Succesfuld produktionsvirksomhed transformerer driften med cloudbaseret ERP

En fantastisk vækst for produktionsvirksomheden Makinex førte til en ny cloudbaseret ERP-løsning med adgang til præcise realtidsdata og rapporter.

Makinex er ekspert i udvikling og distribution af innovative produkter til blandt andet bygge-, landskabsarkitektur- og udstyrsudlejningsbranchen over hele verden.

Virksomheden stræber løbende efter at forbedre sig og tilbyder unikke, innovative og praktiske produktløsninger, der giver entreprenører og håndværkere mere effektive måder at udføre deres arbejde på, samtidig med at de minimerer fysisk arbejde og sparer tid og penge.

Med planer om en udvidelse af det eksisterende produktsortiment og ønsket om at bedrive løbende forskning og udvikling søger Makinex at gøre en mærkbar forskel i den globale byggebranche ved at levere unikke og innovative designede kvalitetsprodukter.

Fantastisk vækst førte til et nyt ERP-system

Makinex havde inden for den seneste tid oplevet fantastisk vækst på lokale og globale markeder, især med virksomhedens eget udvalg af designede og producerede produkter.

I perioden med hurtig vækst var teknologi og systemer ikke blevet udviklet til at imødekomme det stigende behov for information hos ledelse, medarbejdere og kunder.

Fordi virksomheden brugte mange forskellige systemer og regneark på tværs af mange forskellige platforme, blev dens resultater hæmmet af en mangel på realtidsdata og blinde vinkler for rapportering. Medarbejderne havde ikke adgang til de korrekte slutbrugerværktøjer, de skulle bruge for at varetage deres arbejde, og det var vanskeligt at danne sig et overblik over den voksende forretnings resultater pga. tidskrævende manuelle processer. Manglende integration mellem driftsafdelingen og andre afdelinger, og opdelte kunde-/leverandørprocesser betød, at medarbejdernes produktivitet og niveauet af kundetilfredshed blev reduceret.

Makinex indså, at deres grundlæggende regnskabssystem ikke længere egnede sig til deres voksende forretning. Virksomheden behøvede en omfattende løsning, der kunne integrere deres data og dele information på tværs af deres globale forretningsaktiviteter.

Cloudbaseret ERP-løsning = en enkelt sandhedskilde

Som en løsning på Makinex’ stigende behov anbefalede DXC at implementere en integreret, cloudbaseret ERP-løsning designet til at levere forretningsprocesser på tværs af anvendelsesområder fra økonomiske til menneskelige ressourcer med forretningsanalyser, mobilitet og e-learning som integrerede dele.

Ved implementering på tværs af globale lokationer giver den cloudbaserede ERP-løsning Makinex følgende muligheder:

  • Øjeblikkelig adgang til overensstemmende realtidsdata og rapporter
  • Strømlinet rapportering til regnskabsteamet
  • Forbedret kommunikation med ansatte og kunder.

I samarbejde med DXC implementerede Makinex en enkelt, integreret ERP-cloudløsning, der dækkede alle virksomhedens funktioner i Australien, USA og Storbritannien.

Steve Roddy, Group Financial Controller for Makinex, siger:

“Fra det øjeblik, der blev sagt start, følte vi, at vi havde DXC’s totale støtte. De guidede os igennem processen og forstod vores forretning. Det er en af grundene til, at vi valgte dem som partner.”

Baseret på foruddefinerede processer for bedste praksis tilbyder løsningen rig funktionalitet med en brugervenlig, webbaseret grænseflade og værktøj til rapportering i realtid. Funktioner målrettet flere lande og valutaer er også inkluderet.

Som en del af den komplette løsning, HubSpot, blev Makinex’ værktøj til Marketing Automation også integreret i løsningen. Dette giver nu større mulighed for at pleje klienter med komplet integration af marketingleads og -data via hjemmesiden til ERP-systemet.

En overflod af fordele

Analysedashboardet i realtid giver Makinex et betydeligt forbedret ledelsesoverblik og fuld synlighed på tværs af globale aktiviteter. Det gør det også muligt at lave detaljerede analyser af transaktioner og sikrer, at virksomheden kan levere på kundemål samtidig med, at en større ensartethed i leveringer opretholdes.

Ledelsen kan uddelegere daglige opgaver til nøglebrugere og fokusere mere på strategi. Løsningen har forbedret forretningsprocesser over hele linjen og har skabt en klar opgavefordeling mellem afdelinger. Den har også givet brugere adgang til én systemgrænseflade, hvilket gør det nemmere for dem at supportere kunder.

Cashflowet er forbedret pga. rettidige og nøjagtige systemprocesser fra kundeordre frem til betaling. Forretningen har bedre indblik i lagerbeholdning og bedre kontrol med produktionsomkostninger, fordi det nu er muligt at udarbejde mere nøjagtige prognoser på tværs af alle lande.

Det giver indblik, som understøtter bedre beslutningstagning, og leverer kontekstrelevant information på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres. Dette inkluderer adgang til mere nøjagtig og rettidig månedlig rapportering for regnskabsteamet pga. strømlinede arbejdsgange.

Makinex kan nu udnytte sine forretningsdata 100 % og dermed få en bedre forståelse af forretningstendenser, succesfaktorer og kritiske situationer, og generelt er både niveauet af kunde- og medarbejdertilfredshed forbedret.

Det nye ERP-system transformerer forretningsdriften

Denne løsning har medført omsætningsvækst pga. omkostningsbesparelser på tværs af forretningen, og Makinex søger derfor nu at opnå kontinuerlig forbedring af forretningsprocesser og ekspansion på andre markeder. Weaver siger:

“På dette tidlige trin er vi meget glade for det, systemet har leveret, og ser frem til, hvad den næste fase fører med sig for forretningen.”

Fokus er nu på løbende konsolidering og læring, så Makinex får den fulde fordel ved funktionaliteterne. På længere sigt har virksomheden mulighed for at overveje yderligere integration med logisitik- og HR-systemer.

Makinex fortsætter den hurtige vækst og har nu systemkapabilitet og løbende support fra teamet hos DXC til at klare dette langt ind i fremtiden.

Læs mere: Ønsker I at fremskynde virksomhedens digitale transformation

Læs mere: Gunstig markedssituation udnyttes af Scandi Byg via digitalt cockpit

Sig din mening

*