Et gyldent samarbejde: Medarbejdere og intelligente maskiner

Intelligente teknologier giver virksomheder muligheden for at give konkurrenterne baghjul, men det kræver, at medarbejderne bliver opfordret til at samarbejde med intelligente maskiner.

Erhvervslivet er altid på udkig efter noget, der kan give dem et forspring i forhold til konkurrenterne, og de går i stigende grad efter kunstig intelligens (AI), maskinel indlæring, robotteknologi og intelligent automatisering.

Stemmeassistenter, der minder dig om et kommende telefonmøde, chatbotter, der interagerer med besøgende på webstedet, robotter, der pakker kundernes ordrer på lageret – intelligente teknologier af den type bliver i stigende grad en del af hverdagen på arbejdspladserne.

Efterhånden som maskiner og algoritmer har lært at klare serviceydelser, der engang udelukkende blev håndteret af mennesker, har nogle virksomheder (og endda hele brancher) grebet muligheden for at skære ned på lønningsudgifterne. Men for at få det fulde udbytte af de intelligente teknologier, skal virksomhederne opmuntre og støtte medarbejderne i at samarbejde med intelligente maskiner.

Når organisationer kombinerer de digitale teknologier med deres menneskelige aktiver (medarbejdernes kompetencer, viden, erfaring og dømmekraft), kan de øge værdien og effektiviteten af begge dele – og samtidig opnå forbedret produktivitet, øge effektiviteten, fremme innovation og gøre det muligt at opnå strategiske mål.

Men det er en proces, der helst ikke skal overlades til tilfældighederne. I stedet bør virksomhedernes beslutningstagere udvikle og implementere en plan for, hvordan medarbejderne får den nødvendige viden om intelligente maskiner, ved hjælp af videreuddannelse, kurser og træning, og arbejdsprocesserne skal tilpasses efter behov.

Det vil gøre det muligt for virksomhederne at udnytte de spirende evner blandt medarbejderne, samtidig med at man sikrer, at maskinerne fungerer efter forventningerne.

“Der er stadigvæk brug for mennesker til at programmere og kontrollere de her processer og maskiner, fordi de stadigvæk laver fejl,” påpeger Max Hemingway, teknologi-ekspert hos DXC Technology.

“Selvom man har automatiseret noget, skal man stadigvæk sikre sig, at det kører og at det holdes opdateret, for ellers risikerer man at glemme alt om det og derefter foretage en ændring, der kommer til at påvirke processen senere.”

Vis, forklar og engager

De første skridt til at forberede medarbejderne på at arbejde med intelligente teknologier, er

(1) at afmystificere værktøjerne

(2) at vise, hvordan de kan hjælpe medarbejderne med at udføre deres opgaver mere effektivt, ved at teknologierne overtager de kedelige opgaver, så medarbejderne får tid til at fokusere på aktiviteter med højere værdi.

“En af de vigtigste ting, virksomhederne skal gøre, er at sige ‘Hør her, du sidder der og trykker på den der knap hver eneste dag. Vi kan automatisere den del af dit arbejde, så du kan få noget andet og mere spændende at lave'” forklarer Max Hemingway.

Nogle medarbejdere vil opfatte sådan et tilbud som en chance, mens andre måske vil have mistanke om, at de bliver manipuleret til at uddanne maskiner, der bare skal erstatte dem.

Det er afgørende vigtigt, at virksomhederne følger op med at tilbyde kurser og efteruddannelse i at arbejde med intelligente maskiner. Dette skridt kræver input fra relevante beslutningstagere og koordinering fra HR-afdelingen, som kan tilbyde en kombination af onlinekurser og intern uddannelse til at hjælpe medarbejderne med at opnå de nødvendige færdigheder til deres arbejde, der er under udvikling.

En endnu mere kritisk faktor er, at virksomhederne skal vænne medarbejderne til at tænke mere strategisk, blive mere analytiske og opnå en mere innovativ måde at tænke på. Det er kognitive færdigheder, der går længere end de teknologiske ændringer og giver langsigtede fordele for både virksomheden og de enkelte medarbejdere.

Når man engagerer sig i AI-uddannelse og medarbejderudvikling, bidrager det ikke kun til at sikre, at virksomhederne har de rette kompetencer internt – det kan også resultere i større loyalitet og reducere den dyre personaleudskiftning.

Digital transformation indebærer mere end implementering af intelligente teknologier; det indebærer, at man forpligter sig til og engagerer sig i en løbende transformation af organisationen og en kultur med fokus på kontinuerlig læring.

Det kræver også engagement fra medarbejdernes side, påpeger Max Hemingway.

“Man er nødt til at have den rigtige indstilling, hvis man skal lære noget nyt,” forklarer han. “Både i dag og fremover vil det være en absolut nødvendighed at holde sine færdigheder opdateret.”

Læs mere: Nye teknologier giver konkurrencefordele

Læs mere: Eksperter om intelligent produktion: Her er de vigtigste skridt

Sig din mening

*