Hvad er automation? Og hvordan kan jeg bruge det? Få svarene her

Automation må være en af de mest brugte termer, men hvad betyder det egentlig? Og hvordan kan I bruge det inden for jeres virksomheds forskellige forretningsområder?

Automation er uden tvivl et af de mest udbredte udtryk i teknologien i øjeblikket. Så hvad betyder det? Termen automation betyder noget forskelligt for forskellige folk, afhængigt af deres roller og ansvar i virksomheden.

Læs med, når vi forklarer denne term og relaterer den til de unikke egenskaber ved jeres virksomheds forskellige forretningsområder.

Men vent…

Før man automatiserer noget som helst, er der en fundamental, men afgørende ting, man skal holde sig for øje. Det er vigtigt at automatisere de rette ting, som er udført korrekt.

Hvis man automatiserer de forkerte ting, eller ting, som ikke bliver udført korrekt, vil man kun udbrede og forstørre problemet.

Så træd et skridt tilbage, og stil nogle enkle, men vigtige spørgsmål:

  • Behøver denne proces overhovedet at blive udført?
  • Tjener denne proces en forretningsfunktion, der betyder noget?
  • Hvad leverer den nuværende proces ud fra et forretningsmæssigt synspunkt?
  • Udføres processen ordentligt?
  • Kan processen forbedres, før den automatiseres?

At man automatiserer en effektiv proces, der muliggør vigtige forretningsfunktioner, som resulterer i en reel forretningsværdi, giver mere mening på langt sigt.

Disse forretningsområder kalder på automation

De forskellige områder i virksomheder, der kan automatiseres, kan bredt klassificeres som følger:

Proces: Termen proces kan vedrøre den forretningsproces, der udføres af forskellige medarbejdere i virksomheden, herunder backoffice-processerne samt de kunderettede processer.

Bag scenen vedrører denne term IT-afdelingen, hvor ingeniører, udviklere og operatører udfører processer, der skal muliggøre udviklingen og implementeringen af nye funktioner, samtidig med at de sikrer tilgængeligheden af infrastruktur samt platformkomponenter og tjenester.

I alle disse scenarier er procesmodellering en afgørende forudsætning for automation.

En procesmodel giver en visuel repræsentation af det, der udføres, og repræsenterer potentielle fejlpunkter og tilsidesættende mekanismer.

Processer, der er blevet testet og afprøvet med etablerede genoprettelsesmekanismer, er de perfekte kandidater til at blive automatiseret.

Infrastruktur: Termen infrastruktur kan betyde enhver af de komponenter, der er nødvendige for den digitale arbejdsplads, herunder anlæg, forsyningsenheder, servere, platforme, slutbrugerenheder, netværk, lager – kort sagt alt andet end selve softwareapplikationerne.

Termen automation bruges normalt om ressourcer, der skal klargøres eller tages ud af drift, afhængigt af den nødvendige kapacitet. Her ville traditionelle mekanismer tillade allokering af disse ressourcer i god tid i forvejen, hvilket ofte fører til underudnyttelse.

På det seneste er automation kommet til at handle om lynhurtig allokering af disse ressourcer lige til rette tid, så sandsynligheden for underudnyttede ressourcer reduceres.

Men automation i denne sammenhæng henviser også til de driftsmæssige aspekter af infrastruktur, såsom identifikation af problem, ændring og hændelse samt isolering og løsning.

Applikationer: Applikationer har deres egen livscyklus, der begynder med deres arkitektur, design, udvikling, testning og implementering og fortsætter med administration af livscyklus.

Fra et applikationsmæssigt perspektiv handler automation om at udføre overgangen fra én fase til en anden med mulighed for at rulle tilbage efter behov.

DevOps opstod ved, at automatisering af softwarekoden overføres fra udviklingsteamet til operations-teamet på en måde, der giver fuld transparens for alle involverede parter.

Opdeling af applikationerne i mere håndterbare mikrotjenester, der huses i softwarecontainere, gav udviklerne friheden til at bruge ressourcer efter behov, når de standardiserede de handlinger, der skulle administreres.

I DevOps-verdenen spiller automation en nøglerolle, når disse containere skal klargøres og tages ud af drift, fordi det gør den automatiserede administration af DevOps-livscuklussen mulig.

Selvbetjening: Automatisering af den tjeneste, der leveres til en kunde, begyndte faktisk for mange år siden med lanceringen af voice response-enheder som en supplerende kanal for callcentre.

Nu hvor forbrugeren har adgang til slutpunktsenheder, har selvbetjeningskonceptet udviklet sig til et helt nyt niveau.

Men for at selvbetjening skal kunne fungere, er der dog brug for en masse mekanik for at sikre, at de rigtige data leveres med kontekst til den digitale forbruger.

Interessant nok er selvbetjening blevet menneskeliggjort med lanceringen af digitale agenter, der kan føre en meningsfuld samtale med kunder.

Sprogteknologi og kontinuerlig læring af nye logiske veje er integrerede dele af den type automation, der er involveret her.

Selvbetjening skal dog være baseret på personer, så den personliggøres optimalt til en slutbruger.

Dette kræver ikke kun automation, men også analyse for at forstå slutbrugerens præferencer og det aktuelle miljø, hvorfra ønsket om selvbetjening kommer.

Supply chain: Idéen med at have en “forsyningskæde” går nok mange århundreder tilbage til byttehandelsystemet, men globaliseringen har udvidet økosystemet af handelspartnere til hidtil usete niveauer, og det fortsætter med at vokse.

Antallet af parter, der er involveret i udførelsen af en tilsyneladende simpel transaktion om levering af et produkt til en forbruger, er svimlende.

At forsyningskæden automatiseres er afgørende for vigtige forretningsfunktioner som fx ordrestyring, lagerstyring, distribution, logistik osv. for at sikre effektiv adgang til information.

Kontrolleret adgang til relevante data på tværs af handelspartnere er en vigtig katalysator. Automatisering af forsyningskæden involverer hurtig og sikker rettidig udveksling af relevante data mellem virksomheder i forsyningskæden.

Databeskyttelse er en anden vigtig faktor for virksomheder og skaber behovet for at automatisere overholdelse af ændringer i regler for compliance.

Introduktionen af omnichannels og behovet for en integreret backend, der giver automatiserede funktioner i realtid bliver normen.

Sikkerhed: Der er mange facetter af automation, når det gælder sikkerhed. Reactive automation handler om at skrue kraftigt op for forsvarsmekanismerne, når der registreres en overtrædelse.

Preventive automation handler om rettidige foranstaltninger, der sikrer, at der ikke registreres overtrædelsesmønstre.

Predictive automation handler om at observere forskellige mønstre og projicere en sikkerhedsovertrædelse, der sandsynligvis vil ske, når visse tærskler nås.

Prescriptive automation handler om at træffe afhjælpende foranstaltninger, der forhindrer projicerede overtrædelser i at ske.

Blockchain har indført et element af samarbejdende tillid mellem mange forskellige parter, der er indbyrdes afhængige af hinanden, uden at der er nogen enkelt autoritativ kilde.

Blockchain er automatiseret samarbejdende sikkerhed; smarte kontrakter er et eksempel.

Desuden opfattes sikkerhed ikke længere som noget, der skal tilføjes, men i højere grad som en integreret del af løsningen, tjenesten eller applikationen. Som sådan repræsenteres DevOps derfor nu bedre som DevSecOps, hvor sikkerhed er integreret og en del af den ovenfor skitserede DevOps-model.

Analytics: For datavidenskabsfolk er automation måske ganske enkelt bare ensbetydende med kunstig intelligens og machine learning. At automatisere studiet af store datamasser for at træne computere til at fortolke ting på samme måde som mennesker åbner for endeløse muligheder.

Computeren er det nye supermenneske. Den er så menneskelig, at den rejser spørgsmål om f.eks. etik og tillid, der traditionelt har været unikke for den menneskelige psyke.

Det var lidt om automation anvendt på tværs af flere forskellige forretningsområder!

Med dette som baggrund burde det være nemmere at vurdere, hvad automation betyder for jer, og hvordan det påvirker jeres rolle og forretning.

Læs mere: Nord-Lock automatiserede hele værdikæden fra efterspørgsel til slutprodukt

Læs mere: Automation overalt: Fra fabrikken til kontoret

Sig din mening

*