ERP: Nå kan digitaliseringen starte i skyen

De ledende skybaserte ERP-systemene blir stadig bedre til å hjelpe bedrifter med å digitalisere sine forretningsprosesser, kommer det frem i ny rapport. Les hvilke ERP-leverandører som akkurat nå gir størst verdi til bedriftene, ifølge Nucleus Research.

“ERP-markedet fortsetter overgangen til skybaserte systemer, ettersom skyteknologien modnes og ERP-leverandørene streber etter å legge stadig flere industrispesifikke løsninger i de skybaserte kjerneløsningene.”

Slik åpner Nucleus Research sin grundige rapport på ERP-markedet, “ERP Technology Value Matrix”, med de siste oppdateringer fra de største og viktigste ERP-leverandørene.

Med stadig flere industri- og bransjespesifikke løsninger i skyen, får bedriftene bedre hjelp til å digitalisere sine forretningsprosesser rett fra skyen, uten å måtte installere dyre systemer på egne servere.

Alle spør etter skyløsninger

Nucleus Research skriver i rapporten at selv om noen kunder fortsatt ikke ser tilstrekkelig verdi i skyløsningene, opplever de fleste ERP-leverandørene at stadig flere kunder tar i bruk skybaserte forretningssystemer, og at mange selskaper nå flytter kritiske forretningsprosesser over på skyplattformer, i stedet for kun mindre kritiske applikasjoner.

“For å gjøre sitt skytilbud enda mer attraktivt, gjør ledende ERP-leverandører sine skyløsninger mer utvidbare. Dermed får kundene økt fleksibilitet, lignende den man er vant med fra gamle, “on-premise”-systemer,” står det i rapporten.

Skytrenden som beskrives i Nucleus Research-rapporten, understrekes av Andreas Dolven, direktør for forretningssystemer i Microsoft Norge. Han forteller at skandinaviske virksomheter har endret syn i sin vurdering av skybaserte forretningssystemer.

– Her har det skjedd store endringer, spesielt de siste tolv månedene. Nå er det i praksis ingen som etterspør noe annet enn de skybaserte løsningene. Da slipper de å drifte en egen serverpark, med de utfordringene og kostnadene det medfører, og de kan bruke IT-folkene sine på mer strategiske oppgaver. Det at sikkerheten nødvendigvis blir bedre, er også et viktig moment for mange, sier Dolven.

Dette er ERP

  • Forkortelse for Enterprise Resource Planning.
  • Forretningssystem(er) som dekker hele eller deler av bedrifts behov for økonomi-, logistikk-, produksjons-, planleggings-, lønn- og personalsystem.
  • Blant de viktigste programvareleverandørene finner vi SAP, Oracle, Infor og Microsoft.

Målet med rapporten er å informere om hvor mye verdi de ulike ERP-leverandørene og -systemene gir til kundene, og hva man kan vente fra de ulike leverandørene i årene som kommer, basert på hvilke investeringer som gjøres i dag.

“Det dominerende temaet nå er “vertikalisering”. Ettersom leverandørene fortsetter å flyttet ERP-løsningene til skyen, har svært mye av utviklingskostnadene godt til å flytte løsninger som dekker konkrete, behov til ulike industrier. Mange av leverandørene, som har mange kunder på gamle “on-prem”-systemer, sliter med å få løftet kundene av bakken. De vil levere funksjonalitetsrikdommen som finnes i on-prem-systemene med svært store tilpasningsmuligheter, samtidig som skyløsningene må være rimelige nok til at det lønner seg for så mange kunder som mulig å ta i bruk skyløsningene.

Samtidig ser leverandørene som er født i skyen at de må endre sin “en størrelse passer for alle”-modell og heller gi flere industritilpassede løsninger “out of the box”,” heter det i rapporten.

Må gi kundene valg

“Det er avgjørende at kundene har valg. Faktum er at det er svært få selskaper tar overgangen til skyen i ett steg. For mange leverandører som skal løfte kundene til skyen, er det i dag nødvendig å gi fleksible og hybride løsninger. Leverandørene må ta hensyn til bekymringene fra enkelte kundegrupper, særlig innen produksjon, der nettutfall gir systemnedetid som kna føre til produksjonsstans og tap av store beløp,” står det i Nucleus Research-rapporten.

Rapporten skriver videre at de fleste leverandørene jobber løsninger der tingenes internett (IoT), Big Data, kunstig intelligens (AI) og analyse av store mengder informasjon, blir en del av ERP-systemet.

“Noen av de første brukertestene viser at i hvert fall enkelte selskaper greier å hente verdi når de hypede teknologiene brukes,” står det i rapporten.

Les også: Dynamics 365 gjør CRM og ERP likeverdige.

Microsoft blant de ledende

Nucleus Research mener at følgende systemleverandører er blant de som leder an i utviklingen i av ERP-markedet: Deltek, Infor, Oracle, SAP og Microsoft.

Nucleus Research begrunner Microsofts posisjon med at IT-giganten nå lanserer ny funksjonalitet og nye løsninger før på skyplattformen Dynamics 365, og at Microsoft hele tiden kommer med løsninger tilpasset ulike vertikaler.

Nylig annonserte Microsoft Dynamics 365 for Retail. Kjøpet av LinkedIn har blant annet resultert i verktøy for å utvikle arbeidstokken, verktøy som er integrert i Dynamics 365 for Talent.

Nucleus Research trekker også frem Microsofts fotavtrykk i forhold til datasentre. I vår kunngjorde Microsoft at de åpner to datasentre i Norge. Dermed blir Microsoft Office 365 og Dynamics 365 de eneste produktivitets- og forretningsapplikasjonsplattformene hvor data og informasjon kan lagres i Norge. Det er viktig for alle selskaper som krever lagring nasjonalt eller i Skandinavia. Totalt har Microsoft nå datasenter i 18 ulike land verden rundt.

DXC tar ansvar for din digitale suksess.

Digitalisering uten buzzord? Her får du gratis brosjyre med 5 gode råd og 10 konkrete erfaringer: Innfri ditt digitale potensial.

Si din mening

*