Industri 4.0 kræver en moderne teknologiplatform

Forudsætningen for at få fuld effekt af Industri 4.0 i produktionsindustrien er, at virksomheden reducerer it-kompleksiteten. Ellers bliver det sværere at tage nye services og teknologier i brug.

Mange har sagt og ment meget om Industri 4.0, men hvad skal virksomheder i produktionsindustrien konkret gøre for at få mest muligt ud af den fjerde industrielle revolution? Her får du en oversigt over tre vigtige tiltag, og hvilke besparelser de kan give.

Konsulentvirksomheden McKinsey har udviklet et kompas med i alt otte forskellige trends, der påvirker industrivirksomheder. Kompasset kan bruges til at finde ud af, hvilke teknologier din virksomhed trænger til for at bringe sig i den ønskede retning.

Det stiller dog krav til, at virksomheden investerer i en moderne teknologi-platform.

Tænk helheden ind, og byg én platform

For at virksomheden skal få maksimal værdi ud af sine investeringer på området skal man have hele virksomheden med i sine tanker, så alt kan blive koordineret og delt på tværs af alle afdelinger.

Produktionsvirksomheden skal også have et solidt og moderne ERP-system, der kan bidrage til at måle resultater, levere tal og statistik til at følge op, forecaste og koordinere indsatsen.

Microsoft Dynamics 365 er et eksempel på et system, der egner sig godt til dette. Hvis man altså har implementeret det på den rigtige måde. Der findes allerede eksempler på nyskabende nordiske virksomheder som Corvus Energy, der har gjort dette.

“Det var klart fra starten, at vi skulle have en cloudbaseret ERP-løsning. Da vi undersøgte markedet, blev det hurtigt klart for os, at Microsofts Dynamics 365-platform er førende i dag. Dynamics 365 kan også nemt og enkelt kobles til andre systemer, ligesom det også er muligt at udvide med nye løsninger fra Microsoft-skyen Azure,” fortæller Gisle Frydenlund, Executive Vice President Operations i Corvus Energy.

“Med det nye ERP-system får vi rigtig god kontrol over alle komponenterne, vi bruger i batteriproduktionen. Det giver os endda bedre produktkontrol, mens vi også forenkler den kontinuerlige kvalitetsforbedring. Nu kan vi med hjælp fra sensorteknologi og Internet of Things (IoT) samle data ind fra batterier, der er i brug. Dataene bliver så analyseret i realtid og kan bruges direkte til at justere produktionen på fabrikken i Bergen,” fortsætter Frydenlund.

Læs også: Sådan støtter cloudløsning Nord Lock Groups fremtidsvision om ekspansion og opkøb 

Store besparelser

Når fundamentet er på plads, kan man starte med at tage nogle af Industri 4.0-teknologierne i brug. Undersøgelser viser, at produktionsvirksomheder verden over er varsomme med at implementere teknologierne, men der er ingen grund til at vente.

McKinsey fremhæver nogle områder, som giver store besparelser for mange i produktionsindustrien: At udnytte maskinparken bedre, optimere arbejdsindsatsen samt give mere præcise estimater af fremtidig efterspørgsel. Nøgleordet for disse områder er indsamling af data. De fleste virksomheder kan være bedre til at indsamle data og udnytte dem bedre. Det kan fx være: Hvad skal vi vide mere om? Hvilke data giver flest fordele? Hvilke data taber virksomheden mest på ikke at have? Hvilke teknologier vil lige nu give det største afkast for virksomheden?

3 gode råd om Industri 4.0

1. Udnyt maskinparken bedre

Her handler det om at skabe fleksibilitet i produktionsudstyret, pulje vedligehold og kontrolarbejde i fjernleverancer, hvor det er muligt at gøre brug af predikativt vedligehold og augmented reality i forbindelse med reparationer eller service. Det kan faktisk reducere maskinparkens nedetid med 30-50 procent.

2. Øg produktiviteten

Produktiviteten kan i enkelte produktionsvirksomheder øges med 45-55 procent. Det er især i industrivirksomheder, hvor en stor del af arbejdet kan automatiseres. Sådanne optimeringer af arbejdsindsatsen handler om at skabe bedre samarbejde mellem mennesker og robotter, etablere fjernstyrede (og gerne automatiserede) tilsyn og kontrol og generelt automatisere så meget af arbejdet som muligt.

3. Forbedre forecasting

Den største forbedring kommer, når man skal anslå og budgettere fremtidig udbud og efterspørgsel. Forecasting er en datadrevet disciplin, hvor analysen af den fremtidige efterspørgsel kan blive op mod 85 procent mere nøjagtig, hvilket også åbner en masse andre interessante muligheder.

Læs også: 6 kritiske udfordringer ved datadrevet produktion

Flere gevinster

McKinsey nævner også andre gevinster med Industri 4.0-teknoloierne. Nogle industrivirksomheder kan reducere lageromkostninger med 20-50 procent og forbedre leveringshastigheden med tilsvarende effektivitet.

Andre produktionsselskaber kan reducere omkostninger til vedligehold med 10-40 procent og indføre elementer i produktionen, der kan reducere omkostninger med 10-20 procent, mens man også opretholder eller forstærker kvaliteten.

Download guide: Sådan påvirker Industri 4.0 din virksomhed

Vil du bringe din produktionsvirksomhed ind i fremtiden?

Sig din mening

*