Sådan tiltrækker du digitalt talent

Hvordan bærer en virksomhed uden for teknologi-/it-branchen sig ad med at opbygge den medarbejderstab, den har brug for til at kunne konkurrere om kunder, der forventer, at alle kan interagere med dem lige så ubesværet som Amazon?

For virksomheder uden for teknologisektoren er det vigtigt at finde og fastholde de kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre den digitale transformation – og en af deres største bekymringer er, at de har svært ved at gøre det.

Mere end en ud af fire respondenter (28 %) vurderede i The Economist Intelligence Units undersøgelse blandt bestyrelses- og C-niveaumedlemmer og andre topledere i over 600 virksomheder over hele verden, at manglen på kompetencer til at fremme strategien er en af deres største forhindringer for at implementere en digital strategi.

Barrierer for digital transformation

Bag disse bekymringer ligger behovet for digital transformation på tværs af organisationen: Uden medarbejdere, der kender og kan bruge teknologi – eller i det mindste er kulturelt modtagelige over for et mere digitalt miljø – er der mindre sandsynlighed for, at det sker.

27 % af respondenterne i Economist Intelligence Units undersøgelse sagde, at et af de tre områder, der vil være mest kritiske i forhold til deres virksomheds beslutningstagning i 2019, vil være at opnå en mere datadrevet organisation.

Alligevel angav 29 % intern kulturel modstand som en af de vigtigste tre barrierer for implementering af en digital strategi. Og over halvdelen (55 %) udtrykte bekymring for, at deres organisation ikke gjorde optimal brug af digitale teknologier.

Attraktiv for digitalt indfødte

Neesha Hathi, vice president og CDO hos Charles Schwab Corp, opfordrer til at gøre sig attraktiv for de digitalt indfødte på en mere personlig måde.

“På medarbejdermarkedet i dag taler alle om tiltrækningskraften i en fokusdrevet organisation, hvis man gerne vil tiltrække medarbejdere lige fra universitetet eller nogle med fem år hos Google, som gerne vil ind på en ny karrierevej,” siger hun.

Helt fra begyndelsen markedsførte virksomheden sig som “demokratiseringsinvestor” – forstået på den måde, at de hjælper folk med at opnå deres finansielle mål på et område, der traditionelt har leveret den bedste kvalitetsservice og rådgivning til dem, der havde råd til at betale mest.

“Folk vil gerne arbejde et sted, hvor de føler, at de gør noget godt,” påpeger Hathi.

Det hjælper også at befinde sig der, hvor de talentfulde potentielle medarbejdere er. Uanset om det er et geografisk sted eller et specifikt universitet eller en virksomhed. Og sommetider gemmer talenterne sig faktisk allerede i din organisation. Selv for virksomheder, der svømmer i teknologi, er opgaven at styre i den rigtige retning.

En anden kritisk vigtig faktor er at tiltrække de rigtige medarbejdere, eller som Hathi siger: “At sikre sig, at folk forstår, hvordan vi arbejder på en anden måde.”

Tiltræk digitalt talent

Vores undersøgelse indikerer, at forbedring af de interne digitale udviklingsprocesser – og at finde de rigtige medarbejdere til at gennemføre processerne – vil blive stadig mere kritisk, efterhånden som den digitale æra bliver en realitet.

30 % af respondenterne i undersøgelsen angav, at deres virksomheds forretningsenheder er digitalt velfunderede i dag (dvs. anvender et passende udvalg af avancerede digitale værktøjer med en høj grad af effektivitet for at forbedre deres aktiviteter), og 39 % forventer, at det vil være tilfældet om tre år.

Men at nå dertil vil kræve interne talenter – i mange tilfælde på et niveau, der svarer til det, man finder i digitalt indfødte organisationer såsom den, Amazon har opbygget.

Virksomheder uden for teknologibranchen vil fortsat lede efter nye metoder til at gøre deres profil attraktiv for den type medarbejdere.

Læs mere: 5 nødvendige træk ved en stærk digital medarbejderstab

Læs mere: Sådan håndterer virksomheder digitalt kulturchok

Sig din mening

*