Outsourcing av applikasjoner optimerer forretningsprosesser

I en serie på tre artikler, forklarer John T. Hummelgaard, Sales Director hos DXC Eclipse Denmark, hvordan selskaper kan optimalisere forretningsprosessene gjennom outsourcing.

– Bedriftene flytter stadig flere applikasjoner i skyen. Imidlertid svekkes ikke behovet for en IT-partner som kan hjelpe til med driften – snarere tvert om, sier John T. Hummelgaard, Sales Director hos DXC Eclipse Denmark.

I en serie på tre artikler skriver han om DXCs outsourcingstilbud (Managed Services), og hvorfor det er smart å la et IT-selskap ta seg av IT-driften. Her er artikkel nummer 2.

I min første artikkel skrev jeg om DXCs mindre kjente tilbud: Managed Services eller DXC’s driftstjenester på godt norsk.

Med våre driftstjenester slipper man å bruke tid, krefter eller ansatte på å drifte infrastruktur, applikasjoner eller håndtere maskiner som feiler. Vi har alltid noen som kan hjelpe når noe går galt, uansett hvor det er eller når det skjer. DXCs Managed Services består av tre områder: Application Management Services, Infrastructure Services og Field Service/POS-services.

Men, er våre tjenester like relevante, i våre dager når alle typer virksomheter i stadig større grad kjøper applikasjoner som en skytjeneste i stedet for at applikasjonene leveres fra eget eller andres datarom?

Det korte svaret er ja. Om du vil ha det lange svaret på hvorfor les videre.

Les også: Hva er Managed Services?

I første omgang har det dreid seg om “enklere” programvare, som kontorstøttesystemer eller kundeoversikter, timeregistrering, internkommunikasjon og liknende. Det siste året har bedriftene imidlertid startet med å kjøpe avanserte forretningssystemer, ERP- og CRM-løsninger, som en skytjeneste.

Mange selskaper har latt en IT-partner stå for driften av forretningsapplikasjonene enten de har vært installert på egne servere eller har ligget på servere hos en hostingleverandør (ASP).

Når applikasjonene kommer som en skytjeneste, trenger man da fortsatt en driftspartner?

Mitt svar er ja! Men la oss først seg på hva applikasjonsdrift er i klassisk forstand.

Les også: En skyplattform løser ikke alle problemer.

Hva er klassisk applikasjonsdrift

DXCs tilbud på klassisk applikasjonsdrift (Application Managed Services), både on-prem og hosting, omfatter følgende punkter:

 • Brukerstøtte og applikasjonssupport.
 • Applikasjonsovervåking og optimalisering av ytelse.
 • Håndtering av ulike miljøer, som testmiljø, utviklingsmiljø og så videre.
 • Oppdateringer.
 • Endringsledelse.
 • Utvikling og implementeringer.
 • Backup and tilbakeføring.
 • Administrering av tredjeparts løsninger og tjenester.

Unngå sårbarhet ved IT-krasj.

Hva skjer når applikasjonen flyttes til skyen?

Når applikasjonen flyttes til skyen vil applikasjonsleverandøren ta seg av deler av applikasjonsdriften. Illustrasjonen under viser hvordan hvem som har ansvar for hva i dag for Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations.

Microsoft har ansvaret for de mørke områdene, områder som ville vært håndtert av en outsourcingspartner ved en klassisk applikasjonsdrift. Det omfatter blant annet infrastrukturytelse, sikkerhet, utvikling og levering av oppdateringer.

Imidlertid, det er bedriftens ansvar å håndtere brukernes applikasjonstilgang, inkludert sikkerhet, brukeradministrasjon, tilgangskontroll og så videre.

På applikasjonssiden har bedriften fortsatt ansvar for blant annet å definere og sette opp prosessene forretningsapplikasjonen skal understøtte, utvikle og teste tilpasninger og sikre at utviklingsmiljøer fungerer. Det er også bedriftens ansvar å implementere fikser og oppdateringer som Microsoft kommer med.

Skytjenester fjerner med andre ord ikke behovet for å administrere, overvåke og håndtere applikasjonen.

Samtidig kan det være krevende å sikre at abonnementet på applikasjonen er på riktig nivå.

La DXC ta seg av bedriftens IT-system døgnet rundt.

Hva er applikasjonsdrift i en skyverden?

Med DXCs applikasjonsdrift for skybaserte applikasjoner (Cloud Application Services) kan bedriften og bedriftens ansatte konsentrere seg om det som gir virksomheten verdi. Cloud Application Services omfatter følgende punkter:

 • Brukerstøtte og applikasjonssupport.
 • Administrasjon av tredjepartsløsninger og- leverandører.
 • Brukeradministrering og tilgangskontroll.
 • Abonnementsadministrasjon av Azure.
 • Håndtering av test- og utviklingsmiljøer.
 • Håndtering av plattformoppdateringer.
 • Backup og tilbakeføring.

Tre gode grunner for applikasjonsdrift i en skyverden

Hva er så verdien av å la en partner som EG drifte applikasjonen også i en verden der bedriftene får stadig flere skybaserte applikasjoner?

Her er tre gode grunner:

 1. Du trenger ikke som virksomhet å ha kompetanse på hvordan Microsoft utvikler sin plattform. Man skal bruke minst mulig tid på de verktøyene som skal understøtte virksomhetens drift. Det handler om hva man skal bruke sin tid, energi og sine penger på.
 2. Du får ett kontaktpunkt for hele virksomhetens forretningsløsning, både de som er på egne eller driftede servere og de skybaserte.
 3. Skyplattformer utvikler seg hele tiden. Med en partner som både kjenner din virksomhet og Microsofts planer, gjør at din virksomhet kan ha fokus på det som er viktig.

Les også: Fem gode grunner for outsourcing.

Digitalisering uten buzzord? Her får du gratis brosjyre med 5 gode råd og 10 konkrete erfaringer: Innfri ditt digitale potensial.

Si din mening

*