5 gode grunner for outsourcing

Lar du en IT-partner håndtere virksomhetens IT-løsninger, kan den interne IT-avdelingen konsentrere seg om teknologien som gir verdi til forretningen.

I en serie på tre artikler har John T. Hummelgaard, Sales Director DXC Eclipse Denmark, forklart hvordan bedrifter kan optimalisere sine forretningsprosessene ved å la en IT-partner ta seg av driften av IT-infrastruktur, IT-løsninger og/eller applikasjoner.

Her får du en oppsummering av artikkelserien – og fem gode grunner til at det er lurt å la partnere, som DXC, stå for drift av IT-infrastruktur og applikasjoner.

Med Managed Services, tar DXC seg av bedriftens viktigste IT-systemer døgnet rundt. Det gir blant annet økt produktivitet for bedriftens ansatte.

John T. Hummelgaard presiserer at virksomhetenes egne IT-folk i langt større grad enn det vanligvis skjer, bør være involvert i utvikling og forbedringer av forretningen i samspill med forretningsenhetene i virksomheten.

– Med outsourcing kan virksomhetens egne folk konsentrere seg om hvilke muligheter teknologi og IT kan gi til forretningen. Det får virksomhetens egne IT-folk i langt større grad tid til, hvis de lar en ekstern partner som DXC håndtere IT-driften, understreker John T. Hummelgaard.

Han trekker også frem kompetansebehovet. Med en driftspartner, trenger man ikke å ha like tung og bred kompetanse internt på alle løsninger og plattformer. I stedet kan man konsentrere seg om utvalgte teknologier, spesielt teknologiene som vil påvirke bransjen mest.

Les også: Gjør ansatte mer produktive.

Outsourcing i en skyverden

For å unngå problemene nevnt over, tar mange bedrifter i bruk skybaserte forretningssystemer. Forsvinner samtidig behovet for en IT-partner som kan drifte infrastruktur og/eller applikasjoner?

– Nei, mener John T. Hummelgaard.

Les også: Outsourcing i skyens tidsalder.

– Selv om applikasjonsleverandøren, for eksempel Microsoft eller SAP, tar seg av infrastrukturytelse, utvikling, sikkerhet og levering av oppdateringer, må kunden, altså bedriften, selv ta ansvar for testmiljøer, brukeradministrasjon, tilgangskontroll og så videre. Bedriften har også fortsatt ansvaret for blant annet å definere og sette opp prosessene forretningsapplikasjonen skal understøtte og teste tilpasninger. Det er også bedriftens ansvar å implementere fikser og oppdateringer som kommer.

Han trekker også frem at i tillegg kommer integrasjoner mot forskjellige systemer.

– Alle bransjer går mot å bruke flere plattformer og teknologier, som det er svært viktig å få koblet sammen. Det er svært viktig at kunden har hele sitt IT-økosystem med når de tenker vedlikehold og utvikling. Skytjenester fjerner med andre ord ikke behovet for å administrere, overvåke og håndtere applikasjonen.

Les også: En skyplattform løser ikke alle problemer.

Fem store fordeler med outsourcing

1. Systemene fungerer alltid

I dag er de aller, aller fleste bedrifter avhengig av at deres IT-løsninger fungerer knirkefritt døgnet rundt og året rundt. Systemnedetid fører til tap av omsetning, tap av rennommé og gir misfornøyde kunder.

Motsatt kan en IT-partner sørge for at infrastruktur og applikasjoner alltid virker som de skal. Det gir økt produktivitet, fornøyde kunder, samt mer omsetning og bedre lønnsomhet.

2. La IT-avdelingen konsentrere seg om å gi forretningen verdi

Med Managed Services kan IT-avdelingen konsentrere seg om å være en sterk sparringspartner internt i din virksomhet, slik at alle forretningsområdene får en best mulig utvikling av sine IT-løsninger.

Med andre ord kan du konsentrere din (IT-)kompetanse om bransjen du driver i. Du kan bruke minst mulig tid på det IT-verktøyet du bruker, men putter isteden penger og ressurser der det gir mest mening og størst verdi.

3. Konsentrer deg om å utvikle forretningen – ikke IT-løsningene

IT-løsninger og skyplattformer, som Microsoft Dynamics 365, utvikler seg kontinuerlig. Med en partner som har dyp innsikt i denne utviklingen, og som kjenner både Microsoft, og deg som kunde samt dine behov, gjør at du og ditt selskap kan rette blikket mot det som er relevant for din virksomhet i stedet å følge med på utviklingen av IT-løsninger.

4. Én som passer på hele ditt IT-økosystemet

Med Managed Services får du ett kontaktpunkt for hele din IT-løsning og alle forretningssystemer. En ting er å få hjelp og støtte rundt eksempelvis Microsofts plattform, men de aller fleste selskaper har applikasjoner fra flere leverandører og kanskje også flere IT-tilbydere.

Samtidig får du en IT-partner som tar hånd om integrasjoner mellom ulike systemer og programmer, og som håndterer support og service på tilleggsløsninger.

5. Betal bare for det du bruker

Uansett om du har systemene lokalt eller i skyen – det er vanskelig å være sikker på at man er riktig lisensiert eller betaler de riktige abonnenter. En IT-partner vil holde oversikt over lisens- og abonnementsbehov og passe på at man verken betaler for mye eller for lite også etter hvert som bedriftens behov endrer seg, og man skalerer opp eller ned.

DXC-direktør John T. Hummelgaard oppsummerer DXCs tilbud på Managed Services slik:

– Du får du frigjort ressurser som kan brukes på mer verdiskapende arbeid. Samtidig får du oppetid og bedre kvalitet på IT-systemene, som igjen gjør at bedriften er mer effektiv og leverer bedre tjenester til deres kunder og ansatte.

Si din mening

*