som underleverandør.

Mange producenter skubber også i en anden retning: De tilbyder platforme for nye tjenesteydelser, der opkobler de intelligente produkter og maskinerne og indsamler IoT-data (Internet of Things).

Producenter er ved at etablere sådanne platforme, der gør det muligt for uafhængige leverandører af tjenesteydelser at udvikle og dele nye ydelser, der opkobler produkter, fabrikker, systemer og maskiner, og derefter gribe og gøre brug af dataene fra de intelligente produkter.

Bæredygtighed: Der er brug for større omsorg i den digitale livscyklus

Industri 4.0 kræver omsorg for produktet i hele dets livscyklus. Produkter er ikke længere kun fysiske; nu er de også udstyret med intelligente softwarekomponenter.

Mens den fysiske del forbliver uændret, er softwarekomponenterne nødt til konstant at tilpasse sig eksterne forandringer. Det inkluderer softwareopdateringer, overvågning for at forhindre og undgå fejlfunktion, opdatering af API’er for at sikre kompatibilitet med andre produkter og beskyttelse af produktet mod potentielle cyberangreb.

En anden vigtig udfordring er at have en strategi for “livet efter døden”. Det er afgørende vigtigt at have alle oplysningerne om de anvendte materialer, så potentialet for opkvalificerende genbrug (såkaldt upcycling) og genvinding kan identificeres. Intelligente produkter anvender sjældne og dyre mineraler og materialer, der kan genvindes.

Et godt eksempel er platformen International Material Data System (IMDS) i bilindustrien. IMDS indsamler, vedligeholder og analyserer oplysninger om alle de materialer, der anvendes af bilproducenter over hele verden. Det gør det muligt at spore materialer og deres kemiske sammensætning, hvilket bidrager til, at de enkelte dele og materialer kan genvindes.

Download guide: Sådan påvirker Industri 4.0 din virksomhed

Læs mere: Industri 4.0-platform mangedoblede Lamborghinis SUV-salg

Sig din mening

*