Machine Learning blir vanlig i alle skytjenester

DXC tester ut Machine Learning i driftstjenester

I løpet av få år vil Machine Learning gå fra hype til melk og brød og bli en helt vanlig del av forskjellige IT-løsninger. DXC prøver ut Machine Learning som en del av sin Business Care-tjeneste.

 

– Ved hjelp av Machine Learning kan vi analysere store mengder data, og kan forutse hva som kommer til skje og dermed komme med forslag om hva som faktisk bør gjøres, forteller Anders Christensen, Senior Manager Platform Consultancy i DXC Scandinavia.

Business Care er DXCs tilbud om systemovervåkning – en 24/7-overvåking av et selskaps IT-løsning som sikrer tilgjengelighet, ytelse og kapasitet av ens Dynamics-løsning.

 

Hva gjør Machine Learning

  • Forenklet kan man si at Machine Learning er en avart av kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence).
  • Ved hjelp av ML kan man analysere store mengder data med formål om å finne frem til spesifikke tendenser i de innsamlede data. Samtidig vil programvaren analysere de innsamlede dataene for selvstendig å forbedre analysene.

 

Machine Learning-ekspert Anders Christensen understreker at foreløpig er bruken av Machine Learning bare på teststadiet, men likevel knyttet opp mot noen utvalgte kunder som har valgt å kjøpe tjenesten Business Care fra DXC.

 

Folk er best på de store tanker

– Men DXC vil ta i bruk Machine Learning i nær fremtid. Grunnen er at Machine Learning er så tett integrert med Microsoft Azure og blir stadig tettere integrert i de ulike Microsoft-løsningene som bygges på Azure-plattformen. Snart vil bruk av Machine Learning være vanlig i mange løsninger og tjenester, fortsetter Christensen.

Han sier at med Machine Learning kan man automatisere arbeid og arbeidsprosesser som i dag gjøres av konsulentene. Det kan for eksempel være rapportskriving.

– Dermed kan vi flytte konsulentene tettere på kundene og heller gi verdiøkende forslag til bedriftene. Mennesker er bedre på å se helheten i IT-løsningen. Om Machine Learning foreslår å gjøre endringer i systemoppsettet, kan en konsulent se at det kan føre til uheldige konsekvenser et annet sted, og ta en bedre beslutning basert på både Machine Learning og erfaringer og kunnskap. Folk er bedre på å tenke de store tankene, forklarer Christensen og fortsetter:

– Nøkkelen til suksess, er å bruke Machine Learning til å analysere og forstå data. Konsulentene må forstå data og informasjonen som ligger i dataene, og bruke denne forståelsen for å forbedre forretningen.

 

Les om DXC Business Care her.

 

Business Care og Managed Services

EGs Business Care-tilbud er en del av driftstjenestene i Managed Services.

I en serie på tre artikler har EGs direktør for Managed Services, Anders Borggaard Jensen, skrevet om hvorfor outsourcing av IT-drift og applikasjonsforvaltning er smart – også i skyens tidsalder.

– Bedriftene flytter stadig flere applikasjoner i skyen. Imidlertid svekkes ikke behovet for en IT-partner som kan hjelpe til med driften – snarere tvert om, sier Borggaard Jensen, Vice President Managed Services i EG.

Her kan du lese de tre artiklene:

Les også: Gjør ansatte mer produktive – outsource IT og systemer.

Les også: Outsourcing i skyens tidsalder.

Les også: En skyplattform løser ikke alle problemer – du trenger fortsatt en driftspartner.

Si din mening

*