Adyen: 3 faktorer som forandrer betalingsmarkedet fullstendig

Betalingslandskapet har gjennomgått store endringer de seneste ti årene. Betalingsekspert Jussi Lindberg i Adyen forteller her om hva som skaper endringene og hva handelsbedriftene kan gjøre for å henge med.

– Det har skjedd veldig mye innen betalingsløsninger det seneste tiåret. Ny funksjonalitet og mange nye betalingsmåter har kommet til i rask takt. Mange betalingsaktører har konsolidert markedet, samtidig som nye aktører har gjort at markedet er blitt mer segmentert. Forbrukerne er forskjellige og ulikheten gjelder også betalingspreferansene. Og uansett om man foretrekker kort, direktebetaling, Vipps eller faktura, så man tilby det, sier Jussi Lindberg, direktør for forretningsutvikling i Adyen.

Han forteller om det nye betalingslandskapet og forventningene som detaljhandlerne må tilby i dag. Dessuten får du tips til hva du kan gjøre for å ligge i forkant.

Tre faktorer som endrer betalingsmarkedet

1. Økte forventninger til betalingsløsninger: Kundenes forventninger til betalinger avhenger av salgskanal. Lindberg mener at ehandelskunder foretrekker enkelhet fremfor sikkerhet. Samtidig ser man jo ofte en standardisert betalingsflyt, noe som gjør at kundene kjenner seg igjen og handler mer. Trygghet forebygger forlatte handlekurver.

I fysiske butikker er kontantbetalinger og selvbetjening blitt vanlig på kort tid. Da må man ha en stabil betalingsløsning, slik at man unngår transaksjoner som ikke går igjennom. Hvis ikke er sjansen stor for at handlekurvene forlates eller at man går til et annet sted.

2. Nye krav på grunn av globalisering: Et annet aspekt som påvirker betalingsløsningene, er den globaliserte handelen. Kunder handler stadig mer fra utenlandske aktører, og blir dermed kjent med betalingsløsninger fra andre deler av verden. Samtidig fører økt turisme til at lokale markeder konfronteres med andre lands betalingsløsninger. For eksempel “kommer” kinesiske turister med betalingsløsninger som WeChatPay og Alipay.

–  Man må tilby de reisende deres lokale betalingsmåte og passe på at kassapunktet (POS – Point of Sales) støtter utenlandske betalingsmåter. Andre språk, valutakonvertering og kundens lokale valuta, må også være på plass. Det krever ingenting av personalet, men oppleves som verdifullt av kundene. Har du ikke dette på plass, risikerer du at kundene går til en annen butikk, fortsetter Lindberg.

3. Utdaterte handelskjemper: Til tross for at det er kommet nye betalingsløsninger på markedet, er det mange butikker som henger etter. Det gjelder særlig de store kjedene.

– Mange store selskaper sitter fast i planleggingsfasen. Det kan ta flere år før man kommer i gang eller tester løsningen. Da har kanskje markedet allerede endret seg. Jeg anbefaler derfor at man tester nye løsninger, kjapt og i liten skala, og evaluerer resultatet. Det trenger ikke være perfekt til å begynne med, sier Lindberg og fortsetter:

– Nisjeaktører er raskere til å teste ut nye løsninger, og vinner derfor kunder.

Han tilføyer at det også er vanlig at man vil ha en ny løsning, men som bygges som den gamle. Ofte blir det ingen forbedring, eller bare en marginal bedring. Det fungerer ikke å ha samme tankesett som tidligere.

Hvor skal man så starte om man vil lykkes med å få på plass en mer smidig betalingsplattform?

Betalingsekspert Jussi Lindberg i Adyen trekker frem tre ting.

1. Start med det som gir kunden verdi: Jussi Lindberg mener at man alltid skal starte med det som er nyttig for kunden. Hva synes kunden er verdifullt?

– Det viktigste er hva forbrukerne tenker. En kunde som har fått en god betalingsopplevelse kan bli din beste ambassadør. Uber, som er en av våre kunder, er et godt eksempel som inspirerer mange, understreker Lindberg.

2. Riv ned siloene i selskapet: Betalingseksperten legger også vekt på viktigheten av at man arbeider på riktig måte på tvers av selskapet.

– De som er flinke på betalingsløsninger, har satt sammen en gruppe med eksperter på tvers av organisasjonen og har sluttet å arbeide i siloer. Det er smart å utnevne interne eksperter som arbeider med betalingsspørsmål. Skal man lykkes, må eierskapet til området være klart definert i organisasjonen og man må ha mandat til å treffe riktige beslutninger, sier Lindberg.

3. Følg hele kundereisen: Det er også viktig å påse at man samler informasjon underveis i kundes kjøpsreise og at den er tilgjengelig uansett hvilket betalingsmiddel som brukes eller hvor man handler. Det krever riktig teknologi.

– Man må kunne følge kunden uavhengig av salgskanal eller betalingsmetode. Man forventer seg samme rabatt i alle kjøpskanaler, både på nettet og i butikken, men hvordan får man levert det? Silosystemer gjør at man sjelden får et helthetlig bilde av kunden. Med en felles plattform, kan man knytte sammen kundedata på en bedre måte. Det gjør omnikanal mulig og kan øke antall godkjente transaksjoner, sier Lindberg.

Få hjelp til å lykkes med fremtidens retail

Effektiviser kundekommunikasjonen i alle kanaler

Si din mening

*