Microsoft: Alle flytter økonomisystemet til skyen

Digitalisering, integrasjon, analyse og økt konkurransekraft er nøkkelord for alle som vurderer nytt økonomisystem i våre dager, men den viktigste trenden er at «ingen» lenger vil ha en ERP-løsning som ikke er i skyen.

Vi spurte direktør Andreas Dolven, direktør for Microsofts forretningsapplikasjoner, hva bedriftene legger mest vekt på når de nå vurderer å anskaffe fremtidens økonomisystem.

– Alle vil til skyen, er det raske svaret, svarer han.

Under kan du lese hans gode råd for å bytte til et skybasert system som Dynamics 365, og hva som er forskjellen på Dynamics AX og ERP-delen av Dynamics 365-plattformen, Dynamics 365 Finance and Operations.

I oktober 2018 stopper Microsoft den generelle støtten til Dynamics AX 2009/2012. Det betyr blant annet at det ikke kommer oppgraderinger på de gamle systemene. Det vil heller ikke rettes feil eller gjøres sikkerhetsoppdateringer.

Det er én god grunn til å se nærmere på hvilke fordeler en oppgradering til Dynamics 365 gir.

De største endringene

Microsoft lanserte skyplattformen Dynamics 365 sommeren 2016. Med skyversjonen av forretningssystemet Dynamics, endret IT-giganten måten ERP-systemer leveres på. Her er noen av de største endringene:

  • Med Dynamics 365 tar Microsoft ansvaret for løsningen med videreutvikling samt regelmessige og automatiske oppdateringer.
  • Med Dynamics 365 har Microsoft laget en plattform hvor data kan utveksles mellom en rekke funksjoner, systemer og løsninger – ikke bare innad i forretningssystemet.
  • Med Dynamics 365 bryter Microsoft også ned det kunstige systemskillet mellom ERP og CRM.

Bedre samspill

– Generelt ser vi at det er viktig å få økonomisystemet til å fungere sammen med andre applikasjoner. Dette bruker bedriftene til å skaffe seg en helt annen innsikt i egen virksomhet enn de tidligere har kunnet gjøre, og disse mulighetene er blitt veldig godt mottatt, sier han.

For Dynamics 365s vedkommende, betyr det integrasjon med ting som Flow, Cortana Analytics og Office 365 – herunder Power BI – og det gir ikke minst anledning til å bygge rapporter og dashboards for å følge ulike deler av bedriftens økonomi tettere enn de fleste er vant til.

– Overgangen til et skybasert system betyr også at det er slutt på den jevnlige runddansen med dyre, omfattende oppgraderingsprosesser hvert tredje eller fjerde år. Isteden kommer det fortløpende mindre, inkrementelle oppgraderinger og utbedringer, uten at man behøver å bekymre seg for driftsavbrudd eller nedetid, fortsetter Dolven.

Fem forskjeller mellom Dynamics AX og Dynamics 365

  1. Cloud first: Denne nye versjonen av Microsoft Dynamics er en «cloud-first»-applikasjon. Det betyr at det er slutt på store, kostbare oppgraderingsprosjekter. Programmet oppdateres nå med ny funksjonalitet regelmessig og automatisk i skyen. Det betyr også at bedriften kan si farvel til serverdrift og alt som hører med – de økonomiske fordelene er betydelige.
  2. Bedre integrasjoner: Dynamics 365 er en langt smartere løsning enn sine forgjengere, og har full integrasjon med CRM, Office 365 og Power BI, for ikke å nevne Cortana. Dermed kan du hente ut informasjon og fatte presise, velresonnerte beslutninger på rekordtid!
  3. Brukeropplevelse: En stor forskjell er hvordan løsningen oppleves i bruk, siden Dynamics 365 er bygget med tanke på samarbeid med andre. Alt er dessuten tilgjengelig i en nettleser, og laget med tanke på å skulle fungere på både smarttelefoner og nettbrett.
  4. Work Load: Det tidligere rollebaserte grensesnittet mot Dynamics er nå erstattet med Work Load eller “arbeidsområder”, innrettet mot å gi brukerne ett bilde pr. jobb-aktivitet. Dette gir en mer skreddersydd opplevelse som øker effektiviteten ved å gjøre det enklere å fokusere på oppgavene.
  5. App-verden: Det er mange problemer og utfordringer du ikke er alene om å møte: Hundrevis av apper fra frittstående partnere leverer funksjonalitet som det er enkelt å kjøpe, plugge inn og ta i bruk for å gjøre Dynamics enda bedre – og flere dukker opp hele tiden!

Bli kjent med Microsoft Dynamics 365

Foretrekker skyen

Akkurat når det gjelder skybaserte systemer, forteller Dolven at skandinaviske virksomheter har endret syn i sin vurdering av de ulike alternativene.

– Her har det skjedd store endringer, spesielt de siste tolv månedene. Nå er det i praksis ingen som etterspør noe annet enn de skybaserte løsningene. Da slipper de å drifte en egen serverpark, med de utfordringene og kostnadene det medfører, og de kan bruke IT-folkene sine på mer strategiske oppgaver. Det at sikkerheten nødvendigvis blir bedre, er også et viktig moment for mange, forteller han.

Microsoft kunngjorde nylig at de åpner to datasentre i Norge. Dermed blir Microsoft Office 365 og Dynamics 365 de eneste produktivitets- og forretningsapplikasjonsplattformene hvor data og informasjon kan lagres i Norge. Det er viktig for alle selskaper som krever lagring nasjonalt eller i Skandinavia. Totalt har Microsoft nå datasenter i 18 ulike land verden rundt.

Dolven kan fortelle at Microsofts leveranse av skytjenester tilbyr en enhetlig opplevelse støttet av robuste prosedyrer, systemer og kontrollfunksjoner for å sikre dataene – i samsvar med regionale og lokale reguleringer.

Naturlig deadline

Vi har tidligere skrevet om konsekvensene det kan få at Microsoft stopper supporten på Dynamics AX 2009 i oktober. Denne datoen gjelder også for Dynamics 2012 R1 og R2.

De kanskje aller viktigste ulempene er at det opptil ti år gamle systemet allerede er dårlig egnet til å utvikle ny funksjonalitet på, og det samme gjelder støtte for nye integrasjoner og forretningsmodeller. Når Microsoft stopper supporten, vil stadig flere kunder migrere til oppdaterte løsninger, og selv om noen partnere vil tilby support i tiden fremover, kommer det til å bli stadig dyrere og vanskeligere å holde installasjonen trygg og driftssikker.

– I sum ser vi at de aller fleste kundene opplever de økonomiske fordelene, både direkte og indirekte, forbundet med å oppgradere ERP-systemet som overbevisende store, slår Dolven avslutningsvis fast.

DXC tar ansvar for din digitale suksess

Her kan du lese mer om Microsoft Dynamics 365

Si din mening

*