Hvad er en platform og hvorfor skal du bruge den?

Apple, Google, Amazon, Alibaba. Platformsbaserede virksomheder findes nu alle steder og forandrer brancher lige fra gaming til finans. Men hvad er en platform, hvordan og hvorfor skal man bruge en?

Konceptet bag en platformsvirksomhed er ikke ny, men internettets styrke har fået mange virksomheder til at overveje at skifte til en platformsbaseret forretningsmodel.

Hvad er en platform? Simpelt forklaret er det en virksomhedsmodel (ikke nødvendigvis et teknologisk værktøj), der muliggør interaktioner blandt interessenter i et økosystem. Moderne platforme viste sig oprindeligt at være succesfulde i IT-branchen, hvor de forbandt forskellige produkter og tjenester.

Tager man bilindustrien som eksempel, er nogle bilproducenter gået fra at sælge biler til at sælge mobilitetskoncepter. Skiftet fra en forretningsmodel baseret på store og sjældne investeringer (en bil) til en forretningsmodel, der har fokus på mindre dyre, men hyppigere tjenester (som f.eks. delebilsordning) har fremmet både en mere regelmæssig indtjening for bilvirksomhederne og et stærkere bånd til deres kunder.

Vælg den rette platform

Der eksisterer forskellige typer af platforme, hver især med unikke fordele for platformsejeren og interessenterne i økosystemet. Hvordan vælger I den rette til jeres virksomhed?

Man kan lære noget af eksisterende platformsvirksomheder og overføre det til sin egen branche.

Her er tre primære platformsmodeller:

  1. Mangesidet platform: I en mangesidet platform som f.eks. Airbnb stiller platformslederen en markedsplads til rådighed, hvor produkt- eller serviceudbydere får kontakt til deres kunder. I dette tilfælde er platformsejeren en form for “servicemægler”, et mellemled mellem de to sider, der forsyner dem med midlerne til at kommunikere med hinanden.
  2. Brancheplatform: En brancheplatform leverer det teknologiske fundament, som andre virksomheder kan udvikle applikationer eller forretninger på. Eksempelvis leverer Intel mikroprocessorer til computerproducenter som HP eller Lenovo, der bygger deres egne produkter med denne underliggende teknologi og sælger dem direkte til deres klienter. I disse tilfælde er platformsejeren løsningsintegrator og er ikke i direkte kontakt med kunderne.
  3. Mangesidet brancheplatform: En mangesidet brancheplatform er en kombination af de to platforme ovenfor. I dette tilfælde leverer platformsejeren det teknologiske fundament til andre interessenters udvikling, men platformsejeren administrerer også relationen til kunden. Eksempelvis leverer Apple og Google iOS- og Android-platforme og udviklerværktøjer, så eksterne udviklere kan skabe applikationer, der kan køre på platformene. Udviklerne innoverer og skaber ekstra tjenester til platformen, men det er Apple og Android, der sælger dem til klienterne. I dette tilfælde fungerer platformsejeren som “orchestrator”/arrangør og får dobbeltværdi ud af platformen – ved at gøre det muligt for virksomheder at udvikle nye tjenester og derefter sælge disse tjenester.

Fordi den mangesidede brancheplatform har vist sig at bringe størst værdi til platformsejere, bevæger mange virksomheder sig i retning af denne forretningsmodel. Eksempelvis bevæger producenter af originaldele til bilindustrien (OEM’er) sig ind i verdenen af mangesidede brancheplatforme ved at skabe API-platforme og dermed gøre det muligt for eksterne virksomheder at udvikle et økosystem af tjenester omkring de tilknyttede biler.

Få det til at fungere

Hvordan får man succes i verdenen med mangesidede brancheplatforme? Fokuser på at skabe værdi for udviklere og kunder.

Her er de tre nøglepunkter for opbygning af en succesfuld mangesidet brancheplatform:

  • Vær åben: Åbne platforme vokser meget hurtigere. Find måder at gøre platformen relevant på både for andre virksomheder og klienter. Det er det evige dilemma: Hvad kom først, hønen eller ægget? Hvis man ikke har udviklere og apps, har man ikke klienter, og hvis man ikke har klienter, vil udviklere ikke være interesseret i at arbejde for en. Kun åbne platforme, der understøtter mange brugscases, bliver relevante.
  • Vær en god orchestrator af løsninger: Forstå din rolle som orchestrator mellem forskellige sider på markedspladsen. Som platformsleder skal man stille værktøjerne og ressourcerne til rådighed for udviklere for at lokke dem til at innovere på sin platform. Desuden bør man stræbe efter at gøre forbindelsen mellem udviklere og kunder nemmere for at styrke platformens økosystem.
  • Vækst jeres økosystem: Endelig er det nødvendigt at forlade tankegangen om at værne om intellektuel ejendom. Man skal delagtiggøre sine samarbejdspartnere for at få platformen til at vokse i stedet for at holde forskning og udvikling internt.

Læs mere: Transformationstoget er kørt. Er du med?

Læs mere: Behov for en ny platform? Lad os hjælpe jer

Sig din mening

*