Transformationstoget er kørt. Er du med?

Mange virksomheder kæmper stadig med digital transformation, konkluderer en global undersøgelse. Hovedproblemet er at få alle med gennem de kulturelle, teknologiske og markedsorienterede forandringer.

Forretningstransformation bliver nemmere. I hvert fald i teorien.

Virtualiseret infrastruktur, cloudarkitekturer, API’er, mikrotjenester, agile udviklingsmetoder, forbrugerbaserede tjenester og en lang række andre fordele har gjort det nemmere end nogensinde for virksomheder at indføre fleksible nye driftsmodeller, systemer og processer.

Men mange virksomheder kæmper stadig med rejsen. Og mens problemer som fx ældre systemer, silobaserede data og andre teknologiske hindringer er udfordrende, viser det sig, at de mest stædige forhindringer skyldes folks indstilling. Prøv at se overrasket ud.

I en global undersøgelse foretaget af DXC Technology og Leading Edge Forum, “Connecting digital islands: Bridging the business transformation gap,” evaluerede 1.186 virksomhedsledere deres virksomheders fremskridt mod en digital fremtid. Teknologiske prioriteter, sagde lederne, gør fremskridt. Men i forhold til lederskab, kultur og forandring var sagen en helt anden. Respondenternes svar kan bedst opsummeres som følger: Vi har et stort arbejde foran os.

Ledere? Undersøgelsen viser klart, at det er på tide, at I markerer jer. 70 % af respondenterne sagde, at behovet for en mere effektiv ledelse på tværs af organisationen skaber en barriere for en teknologisk drevet organisationsforandring. Men hvad er effektiv ledelse?

For at være nået til deres nuværende position må virksomhedsledere have gjort et eller andet rigtigt. Hvad skal en leder gøre anderledes for flytte den digitale dagsorden fremad.

Overkommuniker

Når det kommer til en omfattende forandring, som transformation ofte kræver, finder man et vigtigt bud i den ofte citerede artikel fra Harward Business Review, “The Hard Side of Change Management.”

“Støtten fra højeste niveau kan aldrig blive for meget,” skrev forfatterne Harold L. Sirkin, Perry Keenan og Alan Jackson. I en af de virksomheder, der indgik i undersøgelsen, klagede linjecheferne over, at deres leder ikke støttede et nyt projekt, mens virksomhedens CEO på den anden side mente, at han talte for meget om det.

Sådan er det ikke, sagde rapportens forfattere. Deres undersøgelse fandt, at ledere skal tredoble deres kommunikation for at tale nye initiativer op. Med et sådant omfang vil ledere føle, at ledelsen støtter deres indsats for forandring.

Det er med andre ord vigtigt at overkommunikere, så man kan modvirke medarbejdernes ønske om at fastholde de systemer, værktøjer og processer, som de allerede er fortrolige med.

I DXC/LEF-undersøgelsen var 65 % af respondenterne enige i, at medarbejderes modvillighed mod at ændre deres arbejdsvaner er en barriere. Strategier som fx at forenkle beslutninger, demonstrere kvantitative fordele og tilbyde dokumentation for succes i andre forretningsenheder kan være med til at gøre medarbejdere mere modtagelige over for forandring.

Overraskende nok gør mange virksomheder ikke noget for at håndtere dette. Kun 14 % af respondenterne i “undersøgelsen Connecting digital islands” sagde, at forbedring af medarbejdernes engagement og indflydelse – et vigtigt skridt for at overvinde status quo mht. modvillighed – var deres 1. prioritet.

Eliminer forvirring

Arbejdsbelastning er en anden klar forhindring iht. undersøgelsens deltagere.

Næsten to tredjedele var enige i undersøgelsens udsagn om, at deres medarbejdere har alt for travlt med den aktuelle arbejdsbelastning til at kunne håndtere mere forandring.

Harvard-artiklen bakker dette op, idet den fremhæver, at transformationsprojekter ofte slår fejl, fordi projektsponsorer ikke indser det ekstra ansvar, der påhviler medarbejderne oven i deres almindelige pligter.

At fritage medarbejdere for vilkårlige eller mindre vigtige opgaver og sikre, at deres arbejdsbelastning ikke stiger med mere end 10 %, vil forbedre chancen for succes.

Gør træning strategisk

Så er der træningen. Den bruger virksomheder mange ressourcer på. Ifølge en brancherapport rundede udgifterne alene til træning i USA 90 mia. USD i 2017.

Men resultater fra DXC/LEF-undersøgelsen tyder på, at det nok ikke er dækkende. 62 % af respondenterne sagde, at deres virksomheder mangler den nødvendige træning og kompetence. Måske skal den indsats, der bruges på træningsbehov, målrettes mod andet.

En anden artikel i Harvard Business Review indikerer, at træning sommetider fejlagtigt identificeres som en opskrift på forandring, når stærkere signaler om støtte fra ledere ville gøre mere gavn (se ovenfor).

Frustration hos medarbejdere kan opstå pga. meget mere end manglende kompetencer, og det er muligt, at interne supportsystemer skal ændres i stedet for at indføre mere træning. Instruktion skal have strategiske prioriteter såsom programmer, der understøtter nye marketingstrategier eller produktudrulninger.

Der er ingen tvivl om, at organisationer i den offentlige og private sektor med tiden vil opnå den agile, hurtige og effektive fremtid, de søger. Køreplanen for transformation ser ud til at være veldefineret.

Men som denne undersøgelse gør klart, forbliver det et åbent spørgsmål, hvordan man får alle med på turen. Undersøgelsen slutter med fem skridt, som virksomheder kan tage for at bringe deres strategiske, driftsmæssige og teknologiske mål på linje – og få alle med ombord.

Vi opfordrer jer til at downloade undersøgelsen for at få adgang til alle resultaterne, herunder analyse og anbefalinger af de teknologier, kompetencer og den kultur, der kræves for at bygge bro mellem digital drømme og digital virkelighed i 2020’erne.

Læs mere: Start jeres digitale transformation her

Læs mere: Sådan får du en succesfuld implementering af IT

Sig din mening

*