Hvordan “smart maskinadgang” til tungt maskineri booster sundhed og sikkerhed

Ved at bruge næste generations cloudbaserede digitale adgangskontrolprocedurer på tungt maskineri kan virksomheder opnå en lang række fordele.

Idéen med at skabe en “smart fabrik” gennem integration af IoT-enheder, digital twin-teknologi, avanceret dataanalyse og automatisering af hele produktlivscyklussen vinder bred accept.

Med hvad med at udvide digitaliseringen til mere end bare produktionslinjen og det omgivende miljø og også inkludere tungt maskineri, bulldozere, portalkraner, overdimensionerede lastbiler, gaffeltrucks, oliefeltsudstyr, læssemaskiner og dumpere?

Ved at bruge næste generations cloudbaserede digitale adgangskontrolprocedurer på tungt maskineri kan virksomheder opnå en lang række fordele:

  • Reduktion af sundheds- og sikkerhedsrisici
  • Et præcist revisionsspor til brug i tilfælde af en ulykke
  • Udstyr betjenes kun af autoriseret mandskab
  • Forbedret opstartshastighed ved brug af udstyret
  • Forbedret synlighed og kontrol for supervisorer
  • Brug af tjeklister, så processer og procedurer er konsekvente
  • Overblik over udstyrsbrug, som kan give øget driftseffektivitet

Fordele ved digitale versus manuelle processer

I et typisk scenarie med tungt maskineri i dag, har supervisoren fysisk kontrol over nøglerne til alle køretøjer på anlægget. Når en operatør beder om adgang til en bestemt maskine, tjekker supervisoren via et papirbaseret system eller en onlinedatabase, om operatøren er uddannet, certificeret og opfylder alle krav til at køre den pågældende tunge maskine. Supervisoren overdrager derefter fysisk nøglerne.

Hvis flere personer starter på et skiftehold eller beder om nøgler på cirka samme tid, vil der uundgåeligt opstå forsinkelser og lange overdragelsestider, når supervisoren løber rundt på anlægget for at validere og kontrollere operatørernes forudsætninger for at køre maskinen og derefter skal oprette et papirbaseret revisionsspor og overdrage nøglerne.

I scenariet med den digitale smarte fabrik swiper operatøren et kort for at anmode om adgang, på samme måde som mange virksomheder styrer adgangen til deres bygninger. Systemer med kortswipe udfører identitetsstyring og adgangskontrol på samme måde, som når vidensarbejdere anmoder om adgang til IT-netværket.

Men det smarte fabrikssystem kan også integrere andre relevante oplysninger, som f.eks. hvornår operatørerne sidst brugte udstyret, eller deres sikkerhedshistorik. Der kunne også være en detaljeret tjekliste med aktiviteter, som operatøren skal udføre før brug for at kunne betjene udstyret. Hvis operatøren består alle kriterier, giver systemet automatisk adgang.

Den digitale proces giver meget hurtigere adgang til maskinen og forbedrer produktiviteten. Supervisorer modtager kun beskeder, når der forekommer undtagelser, som f.eks. operatører uden certifikat og mangelfulde tjeklister, og kan handle på det, så det sikres, at operatørerne følger de korrekte procedurer.

Supervisorer kan også have rettigheder til at tilsidesætte kontrolprocedurerne under særlige omstændigheder og derefter dokumentere begrundelsen, hvilket så bliver en del af revisionssporet. Dette kan alt sammen gøres på fjernbaseret basis, hvilket igen er med til at forbedre produktiviteten.

At have et “smart maskinadgangsprogram” på plads bør forbedre maskinparkens generelle sundhed og sikkerhed. Og at bevare denne information i digital form er praktisk i tilfælde af en hændelse, der medfører skader på materiel eller personer, det være sig operatøren eller andre.  Virksomheder kan også anvende analyser på brugertilpassede rapporter med henblik på at optimere driften.

Fusionen af fysisk sikkerhed (OT) og cybersikkerhed (IT) har pågået i noget tid, så de fleste IT-medarbejdere har en rimelig god forståelse af det grundlæggende koncept. For at integrere OT og IT skal de tunge maskiner eftermonteres med et kortlæsersystem, der har adgang til backend-databaserne.

Smart maskinadgang er stadig i den tidlige implementeringsfase, men en række brancher, herunder byggeri, produktion, sundhedsvæsen, olie og gas, luftfart og forsvar, kan drage fordel af at bruge avanceret adgangskontrol og tjeklister før brug for at varetage sikker drift af dyrt industrimateriel.

Læs mere: Byggebranchen bør hente inspiration fra Industri 4.0

Læs mere: Digitaliseret produktion af bygningsmoduler styret fra ét cockpit

Sig din mening

*