Disse 5 tingene kan du ikke bruke Big Data til

Big Data gir deg nesten uendelige muligheter for å strukturere dine data og informasjon. Du kan øke din innsikt i din kundegruppe og i dine arbeidsprosesser og få viten om en lang rekke emner som har betydning for din bedrift eller organisasjon.

Enkelt sagt, Big Data er mer data, mer komplekse datasett – særlig fra nye datakilder. Vi snakker om store datamengder fra både strukturerte og ustrukturerte kilder.

Disse datasettene er så store at tradisjonell programvare for databearbeiding ikke kan brukes. Samtidig kan disse store datamengdene brukes til å finne nye forretningsmuligheter, som man ikke kunne forholde seg tidligere.

Man snakker om de fem V-er som kjennetegner Big Data:

Volume: mengden data er naturligvis stor.

Velocity: databehandlingen går raskt. Mange systemer behandler datastrømmer direkte i minnet i stedet for at dataene først lagres på disk.

Variety: stor variasjon i typer data og hvilke systemer både utstrukturerte og strukturerte data hentes fra.

Veracity: kan man stole på dataene? Om datakvaliteten er lav, og man ikke kan stole på at dataene er riktige og sannferdige, faller verdien tilsvarende.

Value: Data er den nye oljen, og data har stor verdi, om man finner riktig brukt og rett analyse av.

Men det er ting Big Data ikke kan hjelpe til med, i hvert fall ikke med det første. Her får du fem.

1. Fortelle deg hvorfor

Big data forteller deg på at ting er som de er, men hvorfor de er sånn, er det ofte ikke et svar på. For eksempel at salget av jojoer har økt, at det er mer jojo-reklame. Men dataene forteller kanskje ikke hvorfor jenter i alderen 10 til 15 år plutselig elsker jojoer, det får du ikke svar på.

2. Besvare spørsmål uten datagrunnlag

Big Data kan heller ikke svare på spørsmål uten at datagrunnlaget er tilstede. Big Data kan vise sammenhenger og gi deg innsikt som du aldri selv ville funnet frem til i et stort informasjonshav, men data vil aldri kunne fortelle deg at din kones yndlingskjoler er blå (fordi de fremhever hennes øyne), selv om hun alltid pynter med lilla (hun simpelthen elsker lilla) – om ikke din kones beslutningsgrunnlag er en del av datagrunnlaget.

Les også: Ta ledelsen i din bransje

3. Forutsi fremtiden 100 prosent

Man kan forutse mye med Big Data, med de riktige kilder og bruk av riktige verktøy som Machine Learning, men kan ikke forutse fremtiden 100 prosent.

Med mindre du har alle data, vil Big Data aldri kunne brukes til å 100 prosent presise prediksjoner. Din analyse viser kanskje at du har solgt 100 is om dagen i snitt de siste 10 årene, og at du derfor sannsynligvis vil selge 100 is om dagen også i år. Men har du ikke lagt inn værdata, konkurrenters produkter, eller andre momenter, vil de ikke bli en del av analyse som spår fremtidens issalg.
I en verden hvor ikke alt blir registret og omregnet til tall, er dine data prediksjoner basert på de dataene du har valgt ut.

Les også: Hva stort er egentlig Big Data?

4. Kommer ikke med nye ideer

Digital intelligens er stadig i sin spede begynnelse. I dag kan programvare gjenkjenne ting, analysere ting og trekker konklusjoner basert på oppgaven vi har gitt den.

Men innen det kreative området er mennesket foreløpig overlegent datamaskinene – kreativitet er foreløpig ikke en del av Big Data.

Det betyr ikke at Big Data ikke kan brukes til idemyldring, Big Data er fantastisk når data skal sammenholdes og når man vil se hvor datasett avviker og faller sammen.

5. Tar avgjørelser for deg

Big Data-analyser er fantastiske som faktagrunnlag når du skal treffe beslutninger, men du kan ikke la analysene treffe beslutninger. For når programvaren gjør en analyse kan forskjellige datasetts likheter og forskjelligheter gi konklusjoner som for et menneske er fullstendig ulogiske, men som gir god mening for et analyseprogram.

Den største utfordringen innen Analytics er å overføre en forretningsutfordring til en analysemodell.

Er jobben din å håndtere slitasje, kan ikke Big Data hjelpe deg før du har definert nøyaktig hva slitasje er og hva som skal gjøres.

Skap vekst på bunnlinjen med integrerte B2B- og B2C-e-handelsløsninger. Les mer

Digitalisering uten buzzord? Her får du gratis brosjyre med 5 gode råd og 10 konkrete erfaringer: Innfri ditt digitale potensial

Si din mening

*