Big Data gjør industrien smartere

Bedre produktkontroll, bedre kundeopplevelse, økt omsetning og bedre lønnsomhet. Det er noe av effektene ved å ta i bruk tingenes internett med datainnsamling og dataanalyse i prosjektindustrien. Les hvordan du får stor effekt av Big Data.

Tingenes internett (Internet of Things – IoT) gir mulighet for innsamling av store datamengder og påfølgende analyse av dem, såkalt Big Data. Og Big Data åpner for nye forretningsmuligheter. Det gjelder ikke minst innen industrien, særlig i prosjektorienterte produksjonsbedrifter.

De siste par årene har også “tingenes internett” gått fra å være et buzzord til at teknologien har fått stadig mer utbredelse i bedrifter i form av konkrete og verdifulle forretningsmuligheter.

Ta for eksempel en portprodusent. Produktet port vil bli et helt annet, når man bygger inn ulike sensorer. Da kan man lage en port som for eksempel åpnes automatisk ved bestemte registreringsnumre, eller man kan fakturere parkering direkte basert på når bilene kommer og når de drar, man kan gjøre vedlikehold i forkant, basert på at porten “sier” i fra at det trengs service og/eller man kan måle energiforbruket.

I tillegg kan alle data som samles inn, gi produsenten verdifull informasjon om produktet. Denne informasjonen kan så brukes i nye produksjoner for å forbedre produktet. Dermed kan også fysiske produkter få de samme små, trinnvise forbedringene som vi kjenner fra programvarebaserte tjenester.

Tingenes internett kombinert med datafangst og dataanalyse har, som eksempelet over viser, en indre og en ytre effekt.

– Den indre effekten dreier seg om å senke kostnader, effektivisere prosesser og gjøre prosesser raskere. De ytre gevinstene dreier seg om kundeverdi og kundeopplevelse, og øker man kundeopplevelsen og -verdien øker samtidig verdien av produktet. Det gir gjerne økt omsetning og bedre marginer, sier Henrik Borg, direktør for Digital Solutions i DXC.

Les også: Hva er Big Data?

Må starte med ledelsen

Hvordan kommer man så i gang med tingenes internett og Big Data? DXC’s Henrik Borg understreker at slik digitaliseringsprosjekter må være forankret i ledelsen.

– Utgangspunktet må alltid være at prosjektet gir verdi til forretningen. Hva er business casen? Dernest må teknologiekspertene og IT-avdelingen komme på banen. Og husk at enhver IT-satsing må forankres i hele organisasjonen, sier direktøren.

Borg fremholder at IoT og Big Data er noe som alle sjefer bør forholde seg til og hvilken virkning teknologien vil få og hvordan den vil påvirke ens bransje.

– Glem ikke mulighetene IoT og Big Data gir. Det gjelder spesielt selskaper som jobber prosjektorientert. For prosjektbaserte industribedrifter gir teknologien gir en rekke opplagte fordeler, fortsetter Borg og lister opp tre muligheter:

  • Nye forretningsmodeller og tilbud som retter seg personlig mot hver enkelt kunde utifra deres unike forutsetninger.
  • Bruk data som del av et kontinuerlig forbedringsarbeid av produkter eller prosesser.
  • Forebyggende vedlikehold eller service, bruk data for som grunnlag for å gjøre arbeidet når det faktisk trengs, og planlegg slik at det påvirker minst mulig av den daglige driften.

Gjør dataene verdifulle

Borg understreker at industrien må behandle dataene riktig om man skal skape fordeler.

– En tinger å samle inn strukturerte og ustrukturerte datastrømmer (Big Data). En helt annen sak er det å generere informasjon fra dataene, som skaper verdi for både kunder og internt i organisasjonen. Det viktige er å finne den rette forretningsmodellen, det som gir verdi til kunden eller internt i forretningen. Det kan for eksempel ære integrert beslutningsstøtte, som en selvsagt del av ledelses- og beslutningsstrukturen, sier Borg og fremhever de to viktigste punktene for hvordan man kan bruke data riktig:

  • Finn de forretningsmodeller eller bruksområder som gir verdi mot kunder eller internt.
  • Databaserte beslutninger – integrer beslutningsstøtte som en selvsagt del av ledelses- og beslutningsstrukturen.

Les mer: Business Intelligence vs. Analytics – hva er forskjellen?

Les mer: IT-løsninger for prosjektorientert produksjon

Si din mening

*