3 fokusområder for at blive en mere datadreven virksomhed

Udbyttet er stort ved at blive en datadreven virksomhed. Når I forstår jeres data bedre, kan I gøre dem til en konkurrencefordel og hente op til 10 procent på bundlinjen.

Din virksomhed genererer tusinder, hvis ikke millioner af datapunkter hver eneste dag, men hvor aktivt bruger I jeres data som en aktiv del af jeres daglige drift? Med den rette struktur kan jeres prognoser og strategiske beslutninger opkvalificeres af viden og information, der allerede eksisterer i organisationen.

Michael Lundquist er Senior Business Consultant hos DXC Technology Danmark og har arbejdet som IT-konsulent siden slutfirserne. De fleste af årene hos Coopers & Lybrand/PwC, Valtech, Platon og Devoteam Consulting, men har også siddet in-house hos Gyldendal, VELUX og Bunker Holding. Michael har gennem årene hjulpet mange med at blive mere datadrevne virksomheder, og lister her tre fokusområder, der er afgørende, hvis I har samme ambitioner for jeres virksomhed.

IT-implementeringen fejler uden engagement fra organisationen

IT handler også om mennesker og skal den rette struktur integreres i medarbejdernes dagligdag kræver det, at ledelsen sørger for, at der ikke er tvivl om vigtigheden af den digitale transformation, og hvem der har ansvaret i organisationen.

”Det er vigtigt med et tydeligt ejerskab og ansvar i organisation i forhold til den proces som en digital transformation udgør. Det gælder især KPI og andre measures, hvor vi kan se, at hastigheden på udskiftningen over en årrække er steget markant. Uden tydeligt ejerskab og ansvar for at vedligeholde og rydde op i KPI’erne risikerer man hurtigt at stå med rodede systemer, hvor ubrugelige og forældede KPI’er blokerer for overblikket,” siger Michael Lundquist.

I den nye digitale virkelighed er mængden og kvaliteten af tilgængelige data afgørende. Michael Lundquist har altid haft fokus på, hvordan data kan forbedre og styre virksomheders forretning, og har blandt andet arbejdet med datamodellering, master data management, data migration/integration, deling af data og andre både at understøtte kvaliteten og effektiviteten af de beslutninger, der tages på baggrund af dataen. Han fortæller, at hvis virksomheder skal blive bedre til at udnytte og handle på data, vil det kræve, at ledelsen sørger for, at data som et aktiv er guld værd og behandles derefter.

”Det kræver fokus og støtte fra ledelsen til at sikre både systemer og medarbejder behandler og genererer data på en måde, der understøtter forretningen,” siger Michael Lundquist og uddyber, hvor værdifuld dataudnyttelse kan være:

”Der findes globalt eksempler på virksomheder, der er dygtige til Enterprise Architecture (EA), atomare (unikke og uden eksistens af ”duplikering”) dataintegrationer, Business Intelligence og god governance i forhold til data. De har hentet op mod 10 procent til bundlinjen ved at skære ineffektive arbejdsprocesser fra, som f.eks. søjlekildesystemer, der ikke taler sammen.”

Kildedataanalyse: Hvad har I, hvad har I brug for, og hvad mangler I?

Hvis der skal tages det lange, seje træk og gøres parat til at høste store gevinster i fremtiden, skal der ifølge Michael Lundquist startes med en kildedataanalyse, hvor der både kigges på interne og eksterne systemer, og hvor man danner sig et overblik over, hvilke data man har i hvilke systemer. Det skal så holdes op mod datadefinitioner i systemer, så der sikres et bedre flow og integration mellem forskellige systemer.

”Kildedataanalysen giver dig og din virksomhed overblikket over data, herunder både datatyper, datakvalitet, datatilgængelighed, opdateringsfrekvens, systemer og behov. Det gør det langt nemmere at kunne indrette IT-infrastrukturen efter både nuværende og fremtidige forretnings- og organisationsbehov,” siger Michael Lundquist.

Som i mange andre tilfælde her i livet, vil der i denne proces være stor gevinst ved at lave et grundigt forarbejde, hvor der laves et fælles begrebsapparat for datatyper i systemer på tværs af virksomheden eller organisationen.

”Det fælles begrebsapparat hjælper jer at forstå kompleksiteten i jeres data tidligt og gjort i den rigtige rækkefølge, kan det minimere den fremtidige indsats med vedligehold og ændringer i datastrukturen,” siger Michael Lundquist.

Mange organisationer vil ifølge Michael Lundquist med fordel kunne opbygge et datavarehus som grundlag for datadeling, hvor data ikke er placeret i de enkelte systemer, men automatisk er tilgængelig for alle ”data consumer”-systemer. Det sikrer nem datatilgængelighed, mindsker risici for dubletter og lignende, da data altid er centralt placeret.

”Det gør samtidig fremtidige migreringer til nye ERP-systemer markant billigere, da man med en ny ERP-implementering udelukkende skal tænke på at dataintegrere mod datavarehuset, og hermed bruges markant færre arbejdstimer og ressourcer på processen,” siger Michael Lundquist.

Start med fundament af skalerbarhed og realisme

I sidste ende er det vigtigt med et godt fundament og at starte med datatyper, der er forudsætningen for andre typer af data, forklarer Michael Lundquist. Han anbefaler derfor at starte med et struktureret og skalerbart pilotprojekt, der beviser værdien og evnen til at eksekvere, og derefter at skalere op med andre typer data, flere brugere og bedre svartider.

Inden den digitale transformation igangsættes, er det også afgørende at sikre balancen mellem organisationen og projektets omfang og ambitioner. ”Det er vigtigt, at du sikrer dig, at jeres organisation er moden til den forandring, der er på tegnebrættet og har kompetencerne, tiden og ressourcerne til at gennemføre projektet,” siger Michael Lundquist.

DXC Technology kan hjælpe dig med at få indsamlet relevant information, så I kan afdække skjulte mønstre og værdifulde sammenhænge. Vi viser jer, hvordan I fremmer brug af data i virksomheder og skaber værdi derigennem.

DXC Technologys løsninger og konsulenttjenester til fælles datavarehus, Business Intelligence og Business Analytics skaber en struktureret og datadrevet oversigt over den daglige drift, men tydeliggør også jeres fremtidige muligheder og udfordringer.

Læs mere: Indfang den fulde værdi af dine data ved at udnytte skalerbarheden i skyen

Sig din mening

*