Business Intelligence gjør produksjonen konkurransedyktig

Alt for mange produksjonsselskaper utnytter ikke data og informasjon fra produksjonen. Dermed utnytter de ikke konkurransefordelen som ligger i å konvertere data til innsikt. Det er ikke data man mangler, men riktige verktøy.

Når jeg diskuterer rapportering av data fra forretningen med produksjonsbedrifter, blir jeg stadig overrasket over hvor mange selskaper som fortsatt har manuelle prosesser.

En gang om måneden får IT-avdelingen beskjed om å levere data fra ERP-systemet til bedriftens økonomiavdeling. Deretter jobber økonomimedarbeiderne i dagevis med tallene før de lager rapporter – vanligvis i Excel.

Dataene og informasjonen finnes i forretningssystemene, men det er så som så med tilgangen til dataene.

Datadreven produksjon

I vår tid, hvor digital transformasjon er blitt en del av hverdagen om man skal overleve i et stadig tøffere og globalt marked, er forutsetning at selskapet er datastyrt.

Det gjelder særlig for produksjonsbedrifter. I bunn og grunn handler det om å være i stand til å ha kontroll over produksjonen, noe som krever dyptpløyende innsikt gjennom Business Intelligence.

Har man for eksempel nødvendig kapasitet på maskinene når man mottar en ordre? Vet man nøyaktig når man kan starte produksjonen eller når er den ferdig, slik at man kan koordinere transport og unngå liggetid på lageret? Ble ordren produsert optimalt eller ble halvparten av ressursene sløst vekk?

Kunne man produsert på halvparten av tiden eller med halvparten av ressursene?

Vil du styrke konkurransekraften? Les om DXC BI her!

Tapt fortjeneste uten Business Intelligence

Hvis ikke innsikt som nevnt over er tilgjengelig når produksjonen planlegges, så mister man en betydelig konkurransefordel. Eller sagt på en annen måte, man gir konkurrentene denne konkurransefordelen.

For en ting er sikkert. Det er mange produksjonsvirksomheter som har enkel og rask tilgang til data og innsikt gjennom Business Intelligence, og bruker det som en konkurranseparameter. Både overordnet for hele bedriften – blant annet i forhold til fordeling av lønnskostnader til prosjektledelse, kvalitetsstyring, manuelt arbeid og så videre – og konkret for hver enkelt produksjon.

Enhetsprisen stiger og fortjenesten faller hvis ikke ressursene utnyttes best mulig. Og er konkurrentenes produksjon bare fem prosent bedre enn din, kommer du raskt bakpå.

En ting er sikkert. Det er mange produksjonsvirksomheter som har enkel og rask tilgang til data og innsikt gjennom Business Intelligence, og bruker det som en konkurranseparameter.

Kontroll over produksjonen i sanntid

Det er en klar fordel å kunne overvåke hvordan det går med produksjonen i mer eller mindre i sanntid, om ikke annet daglig eller hver time. Derfor hører rask tilgang til operasjonelle data med i en god rapportering. La meg komme med et eksempel:
Starter man mandag å produsere, og man ser på tirsdag at man ikke har nådd det forventede produksjonsmålet, har man mulighet til å rette opp og justere, slik at man likevel kommer i mål på fredagen.

Skulle man manuelt hentet data ut av systemet, vil man i beste fall se hvordan produksjonen faktisk har gått i etterkant. Det sier seg selv hvorfor man ideelt bør kunne rette opp produksjonen underveis i stedet for å rasjonaliser den i etterkant.

Dog betyr ikke dette at analyse også er en nødvendig øvelse. Rapporteringen skal også kunne gi overblikk over hvordan produksjonen går over tid, hvordan man leverte sist uke, siste måned, siste halvår og så videre. Bare slik kan man se trender og måle hvordan langsiktige tiltak virker på forretningen.

Business Intelligence til Microsoft Dynamics

I DXC mener vi at robuste Business Intelligence-verktøy er den beste løsningen til selskaper som ønsker å få mest mulig ut av deres data. Mange av våre kunder bruker Microsoft Dynamics AX eller Dynamics 365. Siden dette er store plattformer med mange standard- og tilleggsmoduler, er det en eksepsjonelt komplekst og datatung jobb å manuelt å finne riktig informasjon til de rette personene i selskapet.

Derfor er vår egen DXC BI for Microsoft Dynamics et meget godt eksempel på en Business Intelligence-løsning som gjør livet mange ganger enklere for bedriftene og gir den raske og kontinuerlige tilgangen til forretningsdata, som som nevnt over er en nødvendig forutsetning for en datadreven produksjon.

Beste praksis i produksjon

DXC BI er blant annet basert på beste praksis hos flere store produksjonsbedrifter. Det innebærer at vi på forhånd har identifisert alle parametere som er vesentlige for produksjonsvirksomheten, herunder hvilken informasjon som er relevant i forhold til innkjøp, salg, produksjon og lagerstyring. Dermed er en rekke rapporteringsbehov dekket uten noen form for tilpasning, og løsningen kan levere både det strategiske overblikket til ledelsen og operasjonelle data som gjør det mulig å optimalisere driften fra dag til dag.

Det er også en smal sak å se på data på nye måter og utvikle nye rapporter som de enkelte medarbeidere kan få direkte tilgang til. Og siden DXC BI jobber sammen med Microsoft Power BI, er både daglig og strategisk rapportering tilgjengelig som oversiktlige og lettfattelige dashboards, tilgjengelig via en nettleser.

La DXC hjelpe deg til å innfri ditt digitale potensial

Si din mening

*