5G, IoT og AI skaber den perfekte teknologistorm i fabrikkerne

Tre teknologier ændrer fremtidens produktion.

5G er i færd med at finde sin form. De globale mobilselskaber er på nippet til at tage den femte generation af mobilnetværket i brug. I løbet af 2020 bliver den endelige standard for 5G fastlagt.

Sammenlignet med det nuværende mobilnetværk byder 5G på helt nye industrielle muligheder.

“De første generationer af netværkene blev udviklet til tale, tekst og internet på vores mobiltelefoner. 5G åbner op for helt nye, industrielle brugsområder,” siger forskningschef i Telenor Research, Patrick Waldemar.

Derfor forsker Telenor lige nu i forskellige måder, man kan bruge 5G på. Et af forskningsprojekterne handler om at undersøge 5G’s rolle i fremtidens fabrik. Projektet hedder 5G-Vinni. Blandt deltagerne finder vi virksomheder som British Telecom, Nokia, Cisco, Ericsson og Huawei.

Forstærker digitaliseringen

“Mobilnetværkene er en meget vigtig katalysator for digitaliseringen af samfundet og forretningslivet. I takt med at 5G-teknologien bliver modnet, vil digitaliseringen blive stærkere,” fortsætter Waldemar.

Han henviser til en rapport fra McKinsey, der definerer digitalisering sådan: Man kan både ændre måden, man producerer på, og man kan skabe større værdi for kunderne i form af bedre produkter.

“Forretningsmodellerne ændrer sig. Det har også konsekvenser for måden, man leverer produkter på,” uddyber Waldemar.

Læs mere: 5G er fundamentet i fremtidens fabrik

Kombinationen af kunstig intelligens, IoT og 5G kalder vi for den perfekte storm, fordi teknologierne forstærker hinanden.Patrick Waldemar, Telenor Research

Den perfekte storm

Kombinationen af 5G for hurtig internetopkobling, internetopkoblede sensorer (IoT) og nye analysemetoder, som udnytter kunstig intelligens (AI), driver digitaliseringen fremad.

“Kombinationen af kunstig intelligens, IoT og 5G kalder vi for den perfekte storm, fordi teknologierne forstærker hinanden,” siger Waldemar og forklarer:

“IoT synliggør den fysiske verden og samler data ind. 5G transporterer data og information, mens kunstig intelligens analyserer og giver mulighed for mere effektive løsninger.”

5 forskellige scenarier for hvordan 5G, IoT og AI ændrer fremtidens produktion

1. Tidskritisk produktion: Bedre proceskontrol, øget effektivitet og øget sikkerhed. Det gør arbejdet lettere for medarbejderne.

2. Produktion, som ikke er tidskritisk: Øger fleksibiliteten. Man kan reducere lagerbeholdningen, fordi man har flere og bedre informationer om status på værdikæde, produktion og produkter.

3. Fjernstyring: Bedre kontrol og mere information. Man kan hente information fra produkter ude i felten, der bruges til at øge kvaliteten på kommende produkter eller sænke omkostningerne i produktionen.

4. Eget netværk til egen produktion og/eller partnere: Giver bedre og sikrere kommunikation. Det er muligt at flytte informationerne fra fabrikken og/eller mellem aktørerne i værdikæden.

5. Internetopkoblede arbejdsværktøjer: Fabrikken bliver mere effektiv, når arbejdsværktøjerne er opkoblet til internettet. Selvkørende trucks kan plukke produkter, og man kan sætte autonome, automatiske produktions- og værdikæder op.

Fakta om 5G

Den femte generation mobilnetværk har disse kendetegn:

  • Ekstremt lav forsinkelse (mindre end 1 ms)
  • Ekstrem kapacitet af datatrafik (mindst 10 gbps pr. tilkobling)
  • Ekstremt mange tilkoblinger (mindst 1.000.000 enheder pr. km2 / 1 pr. m2).
  • Ekstremt mobil
  • Mulighed for at opdele netværket og dermed dedikere dele af det til fx nødtjenester eller selvkørende biler.

Med andre ord: 5G giver mulighed for at sende enorme datamængder ekstremt hurtigt til ufatteligt mange enheder. Samtidig giver 5G-nettet mulighed for at opdele nettet efter forskellige aktørers behov.

Nye forretningsmodeller

“5G er udviklet til at kunne etablere egne netværk med forskellige egenskaber. Det kan fx være til at overføre store mængder af data lynhurtigt. Med 5G kan man skræddersy dele af netværket til forskellige behov, brancher eller brugsområder,” siger Waldemar.

Det åbner op for nye forretningsmodeller hos teleselskaberne, som også vurderer nye partnermodeller.

Tidligere har teleselskaberne taget omkostningerne for udviklingen og udrulning af mobilnetværkene på sig. Det kan blive anderledes med 5G. Udviklingen af 5G-netværket kan resultere i et partnerskab mellem teleselskaber og en masse forskellige andre virksomheder, hvor alle deler udgifterne og arbejder sammen for at finde de bedste løsninger.

“Vi prøver i forskningsprojekterne at finde svar på, hvilke behov der fx er i en fabrik. Her bidrager alle med input. Det gør, at vi bedre forstår behovene, som opstår i automatiseringen af fabrikkerne, og hvad dette kræver af os som teleselskab,” fortæller Waldemar og fortsætter:

“For os kan dette blive et partnerskab på en helt ny måde, fordi teleselskaberne indgår i nye økosystemer. Det kan fx være med producenter af sensorer, producenter af robotter, og selskaber, der arbejder med dataanalyse og kunstig intelligens,” slutter Waldemar.

Sådan vælger du den rigtige Business Intelligence-løsning

Sådan optimerer du dine processer og øger konkurrenceevnen i procesindustrien

Sig din mening

*