Bedre, smartere og hurtigere: Wearables opgraderer medarbejderne

Wearables (kropsbåren teknologi) er værktøjer, der gør os mere produktive. De leverer bedre serviceydelser til kunderne, fordele for virksomhederne og nye muligheder for medarbejderne.

Nærmest hver anden af de artikler om teknologi på arbejdspladsen, man ser i dag, fokuserer på den negative effekt, den nye teknologi forventes at have på jobbene.

Specielt kunstig intelligens er den helt store skræmmefigur lige i øjeblikket og bliver portrætteret som en truende, beregnende og nedbrydende kraft, der bare står på spring for at rense virksomhederne for besværlige, meningsløse mennesker. Hm. Måske er det dét, der kommer til at ske. Men sandsynligvis ikke.

Kan vi ikke lige se lidt på de positive effekter? Der fokuseres langt mindre på teknologier, der i høj grad vil være en fordel for medarbejderne, specielt teknologier, der direkte hjælper medarbejderne.

I dag gør vi brug af kropsbårne produkter, der gør os mere intelligente og stærkere, forbedrer vores syn og hørelse og sørger for bedre sikkerhed i farlige miljøer.

Det er værktøj, der gør os mere produktive og bedre i stand til at håndtere en bredere vifte af opgaver. Det betyder, at vi udvikler medarbejdere, der er mere værdifulde, mere fleksible og har lavere sandsynlighed for at miste deres job.

Enorme fordele ved wearables

Wearables findes i mange forskellige udgaver.

Mennesker, der arbejder i produktion og i miljøer, hvor tunge løft er nødvendige, bliver udstyret med såkaldte exoskeletter, der hjælper dem med at håndtere tunge ting i længere tid, så de bliver mindre trætte.

Trådløse hovedtelefoner kombineret med direkte oversættelse gør det muligt for luftselskabernes servicepersonale at forstå og interagere med så godt som alle mennesker på deres modersmål i realtid.

AR er et andet område, der udvikler sig i hastig takt og resulterer i en dramatisk ændring af den måde, medarbejderne udfører komplekse opgaver på. Wearables giver umiddelbare fordele og har potentialet til at skabe nye innovationer og effektivitetsfremmende tiltag i mange brancher.

Vi er kommet langt på de få år, der er gået, siden Google Glasses blev introduceret. Nu har intelligente briller indlejret trådløs teknologi, stereoskopiske displays i høj opløsning, stemme- og gestusaktiveret styring, kameraer og følere.

Læs mere: Selvlavet AR-app henrykker medarbejdere og kunder

Coaching af nye medarbejdere via AR-wearables

Enheder, der er udstyret med udvidet virkelighed, gør det muligt for medarbejderne at tilgå og se afgørende, vigtige oplysninger, mens de udfører opgaver og reparationer – helt håndfrit.

Den slags styrkemultiplikatorer kan også levere vigtige fordele for virksomheder og medarbejdere. Forestil dig for eksempel en virksomhed, der er hæmmet af, at det er svært at finde erfarne medarbejdere, der kan erstatte medarbejdere med lang anciennitet, som stopper i virksomheden.

Nye medarbejdere med grundlæggende færdigheder, som udstyres med AR-wearables, kan fjerncoaches i realtid af eksperter, som måske ellers er gået på pension. Når de frigøres fra behovet for at rejse eller udføre belastende opgaver kan ældre medarbejdere med ekspertviden fortsat yde et værdifuldt bidrag til virksomheden og blive ved med at være aktive under betingelser, der passer langt bedre til deres situation og ønsker.

Det er naturligvis ikke nok bare at tage et sæt briller ud af æsken, smide dem på og gå i gang med arbejdet. Virksomhederne skal planlægge og håndtere nogle udfordringer i processen for at få mest muligt ud af den her teknologi.

Tekniske eksperter skal samarbejde med virksomheden, og specielt operationelle ledere, for at finde frem til den bedste metode til at integrere innovative produkter i de daglige arbejdsgange.

Læs mere: Augmented reality kan mindske fejl og forebygge ulykker

Bedre serviceydelser til kunderne, fordele for virksomhederne og nye muligheder for medarbejderne

Medarbejderne vil sikkert også have spørgsmål om, hvordan arbejdsgiveren har tænkt sig at benytte wearables. Vil arbejdsgiveren for eksempel kun bruge wearables til at hjælpe medarbejderne med at udføre en opgave, eller vil der være omstændigheder, hvor enhederne kan blive brugt til at overvåge eller vurdere deres arbejde?

Medarbejderne har sandsynligvis også berettigede bekymringer med hensyn til dataindsamling samt anvendelse og beskyttelse af personlige oplysninger – bekymringer, der bør håndteres helt fra begyndelsen.

Alligevel er det indlysende, at wearables og supplerende teknologier har en masse gode ting at tilbyde både medarbejdere og arbejdsgivere. Og i stedet for at overflødiggøre jobs hjælper de her værktøjer i langt højere grad medarbejderne med at udføre deres nuværende roller mere produktivt og effektivt.

De skaber nye muligheder for ivrige nye medarbejdere, som har brug for vejledning. Og de forlænger karrieren for erfarne medarbejdere, som sætter pris på muligheden for at blive ved med at være aktive bidragsydere.

Bedre serviceydelser til kunderne. Fordele for virksomhederne. Nye muligheder for medarbejderne. Det lyder da hverken skræmmende eller ildevarslende, gør det?

Læs mere: Her gør VR og AR en vigtig forskel

Download guide: Sådan påvirker Industri 4.0 din virksomhed

Sig din mening

*