Effektiviser din it-avdeling med Managed Services

I en serie på tre artikler, forklarer John T. Hummelgaard, Sales Director, DXC Eclipse Denmark, hvordan selskaper kan optimalisere forretningsprosessene gjennom outsourcing.

Med våre driftstjenester slipper man å bruke tid, krefter eller ansatte på å drifte infrastruktur, applikasjoner eller håndtere maskiner som feiler. Vi har alltid noen som kan hjelpe når noe går galt, uansett hvor det er eller når det skjer. Og våre tjenester og support; Application Management Services, Infrastructure Services og Field Service/POS-services holder åpent 24/7.

DXCs Managed Services står på tre ben med totalt fem produktområder:

  1. Application Services
  2. Infrastructure Services
  3. Field Services med POS-services

Application Services

Med Application Services tar DXC seg av bedriftens viktigste IT-systemer døgnet rundt. Det gir blant annet økt produktivitet for bedriftens ansatte. Har dere tenkt på hvordan produktivitet, kundetilfredshet eller fakturering påvirkes hvis:

  • IT-systemet plutselig bryter sammen?
  • Dere ikke får bestilt varer?
  • Dere ikke kan besvare kundehenvendelser?
  • Selgerne ikke kan utarbeide tilbud?

La DXC ta seg av bedriftens IT-system døgnet rundt

Infrastructure Services

Dagens infrastruktur består ofte av en del maskiner og systemer som står lokalt, såkalt on premise, en del som ligger på en eller flere skyplattformer og en del som er lagt til et eksternt data- og driftssenter (ASP).

Det kan være krevende og kostbart å ha nok kompetanse internt til å sørge for sikker og pålitelig drift av et stadig mer komplekst infrastrukturlandskap.

Og når noe feiler, hvor ligger feilen? Hvem har skylden. Mange har opplevd å bli kasteball mellom ulike leverandører og produsenter når kritiske IT-systemer feiler. Den ene programvareprodusenten skylder på det andre programvareselskapet, som skylder på maskinvareprodusenten, som skylder på integratoren, som skylder på hostingpartneren.

DXC kan ta et helhetlig ansvar for hele infrastrukturen. Vi har systemer og løsninger som overvåker infrastrukturen og raskere finner årsaken om noe går galt.

Som bedrift slipper du å tenke på maskinvare, inkludert konfigurering, oppsett og oppgraderinger. Du trenger ikke bruke tid og penger på å ha denne kompetansen innomhus. I stedet kan IT-avdelingen bruke tid på tjenester, løsninger og strategi, ting som gir forretningen verdi.

DXC sørger for at maskinvare og programvare fungerer og er oppdatert. Vi har dedikerte ressurser og har prosesser som hele tiden bygger opp kunnskap og kompetanse både på maskinvare og programvare.

Unngå sårbarhet ved IT-krasj

Field Service og POS-services

Det er nok ikke mange som kjenner til at DXC håndterer nesten alle typer maskinvare ute hos kundene, eller at vi gjør garantireparasjoner for HP og Lenovo. Maskinvaren vi tar ansvar for inkluderer blant annet PC-er, printere, servere, skjermer og POS, Point of Sales, kassapunkter på norsk.

Som mangeårig leverandør av IT-løsninger til detaljbransjen vet vi hvordan kasseløsninger og betalingssystemer opprettes og vedlikeholdes. Samler du din maskin- og programvareservice hos DXC, får du:

Bare ett sted å henvende deg når du trenger hjelp Effektiv problemløsing uten unødig ventetid Høy medarbeiderproduktivitet

Når en PC, server eller annen maskinvare krasjer, mister medarbeiderne og bedriften dyrebar tid. Lar du DXC stå for beredskapen, er du dekket og kan konsentrere deg om kjernevirksomheten. Du slipper dyre investeringer i maskinvare eller opplæring.

Mange bedrifter opplever at IT-avdelingen til tider kjemper for å henge med. I takt med at flere brukere kobles på og arbeidsrutiner digitaliseres, drukner mange avdelinger i feilsøking, midlertidige løsninger og support.

Med Managed Service får du frigjort ressurser som kan brukes på mer verdiskapende arbeid. Virksomhetens egne IT-folk kan konsentrere seg om mulightene teknologi og IT kan gi til forretningen. Samtidig får du oppetid og bedre kvalitet på IT-systemene, som igjen gjør at bedriften er mer effektiv og leverer bedre tjenester til deres kunder og ansatte.

Les også: Outsourcing i skyens tidsalder

Les også: En skyplattform løser ikke alle problemer – du trenger fortsatt en driftspartner

Si din mening

*