Slik blir CRM fullt integrert i medarbeidernes hverdag

Ny teknologi og dyre systemer er verdiløse om ikke løsningene brukes. Les hvordan du kan få de ansatte til å bruke CRM-systemet gjennom hele arbeidsdagen.

Ingen arbeider en hel dag i CRM, Outlook, Word eller Excel. Eller tilbringer arbeidsdagens fulle åtte timer på å gjennomgå kontakter i LinkedIn. I virkeligheten skifter vi alle mellom ulike programmer og mellom forskjellige plattformer.

En av ulempene med det er at vi ofte må bruke tid på å overføre eller oppdatere data fra et program til et annet. Dette er arbeidstid som ikke gir annet enn irritasjon…

Derfor har programvarehus som lager CRM-løsninger, lenge utviklet ulike integrasjonsmoduler – slik at informasjon utveksles enkelt mellom ulike systemer.

Microsoft er blant leverandørene som har kommet lengst med dette, Gjennom å integrere CRM-appene med resten av Dynamics-løsningene og med Office-pakken, gir Microsoft en sømløs brukeropplevelse samt informasjonsutveksling.

Man kan følge en komplett kundedialog i Outlook. Ringer man ut via Skype blir aktiviteten automatisk opprettet i CRM, slik at det man noterer i samtalen føres direkte i CRM-systemet, uten at man må bruke tid på å kopiere og oppdatere data på tvers. Med denne dype integrasjonen, er alle data, alltid tilgjengelig og alltid oppdatert.

Tettere integrasjon med LinkedIn

Ifølge Bo Møller, salgsdirektør for Dynamics 365 i Microsoft, arbeides det hele tiden med å integrere funksjonalitet mellom de ulike systemene. Snart vil det blant annet bli mulig å følge potensielle kunder og kundekontakter tettere. Man kan starte en epostutveksling i Dynamics. Deretter vil LinkedIn-integrasjonen automatisk oppdatere CRM-systemet om kundekontakten skifter funksjon eller bytter jobb (endringer som kommer fra vedkommendes LinkedIn-profil).

Eller man kan få epost om en av ens LinkedIn-kontakter får en posisjon i et selskap som kan åpne for å kalle inn til et fruktbart salgsmøte.

Møller trekker også frem at det vil komme en funksjon der man gjennom å føre musepekeren over en kontakt, vil få opp en oppsummering av personens LinkedIn- informasjon. Dermed kan man øke muligheten til å dra nytte av felles referanser eller kontakter.

CRM-løsninger skal være fleksible med dyp funksjonalitet

Tiden da man kjøpte hele elefanten eller ingenting, er for lengst passert. Derfor har Microsoft delt opp CRM-løsningen i flere apper, som kan kjøpes og integreres stykkevis.

  • Dynamics 365 for Sales
  • Dynamics 365 for Marketing
  • Dynamics 365 for Customer Service
  • Dynamics 365 for Field Service
  • Dynamics 365 for Project Services Automation

Store fordeler, som blir enda større

Med disse appene og den dype integrasjonen i Dynamics og med Office, har Microsoft mulighet for å tilby sine kunder og deres brukere helt andre muligheter enn resten av markedet. Og hele integrasjonen og utviklingen av løsninger er fortsatt bare i startfasen. Forskjellen mellom Microsofts CRM-løsninger og resten av markedet vil trolig bare bli større og større i årene som kommer.

Michael Weiss, salgsdirektør for digitale løsninger i DXC Scandinavia, er hele tiden i kontakt med markedet og kjenner godt til bedriftenes forhold til CRM-løsninger.

– Det er en meget tydelig tendens at bedriftene forventer at muligheter og teknologier er fullt utviklet. Det som virkelig betyr noe, er hvor godt løsningene kan integreres med bedriftens nåværende systemer og de ansattes prosesser og arbeidsflyt. Er det noe selskapene har erfart de siste ti årene, så er det at om et system ikke er enkelt å bruke i arbeidshverdagen, så lykkes implementeringen av løsningen svært sjelden. Det er her Microsoft har en stor fordel på grunn av integrasjonen i Dynamics-plattformen og med Office-pakken. Det gir både selskapet og de ansatte umiddelbart en lang rekke åpenbare fordeler i arbeidshverdagen, sier Weiss og fortsetter:

– Vi kjenner jo til det alle sammen; vi er skeptiske til forandringer, men får vi vite at endringen fører til at vi kan gjøre flere oppgaver overflødige, blir vi straks mer interesserte i systemendringen, slutter Weiss.

Styrk konkurranseevnen gjennom unike kundeopplevelser.

Last ned brosjyre: Disse 11 skrittene forbereder virksomheten på CRM.

Les også: Dynamics 365 gjør CRM og ERP til likeverdige apper.

Si din mening

*