Hva er disrupsjon?

Disrupsjon beskriver prosessen hvor nye teknologier og måter å bruke dem på inntar – og forstyrrer eller forvitrer – de gamle teknologiene og forretningsmodellene.

Begrepet disrupsjon, slik vi bruker det på norsk i dag, stammer fra Joseph L. Bower og Clayton M. Christensens artikkel “Disruptive Technologies: Catching the Wave” i Harvard Business Review i 1995. På norsk kan vi gjerne oversette begrepet med “forvitring” eller “nedbrytning”.

Disrupsjon er blant annet det som skjer når et selskap ikke greier å tilpasse seg nye teknologier og nye måter å drive sin virksomhet på, og når et selskap satser fullt ut på sin eksisterende forretningsplan og ikke ser mulighetene i nye og smartere måter å gjøre tingene på.

Hva betyr “disruption”

  • Ifølge Oxford Dictionary: Disturbance or problems which interrupt an event, activity, or process.
    Synonymer: Disturbance, disordering, disarrangement, disarranging, interference, upset, upsetting, unsettling, confusion, confusing.
  • Ifølge Cambridge Dictionary: an interruption in the usual way that a system, process, or event works.

Gründerbedrifter og disrupsjon

Jan Damsgaard, professor ved Institut for Digitalisering på CBS (Copenhagen Business School), forklarer at etablerte bedrifter sjelden har insitament for å prøve ut ny teknologi på grunn av den lave avkastningen man vanligvis ser når man tar i bruk ny teknologi.

De greier simpelthen ikke å se mulighetene på lang sikt. Dermed kan småbedriftene ofte utvikle og implementere nye teknologier i ro og mak, før de andre og større konkurrentene kommer på banen. I starten vil de sistnevnte, større konkurrentene ofte ha lavere fortjeneste eller tape på de nye forretningsmodellene enn oppstartsbedriftene.

Disrupsjon blir for alvor interessant når disse små bedriftene utvikler teknologien og tilpasser den til et større marked, som før tilhørte etablerte konsern.

Sakte vinner småselskapene flere og flere kunder i takt med deres utvikling, og tar en stor markedsandel fra de etablerte, som da blir “disruptet”.

Vær obs på tenåringen i kjelleren

Den lave prisen på ny teknologi gjør at store, etablerte selskaper må følge godt med. Prisene på kraftige IT-verktøy og avansert teknologi faller hele tiden og er enkelt tilgjengelig. Kampen står ikke lenger mellom etablert konsern med lang historie, men mellom tenåringen i kjelleren og de etablerte konsern.

På grunn av den enkel tilgangen til ny teknologi er det kort vei fra idé til forretning.

– Forestill deg at du varmer opp en gryte med en ekstra grad i året. Når temperaturen kommer over 90 grader, nærmer vi oss kokepunktet, sier Damsgaard og fortsetter:

– Det er på dette stadiet vannet skifter ra å være væske til å bli gass. Innen forretningslivet og i samfunnet er vi på et liknende stadium. År etter år har man brukt litt mer teknologi og brukt IT til litt mer. Nå er det installert så mye teknologi hos private, i bedrifter og i offentlig sektor at det muliggjør helt nye forretningsmodeller, som går inn og kraftig endrer måten man hittil har gjort forretning på, fortsetter Damsgaard.

Les mer: Derfor forstyrrer digitalisering forretningsmodellen din

Uber disruptet taxibransjen

En forretningside som for alvor forstyrret måten å drive forretning på, finner vi hos Uber. Konseptet bak Uber rystet taxi- og transportselskaper i Norge og resten av verden.

Uber startet opp som en fiks idé da to fulle venner ikke fikk tak i taxi en kveld i Paris. På tross av forbud, rettssaker og boikott i en rekke land, har Uber i dag cirka 1.300 ansatte og en estimert markedsverdi på om lag 500 milliarder kroner.

Uber har ingen sjåfører, ei heller biler. Uber fungerer som et bindeledd mellom sjåfør og kunde. Inntektene stammer fra en prosentandel av betalingen for turen.

Kodak klassisk eksempel på disrupsjon

Kodak er et av de mest brukte eksemplene på et konsern som ble disruptet. Kodak levde godt av å selge og fremkalle film, inkludert å skrive bilder ut på papir.

Da digitalkameraene og senere mobil med kamera kom på markedet, forsvant gradvis Kodaks marked. Bildegiganten, som faktisk utviklet digitalkamera på 1970-tallet, gikk til slutt konkurs. Det kan være interessant å se på forretningsmodellen til dagens fotogiganter; Snap og Instagram. Ingen av dem utvikler eller produserer kamera eller “film”. Alt dreier seg om teknologi for å bearbeide og dele bilder. Hos Snap blir bildene i utgangspunktet til og med borte etter en stund.

 

Digitalisering uten buzzord? Her får du gratis brosjyre med 5 gode råd og 10 konkrete erfaringer: Innfri ditt digitale potensial

Si din mening

*