En skyplattform løser ikke alle problemer

Med Dynamics 365 tar Microsoft en stor del av ansvaret for driften av applikasjon og underliggende infrastruktur. Imidlertid er det viktig å vite hvor Microsofts ansvar slutter og bedriftens ansvar starter. Med en outsourcingspartner blir det enklere å holde oversikt, sier John T. Hummelgaard, Sales Director, DXC Eclipse Denmark.

I en serie på tre artikler skriver han om DXCs outsourcingstilbud (Managed Services), og hvorfor det er smart å la et IT-selskap ta seg av IT-driften, også i skyens tidsalder. Her følger den tredje artikkelen.

Bedriften har selv ansvar for blant annet sikkerhet, brukernes tilganger, implementering av oppdateringer, samt at utviklings- og testmiljøer fungerer.

I min første artikkel skrev jeg om DXCs mindre kjente tilbud: Managed Services eller DXCs driftstjenester på godt norsk.

I min andre artikkel skrev jeg om behovet for å ha en drifts- eller outsourcingspartner i skyens tidsalder. Selv om leverandørene av skytjenester og skybaserte applikasjoner, håndterer deler av infrastruktur, er det fortsatt smart å la en IT-partner ta seg av driften. Det gjør at virksomhetens egne folk konsentrere seg om hvilke muligheter teknologi og IT kan gi til forretningen.

Les også: Hva er Managed Services?

Mange selskaper tar i bruk stadig flere applikasjoner som skytjenester. Med skytjenester blir selskapets IT-løsninger fleksible og kan lettere tilpasses bedriftens behov.

Samtidig gjør skytjenester bedriftens ansatte mer produktive og de IT-ansatte kan bruke tiden sin på det som skaper verdi, i stedet for å drifte infrastruktur og utvikle applikasjoner.

Imidlertid kan man lett gå i fellen og tro at man ikke har behov for en outsourcings- eller en IT-partner når man tar i bruk skytjenester. Da glemmer man at applikasjonsleverandørens ansvar ikke er altomfattende. Bedriften har selv ansvar for blant annet sikkert, brukernes tilganger, implementering av oppdateringer samt at utviklings- og testmiljøer fungerer.

Les også: Oustsourcing i skyens tidsalder

Hva skjer når applikasjonen flyttes til skyen?

Når applikasjonen flyttes til skyen vil applikasjonsleverandøren ta seg av deler av applikasjonsdriften. Illustrasjonen under viser hvordan hvem som har ansvar for hva i dag for Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations.

Microsoft har ansvaret for de mørke områdene, områder som ville vært håndtert av en outsourcingspartner ved en klassisk applikasjonsdrift. Det omfatter blant annet infrastrukturytelse, sikkerhet, utvikling og levering av oppdateringer.

Imidlertid, det er bedriftens ansvar å håndtere brukernes applikasjonstilgang, inkludert sikkerhet, brukeradministrasjon, tilgangskontroll og så videre.

På applikasjonssiden har bedriften fortsatt ansvar for blant annet å definere og sette opp prosessene forretningsapplikasjonen skal understøtte, utvikle og teste tilpasninger og sikre at utviklingsmiljøer fungerer. Det er også bedriftens ansvar å implementere fikser og oppdateringer som Microsoft kommer med.

Skytjenester fjerner med andre ord ikke behovet for å administrere, overvåke og håndtere applikasjonen.

Samtidig kan det være krevende å sikre at abonnementet på applikasjonen er på riktig nivå.

Illustrasjonen viser ansvarsfordelingen mellom hva skyleverandøren tar ansvar for (mørke farger) og hva virksomheten fortsatt har ansvar for (blått) når applikasjonen kommer som en skytjeneste.

Fire store fordeler

Å la en partner ta seg av IT-driften har fire store fordeler, også i en skyverden.

Man kan konsentrere sin kompetanse om den bransje man driver i, istedenfor også å bygge opp kompetanse på hvordan Microsoft utvikler til forretningsplattform. Man kan bruke minst mulig tid på det verktøyet man bruker. Putt penger og ressurser der det gir mest mening.

Ett kontaktpunkt for hele ens løsning og forretningssystemer. En ting er å få hjelp og støtte rundt Microsofts plattform, men de aller fleste selskaper har applikasjoner fra flere leverandører og kanskje også flere IT-tilbydere. Med Managed Services får man ett kontaktpunkt uansett hva det gjelder.

Dynamics 365 er en plattform som utvikler seg kontinuerlig. Med en partner som har dyp innsikt i denne utviklingen og som kjenner både Microsoft og deg som kunde og dine behov, gjør at du og ditt selskap kan rette blikket mot det som er relevant for din virksomhet.

Som en partner kan vi sikre at du får en smidig plattform, og ikke bruker og betaler for flere ressurser enn du trenger. Vi hjelper bedriften til å skalere både opp og ned, og med det påse at abonnementet på skytjenesten(e) også varierer etter behov.

Mange bedrifter opplever at IT-avdelingen til tider kjemper for å henge med. I takt med at flere brukere kobles på og arbeidsrutiner digitaliseres, drukner mange avdelinger i feilsøking, midlertidige løsninger og support.

Med Managed Services får du frigjort ressurser som kan brukes på mer verdiskapende arbeid. Samtidig får du oppetid og bedre kvalitet på IT-systemene, som igjen gjør at bedriften er mer effektiv og leverer bedre tjenester til deres kunder og ansatte.

Med andre ord, man sparer både tid og penger, og kan i tillegg bruke de ansattes ressurser mest mulig på det som faktisk gir bedriften verdi med Managed Services.

Frigjør tid og ressurser ved å la DXC overta

La DXC ta seg av bedriftens IT-system døgnet rundt

Si din mening

*