Alle bedrifter trenger nettbutikk

Tre tips til hvordan du øker salget, sparer penger og får mer fornøyde kunder.

– Uansett hva du selger, trenger du en moderne kundeportal med en nettbutikk. Alternativet er å miste markedsandeler, sier Espen Thorvaldsen, ekspert på ehandel.

I denne artikkelen forteller han hvorfor alle bedrifter trenger en kundeportal med netthandel, uansett om man kundegruppen er bedrifter eller privatpersoner – og uavhengig hvilken bransje man driver i.

– Netthandelen vokser mer år over år, enn tradisjonell handel. Det betyr at om man vil vokse, så må man være til stede på nettet. Er man ikke det, vil markedsandelene gradvis krympe, sier Espen Thorvaldsen.

Må på nett

De fleste kjenner igjen dagens handlemønster: Vi ser et produkt på nettet, gjerne på sosiale medier. Så leser vi oss opp på produktet, leter opp tester og leser hva andre synes, før vi til slutt eventuelt finner en butikk som selger produktet til en konkurransedyktig pris.

Og hele kjøpsreisen skjer til alle døgnets tider og på mobil, PC eller nettbrett – og overalt.

– Denne måten som privatpersoner handler på, gjelder også mer og mer i bedriftsmarkedet. Det betyr at om man yte god service til sine bedriftskunder, så nytter det ikke med en gammeldags webløsning, forsetter ehandelseksperten.

– Man må stille seg to spørsmål: Hva skal vi være for våre kunder? Og hva skal vi være for våre kunder digitalt? mener Thorvaldsen og fortsetter:

– I dag er det egentlig ingen som kan klare seg uten en eller annen form for digital tilstedeværelse for sine kunder.

Les mer: Optimaliser kundeopplevelsen

Fôrer siloen automatisk

Thorvaldsen trekker frem en bransje, prosessindustrien, hvor man lenge har klart seg uten nettbutikk. Men også aktører innen prosessindustrien, som produsenter av dyrefôr, vil ha god nytte av en moderne kundeportal med ehandel, påpeker Thorvaldsen.

– Det har vært et generasjonsskifte i fiskeindustreien og hos bøndene. Dagens ansatte er vant med smarttelefon og vant til å få ordnet det de trenger med den. Det inkluderer også bestilling av fôr. Tar man digitaliseringen litt lenger, kan fôrprodusenten installere sensorer i siloene. Dermed kan man få et system som automatisk bestiller fôr når det er behov for det, forklarer Thorvaldsen.

Han ramser opp bransje etter bransje som trenger en nettportal ut mot kundene: tradisjonell varehandel, som mote og klær, faghandel, sport og så videre, handel med kontormaskiner og industrimaskiner, alle som selger noe med serienummer og som kan repareres. Listen er ikke uttømmende.

Les mer: Åtte trinn til lønnsom netthandel

Tre gode portalråd

Avslutningsvis ramser Thorvaldsen opp tre punkter man bør tenke gjennom når man etablerer en kundeportal. Følger du rådene får du mer lojale kunder, sparer penger og øker omsetningen.

Komplett produktinformasjon: Gi kundene tilgang til all informasjon de trenger for å kunne ta en kjøpsbeslutning. Er produktinformasjon derimot mangelfull, kan du miste potensielle kunder til konkurrenter.

Selvbetjening: Gi kundene mulighet til å betjene seg selv døgnet rundt. Da får du mer fornøyde kunder og øker samtidig effektiviteten og sparer penger internt. Selvbetjening kan omfatte oversikt over bestillinger, leveringsstatus, pakkesporing og fakturaarkiv, i tillegg til mer interaktive prosesser som bestilling av service og reservedeler.

Ett datapunkt: Lagre data ett sted. Produkter, priser og lagerstatus ligger som regel i et ERP-system. Da er det best å implementere en god integrasjon med ERP-systemet slik at data ligger ett sted, fremfor å duplisere informasjonen. Det gir bedre kontroll over dataene, og sikrer at nettbutikken har korrekt informasjon til enhver tid.

– Til syvende og sist dreier spørsmålet om man trenger en kundeportal eller ikke seg om posisjonen man vil ha i markedet. Vil man vil ta markedsandeler eller om man vil miste markedsandeler? slutter Thorvaldsen.

Les mer: Med Dynamics 365 spiller ERP og CRM på samme lag

Si din mening

*