Sæt strøm til den digitale virksomhed med Power Platform

Din organisation kan med digitalisering, cloudteknologi og Power Platform indfri sit potentiale og blive fremtidssikret.

Bag buzzwords som disruption, deleøkonomi, paradigmeskifter og lignende ligger to underlæggende koncepter, der udgør fundamentet for forhåbningerne, forventningerne og drømmene om den nye virkelighed og de nye forretningsmuligheder: Digitalisering og cloudteknologi.

At dine arbejdsprocesser ikke længere behøver at foregå analogt og papirbaseret, og at du nu kan tilgå både data og værktøjer fra enhver godkendt enhed i hele verden, har grundlæggende ændret  præmissen for hvilken forretningsmodel, I skal have, og hvordan jeres arbejde skal udføres.

Med Power Platform fra Microsoft er det nu blevet lettere at gøre din virksomhed (endnu mere) digital. Du og dine medarbejdere kan nu bygge jeres egne automationsflows, apps, portaler til kunder eller leverandører, eller noget helt fjerde, uden at det kræver et tungt setup af udviklere og lægger beslag på jeres IT-afdeling.

Kom nemt i gang med eksperimenter

En stor del af potentialet hos Power Platform kan med den rette rådgivning forløses helt uden kendskab til kodning eller lang erfaring med IT-udvikling. På den måde er det blevet meget nemmere for dig at inddrage hele forretningen i jeres digitale transformation.

I kan både bruge Power Platform som kreativt værksted, hvor nye ideer kan testes og afprøves, men I kan også bruge Power Platform til at bygge meningsfyldte løsninger, der skaber værdi med det samme.

I kan for eksempel bruge Power Platform til at accelerere time to value på projekter, så I hurtigt kan starte med at eksperimentere og præsentere et ’proof of concept’ på ideer fra organisationen, så I hurtigere kan få realiseret værdien af jeres investering.

DXC Technology har i både Skandinavien og resten af verden en lang erfaring med at hjælpe virksomheder med at kortlægge deres nuværende aktiviteter i en digital kontekst og se, hvad der kan understøttes, gøres bedre eller gøres anderledes.

I denne sammenhæng kigger vi specielt på forretningsmodel, segmentering, kunderelationer, værdikæde, flow (proceseffektivitet), organisationsstruktur, arkitektur, datamodeller osv.

Herfra hjælper vi med at finde de rigtige værktøjer, arbejdsgange og rådgiver dig om, hvordan du mest effektivt implementerer og vedligeholder dem, så du kan fokusere på forretningsudvikling og værdiskabelse i din virksomhed.

Som strategiske partnere har DXC Technology et tæt samarbejde med Microsoft omkring deres platforme, systemer og applikationer. Det betyder, at vi effektivt kan hjælpe jer med at komme i gang med at bruge Power Platform.

Læs mere: Syv gode grunde til at satse mere på digitalisering

Læs mere: Power Platform kan give skub til din virksomheds digitalisering

Sig din mening

*